Chcete-li být informováni emailem o novinkách či připravovaných akcích, kontaktujte nás nebo nás můžete sledovat také na Facebooku.

Wenn Sie per email über Neuigkeiten oder bevorstehende Veranstaltungen informiert werden möchten, melden Sie sich bitte bei uns  oder folgen Sie uns auf Facebook. 

 TERMÍNY V ROCE 2020


29.08.2020 - První školní den - školní rok 2020/2021 / Erste Schultag - Schuljahr 2020/2021

13.09.2020 - Prohlídka s výkladem - MAK "Kdo se bojí módy" / Museumsführung

19.09.2020 - Seminář / Veranstaltung - Orientierungshilfe Mietrecht (ab 14 Uhr)

21.09.2020 - Kinderbücher aus aller Welt für Kinder und Eltern (ab 17 Uhr)

26.09.2020 - Noc s Andersenem / Nacht mit Andersen

24.10.2020 - Seminář / Veranstaltung - Sprachförderung der Kinder mit Migrationshintergrund  (ab 14 Uhr)

07.11.2020 - Seminář / Veranstaltung - Kündigung-was tun? (ab 14 Uhr)

15.11.2020 - Prohlídka s výkladem - Villa Metzler "Víkend s Goethem" / Museumsführung

21.11.2020 - Valná hromada / Mitgliederversammlung (ab 14 Uhr)

05.12.2020 - Mikuláš / Nikolaus

12.12.2020 - Vánoční tvoření a koledy od 12 hod. / Weihnachtsbasteln ab 12 Uhr

 ***   

Termíny zimní pololetí 2020/2021 / Termine Wintersemester 2020/2021

 29.08.2020, 05.09.2020, 12.09.2020, 19.09.2020, 26.09.2020,  24.10.2020, 31.10.2020, 07.11.2020, 14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020, 05.12.2020, 12.12.2020, 16.01.2021, 23.01.2021, 30.01.2021

  Termíny letní pololetí 2020/2021 / Termine Sommersemester 2020/2021

06.02.2020, 20.02.2021, 27.02.2021, 06.03.2021, 13.03.2021, 20.03.2021, 27.03.2021, 24.04.2021, 01.05.2021, 08.05.2021, 29.05.2021, 12.06.2021, 19.06.2021, 26.06.2021,  03.07.2021, 10.07.2021

Děti z České školy Kubik přejí všem krásné duhové léto plné sluníčka a pohody! Sejdeme se zase po prázdninách v sobotu 29. srpna!

Kinder der Tschechischen Schule Kubik wünschen allen schöne sonnige Sommerferien! Wir sehen uns wieder am Samstag 29. August!

 


ZÁPIS DO ČESKÉ ŠKOLY KUBIK - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  / ANMELDUNG

Přihlášení na nový školní rok 2020/2021 právě probíhá. Vyplněné přihlášky můžete zaslat  na e-mailovou adresu info@dt-kubik.de . Máme skupiny pro děti od 15-ti měsíců do 14-ti let. Scházíme se v sobotu v Langen (nedaleko Frankfurtu) v prostorách IB Bildungszentrum, Robert Bosch Str. 24.  Rádi vám představíme náš koncept, naše lektorky a naše školní a mimoškolní aktivity. Přijďte k nám na zkušební hodinu, která je nezávazná a zdarma.  Více informací naleznete zde ...   Prosím kontaktujte nás krátce dopředu, rádi vás mezi námi přivítáme.  Kontakt: info@dt-kubik.de.  Těšíme se na vás i vaše děti. 

 

Termíny pro školní rok 2020/2021  /  Termine Schuljahr 2020/2021

 

Die Anmeldungen für das neue Schuljahr 2020/2021 laufen. Ausgefüllte Anmeldungen können Sie an die E-Mail-Adresse info@dt-kubik.de senden. Wir bieten Tschechisch für Kinder und Erwachsene an. Treffpunkt ist  samstags im IB Bildungszentrum Langen, Robert Bosch Str. 24. Kommen Sie zu uns und nehmen gerne an einer Probestunde, die unverbindlich und kostenlos ist, teil. Sehr gerne heißen wir neue Freunde in unserem Kreis herzlich willkommen. Bei Interesse,  kontaktieren Sie uns unter info@dt-kubik.de


ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  /  ABSCHLUSSFEIER

Zakončení školního  roku letos sice proběhlo v maskách, ale i přesto jsme si naší poslední sobotu před prázdninami všichni užili. Děti ze základní školy si odnesly nejenom vysvědčení, ale i krásné dárky,  které vyhrály ve finále celoroční hry "Cesta na Vyšehrad".

 

Ohlédnutí  za školním rokem 2019/2020 -  Rückblick Schuljahr  2019/2020

 

Dieses Jahr haben wir unsere Abschlussfeier in Masken verbracht, aber trotzdem mit guter Laune. Die Grundschulkinder haben nicht nur Zeugnisse bekommen, sondern auch schöne Geschenke, die sie in dem Finale des Spieles "Weg auf dem Vyšehrad" gewonnen haben.


ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ /  WEITERE ABSOLVENTIN 

Českou školu Kubik v Langen absolvovala v sobotu další deváťačka. Leonie se zapojovala úspěšně do mimoškolních aktivit a reprezentovala nás i v celorepublikovém finále olympiády z českého jazyka, jako jediná žákyně vyrůstající v zahraničí.

 

Tschechische Schule Kubik hat seit Samstag eine weitere Absolventin.  Leonie hat mit Erfolg auch an außerschulischen Aktivitäten teilgenommen und hat uns beim Finale der Olympiade in der tschechischen Sprache repräsentiert und war die einzige Schülerin, die außerhalb Tschechiens aufgewachsen ist.


OSVĚDČENÍ /  ZEUGNISSE

V sobotu 27.06.2020 se děti v České škole KuBiK radovaly ze známek na  osvědčení. A to zaslouženě! Jen tak dále!

 

Am Samstag den 27.06.2020 war es soweit. Die Schüler haben die wohlverdienten Zeugnisse bekommen. Nur so weiter!


PREZENČNÍ VÝUKA / PRÄSENZUNTERRICHT

Hessenské školy konečně otevřely brány svým žákům a i česká škola KuBiK v červnu opět začala s prezenční výukou. Přísné hygienické podmínky jsou pro nás samozřejmostí. 
Die hessischen Schulen öffneten endlich die Tore für ihre Schüler und auch die tschechische Schule KuBiK fing im Juni wieder mit dem Präsenzunterricht an. Strenge hygienische Bedingungen sind für uns selbstverständlich.

 VZHŮRU NA VYŠEHRAD - NAŠE CESTA SE KRÁTÍ

Jedním z dalších úkolů v našem celoročním projektu „Vzhůru na Vyšehrad“ bylo krátké vyprávění/sloh. Úkol zněl: Namaluj na papír ostrov, na kterém jsi ztroskotal/a. Popiš vše, co na ostrově uvidíš. Jaké tam rostou květiny, stromy, jaká zvířata tam žijí. Jestli je ten ostrov opuštěný. Vymysli si pro ostrov nějaké jméno. Pošli mi dopis s obrázkem ostrova, jako správný/á trosečník/trosečnice. Jen ho prosím nezavírej do láhve a neposílej po vodě. Ten dopis dej do obálky a pošli poštou. 

 SNAHA NAŠICH ŽÁKŮ BYLA OPĚT ODMĚNĚNA / DIE MÜHE WURDE ERNEUT BELOHNT

I v letošním roce se naši žáci zúčastnili soutěže Srdce s láskou darované společnosti Antecom pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ihned po loňském slavnostním předávání cen 5. ročníku přímo v Poslanecké sněmovně v Praze byli tak motivovaní udělat někomu dalšímu radost. Rychle jsme se shodli, že srdce věnujeme naši partnerské škole v západočeských Vejprnicích. Projektu se ujali žáci třetí třídy, kteří zároveň přišli s nápadem darovat dětem ve Vejprnicích něco na památku, co by jim připomínalo naši spolupráci a jejich přátelství. Díky tomuto projektu jsme mohli veřejně poděkovat ZŠ Vejprnice za pomocnou ruku a mnoho krásných zážitků, jak z vyučovacích hodin, či hospitace našich učitelek. A právě dětské ruce a jedno velké srdce, jakožto symbol společné myšlenky se objevili i u návrhu našich třeťáků. Výsledek nyní pyšně stojí v naší partnerské škole ve Vejprnicích. Bude tam na nás čekat, až se budou zase děti moci vrátit do školních lavic a děti z České školy KuBiK přejet hranice České republiky. Už se moc těšíme. Snaha, úsilí a láska s jakou žáci při projektu pracovali se vyplatily a jejich Srdce pro Vejprnice bylo porotou oceněno Zvláštní cenou za šíření projektu myšlenky v zahraničí. Moc si ocenění vážíme a děkujeme za něj! Bohužel nám ale koronavirová pandemie nedovolí se letos v Poslanecké sněmovně osobně potkat s ostatními srdcaři, organizátory a sponzory projektu. Naše společná myšlenka a naše nápady nás však spojují i na dálku. 

 

Auch in diesem Jahr haben unsere Schüler an dem Wettbewerb Srdce s láskou darované (Herz mit Liebe geschenkt) der Gesellschaft Antecom unter der Schirmherrschaft des Abgeordnetenhauses des tschechischen Parlaments teilgenommen. Gleich nach der feierlichen Übergabe der Preise des 5. Jahrgangs des Wettbewerbs direkt im Abgeordnetenhaus in Prag im letzten Jahr waren die Schüler dermaßen motiviert noch jemandem weiteren Freude zu machen. Schnell war klar, dass wir ein weiteres Herz unserer Partnerschule im west-tschechischen Vejprnice schenken möchten. Des Projekts haben sich die Schüler der dritten Klasse angenommen, die gleichzeitig mit der Idee kamen, den Kindern in Vejprnice etwas zu schenken, das an unsere Zusammenarbeit und Freundschaft erinnern würde. Dank dieses Projekts konnten wir der Schule in Vejprnice öffentlich für die helfende Hand und für viele schöne Erlebnisse, sowohl aus dem Unterricht, als auch von der Hospitation unserer Lehrkräfte einen Dank aussprechen. Und eben auch Kinderhände und ein großes Herz, als Symbol einer gemeinsamen Idee stellt das Werk der Drittklässler dar. Das Ergebnis steht nun stolz in unserer Partnerschule in Vejprnice. Es wartet auf die Kinder, wenn sie wieder auf ihre Schulbänke zurückkehren und auch auf die Kinder der tschechischen Schule KuBiK, wenn sie wieder die Grenze überqueren können. Wir freuen uns darauf. Die Mühe, die Anstrengung und die Liebe mit welcher die Kinder beim Projekt mitgearbeitet haben, wurden belohnt und ihr Herz für Vejprnice wurde durch die Jury mit einem Besonderen Preis für die Verbreitung des Projektgedankens im Ausland gewürdigt. Wir schätzen diesen Preis sehr und danken dafür!


 KRÁTKÉ PŘÍBĚHY A ILUSTRACE / KLEINE GESCHICHTEN

Online výuka pokračuje. Scházíme se pravidelně z dětských pokojů k naší výuce. Žáci šesté a deváté třídy vymýšleli svůj vlastní krátký příběh, ke kterému dělali ilustrace i texty. Žádný lehký úkol to nebyl, ale oni se mu postavili s chutí a dobrou náladou. Vzniklo několik příběhů, do kterých můžete nahlédnout.

 

Wir treffen uns weiterhin regelmäßig aus den Kinderzimmern zum Unterricht. Die Schüler der sechsten und neunten Klasse haben eigene kleinen Geschichten geschrieben und illustriert. Keine leichte Aufgabe, aber sie haben es mit Lust und guter Laune gemacht. Es sind einige schöne Geschichten entstanden, in die ihr hier einen Einblick bekommt.


ČERNOOČKO - PŘÍBĚH PSANÝ DĚTMI / EINE GESCHICHTE 

Nápad příběhu na pokračování vznikl ve snaze propojit české děti v zahraničí.  Na příhodách strašidýlka Černoočka a víly Pampelišky Elišky se autorsky opět střídavě vyřádili malí spisovatelé a ilustrátoři ze všech koutů světa. Letos jsme přispěli i my. Naši žáci 6. a 9. třídy nechali své fantazii volný spád. Nejenom, že vznikl napínavý příběh s krásnými ilustracemi, ale do děje vešel i nový “hrdina” čáp Zobal. Sami se o tom můžete přesvědčit v dubnovém čísle časopisu Krajánek

 

Die Idee zu der Geschichte entstand, um die tschechische Kinder im Ausland zu verbinden. Die Abenteuer des Černoočko´ s und der Löwenzahnelfe Elišky schrieben abwechselnd leine “Schriftsteller” aus aller Welt. Dieses Jahr haben auch wir dazu beigetragen. Die Schüler der 6-ten und der 9-ten Klasse haben der eigenen Fantasie freien Lauf gelassen. Entstanden ist nicht nur ein spannendes Abenteuer mit tollen Illustrationen, sondern auch eine neue Figur – “der Storch Zobal”, der in die Geschichte dazugekommen ist. Ihr könnt euch darüber selbst in der Aprilausgabe der Zeitschrift Krajánek überzeugen.


NEJEN ONLINE VÝUKA, ALE I DIVADLO  / NICHT NUR ONLINE UNTERRICHT

I přes uzavření školy naši školáci nezahálí a pilně se novou látku učí virtuálně. Ale nejen to, naše nápadité učitelky si pro ně vymyslely například hraní divadla přes internet, vypracování a přednes referátu a prezentace. Děti to zvládají bravurně a jsou velmi rády, že své kamarády mohou vidět aspoň po internetu. I na prvního máje se virtuálně setkali například žáci třetí třídy. Nejprve si objasnili, co vůbec znamená první máj, proč se slaví a jaká známá česká báseň se k tomuto dni pojí. Po referátech a prezentacích o vybraných zvířatech, ke kterým spolužáci měli odpovídat na otázky, se dále zabývali vyjmenovanými slovy.

Držíme našim žákům palce, ať jim tato motivace i nadále vydrží!

 

Trotz der Schulschliessung gehen unsere Schüler nicht müßig und erlernen den neuen Stoff fleißig virtuell. Aber nicht nur das, unsere einfallsreichen Lehrerinnen haben sich für sie beispielsweise das Theaterspielen via Internet und die Erstellung und das Vortragen von Referaten und Präsentationen ausgedacht. Die Kinder meistern es bravourös und sind sehr froh, dass sie ihre Freunde mindestens über das Internet sehen können. Beispielsweise auch am ersten Mai haben sich unsere Drittklässler virtuell getroffen. Zuerst erläuterten sie, was der erste Mai für eine Bedeutung hat, warum es ein Feiertag ist und was für ein bekanntes tschechisches Gedicht man damit verbindet (Karel Hynek Mácha: Máj). Nach  den Referaten und Präsentationen über ausgewählte Tiere, zu dem die Mitschüler Fragen beantworten mussten, haben sie sich der tschechischen Grammatik gewidmet. Wir drücken unseren Schülern die Daumen, dass diese Motivation auch weiterhin anhält!


VESELÉ VELIKONOCE / FROHE OSTERN

Všem dětem a rodičům České školy KuBiK přejeme VESELÉ VELIKONOCE a doufáme, že se ve zdraví brzy opět všichni uvidíme!

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern der tschechischen Schule KuBiK FROHE OSTERN und hoffentlich sehen wir uns bald wieder!

 

Velikonoční pozdrav


ONLINE VÝUKA POKRAČUJE I BĚHEM VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN /

 ONLINE UNTERRICHT GEHT WEITER AUCH WÄHREND DER OSTERFERIEN

Pozitivní ohlasy od dětí i rodičů potvrzují úspěch přechodu na online výuku. Rozhodli jsme se proto v online výuce pokračovat i během velikonočních prázdnin. Děkujeme lektorkám i všem ostatním, kteří umožňují pokračování výuky v České škole KuBiK i v současné složité době, kdy se nemůžeme setkávat osobně.

 

Der Online Unterricht wurde von den Kindern und Eltern positiv angenommen, deswegen machen wir auch in den Osterferien weiter. Wir danken unseren Lehrerinnen und allen, die für uns den Unterricht in der Tschechischen Schule KuBiK in dieser komplizierten Situation weiterhin ermöglichen, bis wir uns wieder persönlich sehen dürfen.


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / OSTERBASTELN

Velikonoční tvoření jsme letos bohužel v České škole Kubik v Langen museli zrušit, naše děti ale vytvořily krásné velikonoční dekorace doma s rodiči a někteří se dokonce zapojili do tvoření živě přes Skype.

 

Leider mussten wir dieses Jahr unser Osterbasteln in der Tschechischen Schule KuBiK in Langen absagen, viele Kinder haben aber zu Hause mit den Eltern schöne Osterdekoration gemacht und einige haben sogar beim Live Basteln per Skype mitgemacht.


ČESKÁ ŠKOLA KuBiK - VÝUKA NA DÁLKU / UNTERRICHT VIA SKYPE / Covid-19

Česká škola KuBiK pokračuje formou výuky na dálku! Moc nás mrzí, že jsme museli přerušit naše sobotní setkání v Langenu. Zdraví nás všech i našich blízkých má samozřejmě přednost. Těší nás, že se nám úspěšně podařilo zajistit pro školní děti pokračování výuky na dálku. Máme za sebou první setkání přes Skype. Na hodinách máme plnou účast, děti jsou připravené, mají vypracované domácí úkoly a ve výuce jsou aktivní. Děkujeme našim lektorkám, rodičům a hlavně dětem za jejich nasazení! Jako další doplněk výuky doporučujeme všem žákům sledování pořadů České televize Učí Telka. Jednotlivé díly jsou dostupné na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/.

 

Tschechische Schule KuBiK unterrichtet weiter virtuell! Leider mussten wir unseren Samstagsunterricht in Langen unterbrechen. Gesundheit von allen Eltern und Kinder geht natürlich vor. Wir unterrichten aber weiter erfolgreich via Skype. Die Klassen melden volle Anwesenheit,  die Schüler sind gut vorbereitet, machen die Hausaufgaben und an dem Unterricht beteiligen sie sich aktiv. Vielen Dank an alle Lehrerinnen,  Eltern und vor allem Kinder für den tollen Einsatz!


SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ /  HERZ AUS LIEBE GESCHENKT

Právě probíhá hlasování dalšího ročníku soutěže Srdce s láskou darované. Letos dostala naše srdce ze skla Základní škola ve Vejprnicích, která nás jako partnerská škola už třetím rokem podporuje. Těšíme se na další spolupráci a vaše hlasy.

Více naleznete na www.srdce-management.cz

 

Die Abstimmung des Wettbewerbs "Herz aus Liebe geschenkt" hat begonnen. Dieses Jahr hat das Herz aus Glas unsere Partnerschule aus Vejprnice, die uns schon das dritte Jahr unterstützt, bekommen. Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit und auf eure Stimmen. 

Mehr unter  www.srdce-management.cz


BRUSLENÍ /  EISLAUFEN IN DER EISSPORTHALLE

V neděli 9.2.2020 se nám opět potvrdilo, že Češi to na ledu umí. Počasí nám letos přálo a hojná účast žáků a přátel České školy KuBiK ukázala, že máme zímní sporty v krvi. Bruslení na zimním stadionu ve Frankfurtu si můžeme užít ještě do poloviny března. 

 

Am Sonntag den 9.2.2020 hat sich wieder gezeigt, dass Eis und Wintersport auf jeden Fall zu den Tschechen gehören. Bei schönem Wetter kamen viele Schüler und Freunde der Tschechischen Schule KuBiK. Eislaufen in der Eissporthalle Frankfurt kann man noch bis in den März genießen. 


POLOLETNÍ OSVĚDČENÍ /  ZEUGNISSE 

V sobotu 1.2.2020 se děti v České škole KuBiK radovaly ze známek na pololetním osvědčení. A to zaslouženě! Jen tak dále!

 

Am Samstag den 1.2.2020 war es soweit. Die Schüler haben die wohlverdienten Zeugnisse bekommen. Nur so weiter!


ČESKÁ ŠKOLA KUBIK JE POSKYTOVATELEM VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBČANY ČR - SMLOUVA S MŠMT ČR

Česká škola KuBiK uzavřela s MŠMT ČR smlouvu o zajištění vzdělávání občanům České republiky v zahraničí. Smlouvu považujeme za významné ocenění kvality výuky na naší škole a zároveň za závazek udržení a dalšího zlepšování úrovně školy do budoucna.  Více na ....

 

Die Tschechische Schule KuBiK hat einen Vertrag mit dem tschechischen Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport unterschrieben, der die Bildung der Staatsbürger der Tschechischen Republik im Ausland offiziell anerkennt und der dem “Rahmenprogramms für Grundschulbildung“ entspricht. Den Vertrag betrachten wir als wichtige Auszeichnung unserer Unterrichtsqualität und gleichzeitig als Verpflichtung, das Niveau der Schule weiterhin zu halten und zu verbessern. Mehr unter ...