Výuka školních dětí

Žáci jsou vzděláváni v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis České republiky. Výuka se obsahově řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro 1.-9. třídu. 

Výuka probíhá v sobotu od 9:30 – 13:30 hodin v prostorách IB-Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Straße 24, 63225 Langen (Hessen).

 

Kontakt: info@dt-kubik.de

Unterricht von Schulkindern

Die Studenten werden in tschechischer Sprache und Literatur, Geschichte und Geographie der Tschechischen Republik unterrichtet. Der Unterricht unterliegt dem Rahmenprogramm des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik für die 1.-9. Klasse. 

Der Unterricht findet samstags von 9:30 bis 13:30 Uhr im IB-Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Straße 24, 63225 Langen (Hessen) statt.

 

 Kontakt: info@dt-kubik.de