SPOLUPRACUJEME / ZUSAMMENARBEIT

 

MŠMT, SEZNAM POSKYTOVATELŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ, česká škola Frankfurt
Česká škola Frankfurt, Česká škola Kubik, Základní škola Vejprnice, Vejprnice
MZV, Krajané, Česká škola Frankfurt
Česká škola Frankfurt, Česká škola Kubik, Tschechische Republik, Česká republika
Česká škola Frankfurt, Česká škola Kubik, Dům zahraniční spolupráce
Česká škola Frankfurt, Česká škola Kubik, Bildungszentrum Langen, Stadt Langen
Karlova Univerzita, UJOP, čeština pro cizince
Česká škola Frankfurt, Česká škola Kubik, Stadt Frankfurt, Češi ve Frankfurtu
Ústav pro jazyk český
Národní pedagogický institut, SYPO

Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek