Chcete-li být informováni emailem o novinkách či připravovaných akcích, kontaktujte nás nebo nás můžete sledovat také na Facebooku.

Wenn Sie per email über Neuigkeiten oder bevorstehende Veranstaltungen informiert werden möchten, melden Sie sich bitte bei uns  oder folgen Sie uns auf Facebook. Školní rok 2019/2020 - Schuljahr 2019/2020

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Nový školní rok v České škole KuBiK začal v sobotu 31.8.2019. Zápis do České školy a školky KuBíK je možné domluvit i běhěm školního rokuNeváhejte nás kontaktovat. Máme skupiny pro děti od 15-ti měsíců do 14-ti let. Scházíme se v sobotu v Langen (nedaleko Frankfurtu) v prostorách IB Bildungszentrum, Robert Bosch Str. 24.  Více informací naleznete zde ...   Rádi vám představíme náš koncept, naše lektorky a naše školní a mimoškolní aktivity. Přijďte k nám na zkušební hodinu, která je nezávazná a zdarma. Prosím kontaktujte nás krátce dopředu, rádi vás mezi námi přivítáme.  Kontakt: info@dt-kubik.de.  Těšíme se na vás i vaše děti. 

 

Das neue Schuljahr an der tschechischen Schule KuBiK hat am Samstag, den 31.08.2019 begonnen. Die Anmeldung ist auch im laufenden Schuljahr 2018/2019 möglich. Wir bieten Tschechisch für Kinder und Erwachsene an. Treffpunkt ist  samstags im IB Bildungszentrum Langen, Robert Bosch Str. 24.   Kommen Sie zu uns und nehmen gerne an einer Probestunde, die unverbindlich und kostenlos ist, teil. Sehr gerne heißen wir neue Freunde in unserem Kreis herzlich willkommen. Bei Interesse,  kontaktieren Sie uns unter info@dt-kubik.de

 

Termíny pro školní rok 2019/2020 / Termine Schuljahr 2019/2020

 

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019  - Rückblick Schuljahr 2018/2019

 

Co se děti naučily - školní rok 2019/2020 / Was haben wir gelernt - Schuljahr 2019/2020


Soutěžme s Krajánkem / Wettbewerb mit Krajánek

Nové kolo soutěže - termín: 15.11.2019

Věková kategorie: do 15 let

Čtete rádi? Krajánek připravil čtenářské listy. Pošlete zápisy z přečtených knih na čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů se pravidelně losuje. 


Seminář "Německý pracovní trh" / Seminar "Starten und Arbeiten im deutschen Arbeitsmarkt"  

AOS mit KuBiK (Ankommen, Orientieren, Stärken)

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu 14.09.2019 proběhl v IB Bildungszentrum Langen seminář "Německý pracovní trh", ve kterém nám právník pan Helmut Becker LL.M., MBA  poskytl přehled nejdůležitějších aspektů německého pracovního práva. Přitom se zaměřil zejména na práva zaměstnanců a poskytl užitečné tipy také z pohledu zkušeného personalisty a dlouholetého čestného soudce.

 

Starten und Arbeiten im deutschen Arbeitsmarkt – Rechtliche Rahmenbedingungen und Tipps aus der Personalpraxis. Herr Rechtsanwalt Helmut Becker LL.M., MBA gab den Teilnehmern einen Überblick zu den wichtigsten Eckpunkten im deutschen Arbeitsrecht. Dabei ging er besonders auf die Arbeitnehmerrechte ein und gab hilfreiche Tipps auch aus der Sicht eines erfahrenen Personalpraktikers und langjährigen ehrenamtlichen Richters in der Arbeitsgerichtsbarkeit. 


Nahlédnutí do českého jazyka a kultury  / Einblicke in die tschechische Sprache und Kultur

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Interkulturelle Wochen, Interkulturelle Wochen Langen

V pondělí 09.09.2019 jsme se v městské knihovně Langen seznámili s jazyky z různých koutů světa, poslechli jsme si úryvky z cizojazyčných dětských knih. Český jazyk samozřejmě nechyběl. Krtečka znají děti po celém světě. Přečetli jsme krátký příběh o tom, jak krtek s ježkem a zajíčkem pomohli myšce přestát potopu, zachránili ji a ještě postavili nový domeček. Inu, kamarádi jak se patří.

 

Kinderbücher aus aller Welt für Kinder und Eltern. In Langen leben Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprachen zusammen. Gemeinsam sind wir auf eine Lesereise rund um die Welt gegangen und vorgestellt haben  welche Kinderbücher in anderen Ländern beliebt sind, gelesen oder vorgelesen werden. Es war eine spannende Lesezeit.  


Čtení v knihovně v Langen  / Kinderbücher aus aller Welt

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Spolu s ostatními se i náš spolek a česká škola KuBiK letos prezentovali v neděli 01.09.2019 na 27. ročníku trhů v Langenu. Především děti si v naší dílničce přišly i bez pomocí rodičů na své. Dospělí se při kávě a českých specialitách mohli nejen informovat o práci našeho spolku, ale i České republice a zahrát si obrázkový kvíz „Co nepatří k ČR?“

 

Zusammen mit anderen Vereinen hat sich im diesen Jahr am Sonntag den 01.09.2019 auch unser Verein und die tschechische Schule KuBiK auf dem 27. Langener Markt präsentiert. Vor allem Kinder kamen in unserer Bastelwerksatt auch ohne Mithilfe der Eltern auf ihre Kosten. Die Erwachsenen konnten sich dann bei Kaffee und ein paar tschechischen Spezialitäten nicht nur über unsere Vereinsarbeit, sondern auch über die Tschechische Republik informieren und an dem Bilderquiz „Was gehört nicht zu CZ?“ teilnehmen. 


 XI. Mezinárodní konference českých škol v zahraničí  / 

XI. Internationale Konferenz der tschechischen Schulen im Ausland 

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Zástupci pedagogického sboru České školy KuBiK se zúčastnili XI. Mezinárodní konference českých škol v zahraničí konané v Praze.  V doprovodných seminářích si naši pedagogové dále rozšířili a prohloubili své odborné znalosti. Uskutečnila se řada podnětných setkání a výměna zkušeností se zástupci ostatních českých škol v zahraničí.  Konference byla velkou inspirací do naší budoucí práce. Tímto velmi děkujeme za perfektní organizaci a milé přijetí celému organizačnímu týmu. 

 

Vertreterinnen des pädagogischen Teams der tschechischen Schule KuBiK haben in Prag an der XI. Internationalen Konferenz der tschechischen Schulen im Ausland teilgenommen.In den Begleitseminaren haben unsere Pädagogen ihre Fachkenntnisse vertieft und erweitert. Es haben viele anregende Begegnungen und ein reger Erfahrungsaustausch mit Pädagogen anderer tschechischer Schulen aus dem Ausland stattgefunden.  Die Konferenz war eine große Inspiration für unsere künftige Arbeit. Hiermit möchten wir uns auch bei dem Organisationsteam für die freundliche Aufnahme und die hervorragende Organisation bedanken. 


45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE /  45. JAHRGANG DES WETTBEWERB DER TSCHECHISCHEN SPRACHE

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Máme prvního Olympionika! Česká škola KubiK se letos poprvé zúčastnila 45. ročníku Olympiády v českém jazyce v I. kategorii. Garantem této soutěže je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)Dvě naše žákyně si to namířily do školního a okresního kola, které probíhalo v Langenu pod dozorem tříčlenné komise. Žákyně obdržely zadání vždy až na místě, které se skládalo z gramatické a slohové části. Na obě jsme moc pyšné, že do toho bez velkého váhání s chutí šly. A jejich vytrvalost se vyplatila! Jedna z nich si zajistila postup do krajského kola, které proběhlo v květnu. Tyto výsledky byly zaslány ústřední porotě Olympiády do České republiky, která zhodnotila její výkon jako hodný postupu do kola celostátního. Finále proběhlo ve sportovním a rekreačním areálu Sportpark Kocanda, který se nachází v ČR nedaleko Humpolce ve dnech 19. až 25.června 2019. 

 

Wir haben eine erste Olympionikin! KuBiK hat zum ersten Mal in diesem Jahr am 45. Jahrgang des Wettbewerbs der tschechischen Sprache in der 1. Kategorie teilgenommen. Der Garant des Wettbewerbes ist das Nationalinstitut für Weiterbildung (NIDV) des tschechischen Schulministeriums. Unsere zwei Schülerinnen haben an der Schul- und Kreisrunde teilgenommen, die in Langen von einer dreiköpfigen Jury beaufsichtigt wurde. Die Aufgaben, die aus Grammatik und aus dem Verfassen eines Aufsatzes bestanden, haben die Schülerinnen erst vor Ort erhalten. Wir sind sehr stolz auf die Beiden, die sich dieser Herausforderung, ohne zu zögern und mit großer Begeisterung angenommen haben. Und ihre Standhaftigkeit wurde belohnt! Die Ergebnisse einer unserer Schülerinnen wurden der Zentraljury des Wettbewerbs in der Tschechischen Republik vorgelegt und diese hat sie als würdig für das Weiterkommen in die nationale Runde befunden. Das Finale fand in Tschechien im Sport- und Erholungspark Kocanda Nähe Humpolec zwischen dem 19. und 25. Juni 2019 statt. 


VÝSTAVA S VÝKLADEM V ČJ / AUSSTELLUNG MIT FÜHRUNG IN TSCHECHISCHER SPRACHE

Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main

Ještě než jsme se rozjeli na letní prázdniny, navštívili jsme muzeum užitého umění MAK ve Frankfurtu nad Mohanem. Tentokrát jsme si prohlédli kontroverzní a v tisku velmi diskutovanou výstavu Contemporary Muslim Fashion  https://www.museumangewandtekunst.de.  s odborným výkladem v českém jazyce od naší členky spolku paní Hany Sp..

  

Bevor wir uns in den Sommerferien verabschiedet haben, haben wir uns im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu einer Führung in tschechischer Sprache getroffen. Durch die Ausstellung wird uns Frau Hana Sp. fachlich begleiten. Wegen des großen Erfolgs haben wir uns erneut eine Modeausstellung angeschaut. Diesmal ging es um die kontroverse und in den Medien rege diskutierte Ausstellung Contemporary Muslim Fashion https://www.museumangewandtekunst.de.   


ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - SCHULABSCHLUSSFAHRT  2018/2019 

Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main

Letošní rozloučení se školním rokem 2018/2019 české školy KuBiK se konalo 15.-16.06.19 v Marburg-Biedenkopf. Děti obdržely vysvědčení, dále nás čekala prohlídka zámku a samozřejmě i večerní taborák! Moc jsme si to všichni užili. 

 

Zu der diesjährigen Schulabschlussfahrt 2018/2019 sind wir am 15.-16.06.19 nach Marburg-Biedenkopf gefahren. Die Kinder haben ihre Zeugnisse erhalten, eine Schlossbesichtigung und natürlich auch ein abendliches Lagefeuer hat nicht gefehlt. Wir haben alle viel Spaß gehabt!

 

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 

Rückblick das Schuljahr 2018/2019


VODA 2019 / LAHN 2019 - AMENAU-RUNKEL  

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V zájmu české školy KuBiK je přiblížit dětem i ty české outdorové tradice, jako je třeba jízda na kanoji. Proto jsme se v sobotu dne 25.5.2019 vypravili k řece Lahn. Po večerním táboráku a mrazivém přespání v típí jsme se v neděli vydali na vodu.  9 lodí, 33 malých i velkých vodáků. 12-ti kilometrovou vodní trasu přírodní rezervací z Amenau do Runkel jsme zvládli zdárně a skoro všichni suší. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si ten den krásně užili. Vodě zdar! A příští rok zase Ahoj!     Voda 2019 video 

 

Im Interesse der tschechischen Schule KuBiK liegt es, auch die tschechischen Traditionen der naturnahen Aktivitäten den Kindern näherzubringen, wie beispielsweise Kanufahren. Daher sind wir am 25.05.19 zum Fluss Lahn aufgebrochen. Nach dem Lagerfeuer am Abend und der frostigen Übernachtung im Tipi haben wir am Sonntag die Boote zu Wasser gelassen. Die zwölf Kilometer lange Wasserstrecke durch das Naturschutzgebiet haben wir erfolgreich und trockenen Fußes bewältigt. Das Wetter hat gut mitgespielt und wir haben den Tag sehr genossen.  Ahoi(j)!”


POSLANECKÁ SNĚMOVNA - SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ / HERZ VON KUBIK

Srdce s láskou darované, Česká škola KuBiK, Tschechische Schule Frankfurt, Ceska skola Frankfurt, KuBiK, kubik, ceska sko, srdce s laskou darovane

V pondělí 20.05.2019 jsme se v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR zúčastnili slavnostního předávání cen 5. ročníku projektu Srdce s láskou darované. Žáci naší 1. a 5. třídy se do soutěže zapojili se svým obrazem krásného srdce s českou trikolorou, dětmi, rodiči a lipovými květy, který vytvořili pod odborným vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel. Děti toto srdce věnovaly IB Bildungszentrum Langen, které nám pro naše sobotní setkání poskytuje krásné prostory. Za toto dílo jsme obdrželi Zvláštní cenu za šíření myšlenky projektu, za kterou jsme velmi vděčni. Naše děti, které se do sněmovny dostavily, byly ohromeny krásným a vznešeným prostředím, si při obdržení cen z rukou nejen hlavních iniciátorů akce, ale také přímo od předsedy PS PČR pana Radka Vondráčka uvědomily, jak je krásné udělat ostatním radost. Hrdě si pak odnášely medaile, skleněné přívěšky ve tvaru srdce, poukazy na knihy, ale i dřevěný certifikát pro celou školu. Pro naše malé žáky, ale i pro lektorky to rozhodně bylo nezapomenutelné odpoledne. Moc děkujeme za udělení této ceny!   Předání cen Srdce video

 

Am Montag den 20.05.2019 haben wir im Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik an der feierlichen Verleihung der Preise des 5. Jahrgangs des Projektes Srdce s láskou darované teilgenommen. Die Schüler unserer 1. und 5. Klassen haben sich an dem Wettbewerb mit ihrem Bild eines schönen Herzens mit dem Motiv der tschechischen Trikolore, Kindern, Eltern und Lindenblättern beteiligt, das sie unter fachlicher Aufsicht der Lehrerin Frau Miloslava Schwebel gezeichnet haben. Das Herz haben die Kinder dem IB Bildungszentrum Langen gewidmet, das uns für unsere samstägliche Begegnungen wunderschöne Räumlichkeiten bietet. Für dieses Werk haben wir den Sonderpreis für die Verbreitung des Projektgedanken erhalten, wofür wir sehr dankbar sind. Unseren Kinder, die im Parlament erschienen sind, von den schönen und erhabenen Räumlichkeiten beeindruckt, ist während der Verleihung der Preise aus den Händen der Hauptinitiatoren dieser Aktion, aber auch direkt von dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses Herrn Radek Vondráček bewusst geworden, wie schön es ist, jemandem Freude zu machen. Stolz haben sie dann Medaillen, Glasanhänger in Form eines Herzens, Gutscheine für Bücher, aber auch ein Zertifikat für die gesamte Schule entgegen genommen. Für unsere kleinen Schüler, aber auch für uns Lehrerinnen war es allemal ein unvergesslicher Nachmittag. Vielen Dank für diesen Preis!


goEast Festival -  FRANKFURT / WIESBADEN

V týdnu od 10.04. - 16.04. 2019 probíhal každoroční goEast festival, na kterém byly promítány i české filmy jako např. CHVILKY od Beaty Parkanové, JAN PALACH od Roberta Sedláčka, SMRADI od Zdeňka Tyce. Děkujeme a těšíme se na příští rok nejen na nové filmy v českém jazyce promítané ve Frankfurtu.

 

In der Woche von 10.04. - 16.04.2019 fand goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden und Frankfurt statt. Auch tschechische Filme haben nicht gefehlt. Wir freuen uns auf nächstes Jahr.


VELIKONOČNÍ DÍLNA / OSTERNBASTELN

Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main
V sobotu 6.4.2019 měl KuBiK napilno. Zdobila se vajíčka, vyráběly se košíčky a přáníčka, pletly se pomlázky. Na velikonočním setkání si i mlsné jazýčky přisly na své.
Am Samstag waren wir fleißig. Ostern stand im Mittelpunkt. Wir haben traditionelle Osterruten geflochten, Ostereier bemalt und Körbchen aus Papier gebastelt. Natürlich hat auch etwas für Leckermäulchen nicht gefehlt. 

NOC S ANDERSENEM / LESENACHT

Noc s Andersenem, Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu 30. března 2019 navštívil Českou školu KuBiK sám Hans Christian Andersen. Vyprávěl dětem střípky ze svého života. Na starší žáky čekaly Tři zlaté klíče od Petra Síse a pověsti O Bruncvíkovi, O Golemovi a O Hanušovi.  Se setměním přišly na řadu báje a pověsti ze starého Řecka nádherně převyprávěné českým spisovatelem Eduardem Petiškou a loutkové divadlo a loupežníci Vlasando, Ušando a Nechtando.

Odpoledne a večer plný pohádek, příběhů a dobrodružství, to byla letošní NsA v České škole KuBiK. Děkujeme a těšíme se na příští rok.

 

Lesenacht "Nacht mit Herrn Andersen" -  eine gelungene Veranstaltung. Viele Märchen, Geschichten aber auch eine Übernachtung ... 


VÝSTAVA “MODERNE AM MAIN” - PROHLÍDKA V ČJ

Ceska skola Kubik, Ceska skola Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Tschechisch, Bauhaus, Moderne am Main, KuBiK, DT-KuBiK, Deutsch Tschechisch
V neděli 17.03.2019 se KuBiK vypravil opět za kulturou. Tentokrát do Muzea užitého umění ve Frankfurtu na výstavu "Moderne am Main" - umění a architektura meziválečného období. Prohlídka v českém jazyce samozřejmě nechyběla. Děkujeme opět paní Hance Sp. za krásný výklad.   

 

Am Sonntag den 17.03.2019 haben wir uns in MAK Frankfurt getroffen zur Ausstellung  "Moderne am Main". Der Höhepunkt war wieder die Museumsführung in tschechischer Sprache durch unser Vereinsmitglied

Hana S.


POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA / MÄRCHEN DISCO

Česká škola KuBiK, Tschechische Schule KuBiK, Ceska skola Frankfurt, www.dt-kubik.de Eissporthalle Frankfurt

Slavnostní období zvané masopust (neboli také fašank, voračky či karneval) má své místo i v našem kalendáři. V sobotu 23.02.2019 proběhla výuka v maskách a o velké přestávce nás všechny čekala pohádková diskotéka. 

 

Der Karneval - auch bekannt unter Fasching - fand 23.02.2019 bei uns auch statt ...


BRUSLENÍ /  SCHLITTSCHUHLAUFEN

Česká škola KuBiK  Tschechische Schule KuBiK www.dt-kubik.de Eissporthalle Frankfurt

Česko je zemí zimních sportů a tedy i tento aspekt české kultury nemůže zůstat opominut. Ani deštivé počasí nás neodradilo a KuBiK vyrazil opět bruslit.  

 

Wir waren wieder Schlittschuhlaufen. Auch das Regenwetter konnte uns davon nicht abhalten :-) 


SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ / HERZ MIT LIEBE GESCHENKT

Připojili jsme se k projektu "Srdce s láskou darované". Tento projekt nám pomohl vyjádřit veliký dík a udělat radost milým lidem z IB Bildungszentrum Langen.  Kromě srdce, jsme  v našem obraze vyjádřili i symboliku školy a České republiky.  Do obrazu jsme zakomponovali postavy rodičů, dětí, českou trikoloru a lipové listy. 

Zde naleznete k projektu více a můžete i hlasovat - Srdce od KuBiKa

 

Dieses Herz haben wir gemahlt um einen Dank auszudrucken. Das Projekt Herz mit liebe geschenkt hat dazu motiviert. Beim IB Bildungszentrum Langen haben wir ein neues zu Hause gefunden und das schätzen wir sehr! 


PRVNÍ POLOLETÍ 2018/2019 /  ERSTES SCHULHALBJAHR 2018/2019

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Tschechische Schule Frankfut, Tschechische Schule Kubik, Kubik

Máme za sebou první pololetí školního roku 2018/2019 v České škole KuBiK. Leckdo se podivuje, co je to za zábavu chodit v sobotu do školy? Jakmile však vyprávíme, co všechno už jsme spolu v naší české škole zažili, tak pochopí.  Podívejte se ...

 

Wir haben das erste Schulhalbjahr 2018/2019  erfolgreich hinter uns gebracht. Wir alle haben  in der Tschechischen Schule KuBiK  viel gelernt , vieles erreicht und auf den Weg gebracht. Wir freuen uns auf die kommende Zeit.