Výuka školních dětí

Žáci jsou vzděláváni podle Vzdělávacího programu České školy KuBiK v předmětech Český jazyk a literatura, Vlastivěda České republiky, Dějepis České republiky a Zeměpis České republiky. Vzdělávací program odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a byl schválen MŠMT ČR. Vyučujeme žáky prvního i druhého stupně základní školy (1.-9. třídy). 

 

Žáci České školy KuBiK získávají každé pololetí osvědčení. Na základě tohoto osvědčení mohou žáci požádat svou kmenovou školu v ČR o vydání vysvědčení (bez nutnosti skládat rozdílové zkoušky. Podrobnosti na stránkách MŠMT ČR 

 

Výuka probíhá v sobotu od 9:30 – 13:30 hodin v prostorách IB-Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Straße 24, 63225 Langen (Hessen).

 

Kontakt: info@dt-kubik.de

Unterricht von Schulkindern

Die Schüler werden in tschechischer Sprache und Literatur, Geschichte und Geographie                     der Tschechischen Republik unterrichtet. Der Unterricht unterliegt dem Rahmenprogramm              des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik für die Grundschulen (d.h. 1. - 9. Klasse). 

 

Die Schüler erhalten pro Jahr bei uns zwei Halbjahreszeugnisse. Mittels dieser Zeugnisse können sie in der Schule in der Tschechischen Republik, wo sie angemeldet sind, ein offizielles tschechisches Zeugnis bekommen (ohne weitere Nachprüfungen ablegen zu müssen). Mehr unter ...

 

Der Unterricht findet samstags von 9:30 bis 13:30 Uhr im IB-Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Straße 24, 63225 Langen (Hessen) statt. 

 

 Kontakt: info@dt-kubik.de