Německo-český kulturně vzdělávací spolek KuBiK (DT-KuBiK) vznikl z iniciativy českých krajanů žijících v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Za cíl si klade rozvíjení českého jazyka, kultury a tradic v komunitě krajanů a zejména jejich dětí. Sdružuje české a česko-německé rodiny žijící ve Frankfurtu a okolí a podporuje je při jejich dvojjazyčné výchově a kulturní výměně.

 

 

 


Chcete-li být informováni emailem o novinkách či připravovaných akcích, kontaktujte nás nebo nás můžete sledovat také na Facebooku.


Der Deutsch-Tschechischer Kultur- und Bildungskreis (DT-KuBiK) e.V. entstammt einer Initiative tschechischer Elternteile bzw. Familien aus Frankfurt am Main und Umgebung. Als gemeinnütziger Verein hat er zum Ziel, die tschechische Sprache, Kultur und Traditionen - im Besonderen bei den Kindern - zu fördern. Er unterstützt die Eltern bei der zweisprachigen Erziehung. Er bringt tschechische bzw. deutsch-tschechische Familien zusammen, die in Frankfurt und der Umgebung leben und fördert zudem den deutsch-tschechischen Kulturaustausch.


Wenn Sie per email über Neuigkeiten oder bevorstehende Veranstaltungen informiert werden möchten, melden Sie sich bitte bei uns  oder folgen Sie uns auf Facebook. 

 TERMÍNY V ROCE 2021


10.06.-10.07.2021 - Zápis do České školy KuBiK - školní rok 2021/2022 7 Anmeldung

27.06.2021 um 15 Uhr - NOVÉ STARÉ MĚSTO - Vycházka centrem Frankfurtu s provázením v češtině ke stejnojmenné výstavě v DAM / Stadtführung durch Frankfurt zu der gleichnamigen Ausstellung im DAM (nur mit Voranmeldung)

10.07.-11.07.2021 - Cesta na hrad / Schulabschlussfahrt

2021 - Prohlídka s výkladem - Villa Metzler "Víkend s Goethem" / Museumsführung


Termíny zimní pololetí 2020/2021 / Termine Wintersemester 2020/2021

 29.08.2020, 05.09.2020, 12.09.2020, 19.09.2020, 26.09.2020,  24.10.2020, 31.10.2020, 07.11.2020, 14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020, 05.12.2020, 12.12.2020, 16.01.2021, 23.01.2021, 30.01.2021

  Termíny letní pololetí 2020/2021 / Termine Sommersemester 2020/2021

06.02.2020, 20.02.2021, 27.02.2021, 06.03.2021, 13.03.2021, 20.03.2021, 27.03.2021, 24.04.2021, 01.05.2021, 08.05.2021, 29.05.2021, 12.06.2021, 19.06.2021, 26.06.2021,  03.07.2021, 10.07.2021


ZÁPIS DO ČESKÉ ŠKOLY KUBIK - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  / ANMELDUNG

Přihlášení na nový školní rok 2021/2022 právě probíhá. Vyplněné přihlášky můžete zaslat  na e-mailovou adresu info@dt-kubik.de . Máme skupiny pro děti od 15-ti měsíců do 14-ti let. Scházíme se v sobotu v Langen (nedaleko Frankfurtu) v prostorách IB Bildungszentrum, Robert Bosch Str. 24.  Rádi vám představíme náš koncept, naše lektorky a naše školní a mimoškolní aktivity. Přijďte k nám na zkušební hodinu, která je nezávazná a zdarma.  Více informací naleznete zde ...   Prosím kontaktujte nás krátce dopředu, rádi vás mezi námi přivítáme.  Kontakt: info@dt-kubik.de.  Těšíme se na vás i vaše děti. 

 

Die Anmeldungen für das neue Schuljahr 2021/2022 laufen. Ausgefüllte Anmeldungen können Sie an die E-Mail-Adresse info@dt-kubik.de senden. Wir bieten Tschechisch für Kinder und Erwachsene an. Treffpunkt ist  samstags im IB Bildungszentrum Langen, Robert Bosch Str. 24. Kommen Sie zu uns und nehmen gerne an einer Probestunde, die unverbindlich und kostenlos ist, teil. Sehr gerne heißen wir neue Freunde in unserem Kreis herzlich willkommen. Bei Interesse,  kontaktieren Sie uns unter info@dt-kubik.de


SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL VE SVĚTE 2021/ TREFFEN DER TSCHECHISCHEN SCHULEN IN DER WELT

O víkendu 05.06. - 06.06.2021 jsme se zúčastnili virtuálního setkání českých škol ve světě 2021. Děkuje organizátorkám za perfektní přípravu a účastníkům za nové kreativní nápady. Všechny příspěvky najdete následně zde.  

An Wochenende 05.06. - 06.06.2021 haben wir an einem virtuellen Treffen der tschechischen Schulen der Welt im Jahr 2021 teilgenommen. Vielen Dank den Organisatoren für die perfekte Vorbereitung und den Teilnehmern für neue kreative Ideen.  Alle Beiträge finden Sie in nächsten Tagen hier ...  


ČASOPIS KRAJÁNEK/ ZEITSCHRIFT KRAJÁNEK

Žáci a lektorky České školy KuBiK pravidelně přispívají do časopisu Krajánek pro české děti žijící v zahraničí. Jejich nejnovější příspěvky najdete v rubrikách Putování za chutěmi a Krajánci na cestách v aktuálním červnovém čísle na https://issuu.com/casopiskrajanek/docs/krajanek-2021-06.

Schüler und Lehrer der Tschechischen Schule KuBiK schreiben regelmäßig in der Zeitschrift Krajánek für im Ausland lebende tschechische Kinder.  Ihre neuesten Beiträge finden Sie in der aktuellen Juni-Ausgabe unter.


08. KVĚTEN VE ŠKOLE / 08. MAI IN DER SCHULE

Poté, co jsme si ve škole připomněli, proč je 08. květen v České republice státní svátek, jsme v druhé a třetí třídě začali podrobně probírat novou kapitolu: slovní druhy. Samozřejmě jsme neopomněli ani nedělní Den matek, a tak děti vyráběly pro maminky přáníčka. A jelikož jsme se v gramatice seznámili s přídavnými jmény, měly děti na přáníčkách popsat maminky právě těmito slovy. Dozvěděli jsme se zajímavé věci!

 

Nachdem wir uns in der Schule daran erinnert haben, warum der 08.Mai in der Tschechischen Republik ein Feiertag ist, haben wir in der zweiten und dritten Klasse ein neues Kapitel gründlich angefangen:

die Wortarten. Natürlich haben wir auch den Muttertag am kommenden Sonntag nicht vergessen, daher haben die Kinder Wunschkarten gestaltet. Und da wir in der Grammatik gerade Adjektive kennengelernt haben, sollten die Kinder ihre Mütter eben mit diesen Worten beschreiben. Wir haben interessante Sachen erfahren!


SOBOTNÍ VÝUKA - DRUHÁ TŘÍDA / SAMSTAGSUNTERRICHT IM MAI

Naším sobotním tématem ve druhé třídě byly slovní druhy. Žáci se s nimi seznámili a hned si mohli na tabuli procvičovat správné přiřazování. A kolik, že jich vlastně máme? Jen se jich zeptejte.

 

Unser Thema am Samstag waren die verschiedenen Wortarten, mit welchen die Schüler sich intensiv beschäftigt haben. An der Tafel konnten sie das richtige Zuordnen üben. Aber wie viele Wortarten gibt es eigentlich? Fragen Sie doch mal unsere Schüler…


SEDMÁ TŘÍDA / SIEBTE KLASSE

Evropská unie, byla tématem sedmé třídy. Žáci si připravili opět zajímavé prezentace, ze kterých jsme se dozvěděli spousta nových informací a také jsme společně diskutovali o výhodách a nevýhodách, které nám Evropská unie přináší.

 

Die Europäische Union, das war das Thema der siebten Klasse. Die Schüler haben wieder sehr interessante Präsentationen vorbereitet und wir haben viele neue Fakten kennengelernt. Gemeinsam haben wir über Vorteile sowie Nachteile diskutiert.


PRVNÍ T``ŘÍDA A PŘEDŠKOLA / ERSTEKLASSE UND VORSCHULE

V sobotu 24.04.2021 v prvouce  jsme si povídali o tom, kde co nakupujeme a jak bychom se měli při nakupování chovat a jak v obchodě požádat o pomoc. V praktické části výuky si děti „nakoupily“ dřevěné korálky a vyrobily si krásné náhrdelníky.

 

Am Samstag den 24.04.2021 haben wir gemeinsam im Sachkundeunterricht über das Thema Einkaufen gesprochen. Die Kinder wissen jetzt, wo sie was kaufen können, wie sie sich beim Einkaufen benehmen sollten und um wie man um Hilfe fragen kann. Im praktischen Teil des Unterrichts haben die Kinder kleine Holzperlen „eingekauft“ und dann wunderschöne Ketten gebastelt.


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / OSTERBASTELN

Do Velikonoc už nám mnoho času nezbývá a naši žáci už tradice v Čechách, na Moravě a v Německu dobře znají. Samozřejmě se na tyto svátky těší a doufají, že i v dnešní složité době budou mít čas na odpočinek a hlavně změnu, kterou všichni po dlouhé fázi distanční výuky potřebujeme. A abychom si zkrátili tu dobu čekání a těšení, vyrobili jsme si velikonočně - jarní aranžmá. Už jen ten pohled potěší.

 

Die Ostertage stehen vor der Tür. Die Schüler kennen schon sehr gut die Traditionen in Tschechien und in Deutschland. Selbstverständlich freuen sie sich auf diese freien Tage sehr und hoffen, dass sie trotz der schweren Situation und langen Phase des Distanzunterrichts die Zeit zum Ausruhen finden werden. Das brauchen wir alle. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, haben wir Ostern-Frühlings-Gestecke gebastelt. Schon der Anblick erfreut.

Ve druhé a třetí třídě jsme si popovídali o tom, proč a jak slavíme Velikonoce, a dozvědeli jsme se jak se jmenují všechny důležité dny kolem Velikonoc, napřiklad Škaredá středa. Podívejte se, jaké jsme vyráběli zajíčky a můžete zkusit hádat z jakého materiálu jsou.

 

In der zweiten und dritten Klasse haben wir darüber gesprochen, warum wir Ostern überhaupt feiern und wie alle Tage rund um das Osterfest heißen, z.B. Gründonnerstag. Schaut, was für schöne Osterhasen wir gebastelt haben. Ihr könnt gerne mal raten aus welchem Material sie gemacht sind.


SEMINÁŘ / VORTRAG - SPRACHFÖRDERUNG DER KINDER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

V sobotu 27. března 2021 se konal další seminář, z řady informativních akcí našeho spolku. Tentokrát jsme si poslechli o zajímavém tématu "Jak se děti učí jazyky a jak jim při tom můžeme pomoci". Byly představeny například konkrétní techniky podpory jazyka především u dvojjazyčně vyrůstajíchích dětí. Dále nám přednášející vyložila, jak děti podpořit při osvojování jazykových prvků nejen v předškolních zařízeních, ale i doma.

Eine weitere Veranstaltung aus der Informationsreihe unseres Vereins, die am 27.03.2021 statt gefunden hat, widmete sich dem Thema „Wie Kinder Sprachen lernen und wie wir sie dabei unterstützen können“. Beispielsweise wurden konkrete Sprachfördertechniken vor allem bei zweisprachig aufwachsenden Kindern vorgestellt. Die Vortragende hat uns weiterhin erläutert, wie wir Kinder bei der Aneignung unterschiedlicher Sprachelemente nicht nur in den Vorschuleinrichtungen, sondern auch zu Hause unterstützen können.


JARO / FRÜHLING

Žáci první třídy dnes začali s tématem jaro. Popovídali jsme si o tom, jak se příroda kolem začne měnit a jaké jsou viditelné rozdíly mezi zimou a jarem. Potom jsme se naučili, co všechno rostlina má. Kořen, stonek, list a květ. Zopakovali jsme si jarní měsíce, udělali malou procházku po louce u školy a objevili jsme tam i skoro všechny rostliny z učebnice. Nakonec si každý žák zasel řeřichu a zasadil cibulku narcisu. Však se podívejte, jak jim to šlo. Teď mohou doma ty změny od cibulky až po květ pozorovat přímo v květináči. 

 

Die Erstklässler  haben heute mit dem Thema Frühling begonnen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Natur verändert und welche Unterschiede wir zum Winter sehen können. Dann haben sie gelernt, dass eine Pflanze aus Wurzeln,einem Stiel, Blättern und Blüten besteht. Wir haben die Frühlingsmonate wiederholt und haben einen kleinen Spaziergang auf der Schulwiese gemacht, wo wir fast alle Pflanzen aus unserem Schulbuch gefunden haben. Zuletzt haben die Schüler selbst ein Topf mit der Kresse und ein Topf mit der Narzisse bepflanzt. Schaut, wie sie es schaffen. Jetzt kann jeder zu Hause die Veränderungen von Zwiebel, bis zur Blüte selbst beobachten.


OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY / PRÄSENZUNTERRICHT

V sobotu 27.02.2021 jsme za přísných hygienických podmínek obnovili prezenční výuku v IB Zentrum Langen. A jak vidíte vůbec jsme nezaháleli. Českou republiku jsme ukončili našim projektem o krajích a zajímavostech, které v České republice najdeme a hned jsme se pustili dál. Teď nás čeká Evropa a žáci pilně  hledají různé informace, dělají plakáty a prezentace.

 

Am Samstag den 27.02.2021 haben wir mit dem Präsenzunterricht in der Tschechischen Schule KuBiK unter strengen hygienischen Bedingungen wieder begonnen.  Und wie man sehen kann, waren wir wie immer fleißig dabei. Das Thema Tschechien haben wir beendet und jetzt steht das nächste Kapitel an. Europa. Die Schüler recherchieren, machen Plakate und halten interessante Präsentationen.


ČESKÁ ŠKOLA KuBiK - VÝUKA NA DÁLKU / UNTERRICHT VIA SKYPE / Covid-19

Moc nás mrzí, že jsme museli přerušit naše sobotní setkávání v Langenu. I přes uzavření školy v lednu a únoru naši školáci nezahálí a pilně se novou látku učí virtuálně. I další divadelní kousek nastudovali a 06.02.2021 si online zahráli. 

 

Es tut uns sehr leid, dass wir unser Samstagstreffen in Langen unterbrechen mussten. Trotz der Schulschließung der Schule im Januar und Februar sind unsere Schulkinder nicht untätig und lernen  fleißig virtuell. Sie inszenierten auch ein weiteres Theaterstück und spielten am 06. Februar 2021 online. 


OSVĚDČENÍ /  ZEUGNISSE

Sobotou 30.01.2021  skončilo první pololetí školního roku 2020/2021 a nastal čas hodnocení. Paním učitelkám bylo moc líto, že nemohly dětem pogratulovat a osobně předat osvědčení.  Osvědčení děti obdržely alespoň elektronicky. I my gratulujeme. Jen tak dále.
Am Samstag, dem 30. Januar 2021, endete die erste Hälfte des Schuljahres 2020/2021 und es war Zeit für eine Bewertung. Die Kinder erhielten die wohlverdienten Zeugnisse zumindest elektronisch. Herzlichen Glückwunsch. Nur so weiter!