Chcete-li být informováni emailem o novinkách či připravovaných akcích, kontaktujte nás nebo nás můžete sledovat také na Facebooku.

Wenn Sie per email über Neuigkeiten oder bevorstehende Veranstaltungen informiert werden möchten, melden Sie sich bitte bei uns  oder folgen Sie uns auf Facebook.Prázdniny - Ferien

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Přejeme Vám úžasné prázdniny. Odpočintě si a načerpejte sílu na nový školní rok.

 

Školní rok 2019/2020 začínáme v sobotu 31.8.2019 v 9:30 hodin. Krásné léto ... 

 

Schöne und erholsame Ferien !


Školní rok 2019/2020 - Schuljahr 2019/2020 

 

Přihlášení na nový školní rok právě probíhá. Vyplněné přihlášky můžete zaslat  na e-mailovou adresu info@dt-kubik.de .

 

Die Anmeldungen für das neue Schuljahr laufen. Ausgefüllte Anmeldungen können Sie an die E-Mail-Adresse info@dt-kubik.de senden.


Soutěžme s Krajánkem / Wettbewerb mit Krajánek

Soutěžme s Krajánkem ...

Nové kolo soutěže - termín: 10.7.2019

Čtete rádi? Krajánek připravil čtenářské listy. Pošlete zápisy z přečtených knik na čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů se pravidelně losuje. 

 

Čtenářské listy a nebo zápis z čtenářského deníku zašlete na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, město a stát, kde žijete a komunikační adresu v České republice pro zaslání cen. 

 

Čtenářské listy naleznete na www.krajanekvesvete.cz a nebo nám krátce napište, rádi vám je pošleme e-mailem


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Máme prvního Olympionika! Česká škola KubiK se letos poprvé zúčastnila 45. ročníku Olympiády v českém jazyce v I. kategorii. Garantem této soutěže je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)Dvě naše žákyně si to namířily do školního a okresního kola, které probíhalo v Langenu pod dozorem tříčlenné komise. Žákyně obdržely zadání vždy až na místě, které se skládalo z gramatické a slohové části. Na obě jsme moc pyšné, že do toho bez velkého váhání s chutí šly. A jejich vytrvalost se vyplatila! Jedna z nich si zajistila postup do krajského kola, které proběhlo v květnu. Tyto výsledky byly zaslány ústřední porotě Olympiády do České republiky, která zhodnotila její výkon jako hodný postupu do kola celostátního. Finále proběhlo ve sportovním a rekreačním areálu Sportpark Kocanda, který se nachází v ČR nedaleko Humpolce ve dnech 19. až 25.června 2019. 

 

Wir haben eine erste Olympionikin! KuBiK hat zum ersten Mal in diesem Jahr am 45. Jahrgang des Wettbewerbs der tschechischen Sprache in der 1. Kategorie teilgenommen. Der Garant des Wettbewerbes ist das Nationalinstitut für Weiterbildung (NIDV) des tschechischen Schulministeriums. Unsere zwei Schülerinnen haben an der Schul- und Kreisrunde teilgenommen, die in Langen von einer dreiköpfigen Jury beaufsichtigt wurde. Die Aufgaben, die aus Grammatik und aus dem Verfassen eines Aufsatzes bestanden, haben die Schülerinnen erst vor Ort erhalten. Wir sind sehr stolz auf die Beiden, die sich dieser Herausforderung, ohne zu zögern und mit großer Begeisterung angenommen haben. Und ihre Standhaftigkeit wurde belohnt! Die Ergebnisse einer unserer Schülerinnen wurden der Zentraljury des Wettbewerbs in der Tschechischen Republik vorgelegt und diese hat sie als würdig für das Weiterkommen in die nationale Runde befunden. Das Finale fand in Tschechien im Sport- und Erholungspark Kocanda Nähe Humpolec zwischen dem 19. und 25. Juni 2019 statt.

 


Česká škola KuBiK  Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main

Letošní rozloučení se školním rokem 2018/2019 české školy KuBiK se konalo 15.-16.06.19 v Marburg-Biedenkopf. Děti obdržely vysvědčení, dále nás čekala prohlídka zámku a samozřejmě i večerní taborák! Moc jsme si to všichni užili. 

 

Zu der diesjährigen Schulabschlussfahrt 2018/2019 sind wir am 15.-16.06.19 nach Marburg-Biedenkopf gefahren. Die Kinder haben ihre Zeugnisse erhalten, eine Schlossbesichtigung und natürlich auch ein abendliches Lagefeuer hat nicht gefehlt. Wir haben alle viel Spaß gehabt!Aktuální vydání časopisu Krajánek  /Aktuelle Ausgabe - Zeitschrift Krajánek