Chcete-li být informováni emailem o novinkách či připravovaných akcích, kontaktujte nás nebo nás můžete sledovat také na Facebooku.

Wenn Sie per email über Neuigkeiten oder bevorstehende Veranstaltungen informiert werden möchten, melden Sie sich bitte bei uns  oder folgen Sie uns auf Facebook.Rozloučení se školním rokem - Schulabschlussfahrt  2018/2019 

Letošní rozloučení se školním rokem 2018/2019 české školy KuBiK se koná 15.-16.06.19 v Marburg-Biedenkopf. Děti obdrží vysvědčení, dále nás čekají různé hry, prohlídka zámku a samozřejmě i večerní taborák! Už se na to moc těšíme!

 

Zu der diesjährigen Schulabschlussfahrt 2018/2019 fahren wir am 15.-16.06.19 nach Marburg-Biedenkopf. Die Kinder erhalten ihre Zeugnisse, es erwarten uns verschiedene Spiele, eine Schlossbesichtigung und natürlich auch ein abendliches Lagefeuer. Wir freuen uns schon darauf!


Výstava s výkladem v Čj / Ausstellung mit Führung in tschechischer Sprache

Ještě než se rozjedeme na letní prázdniny, dovolujeme si Vás  pozvat do muzea užitého umění MAK ve Frankfurtu nad Mohanem na další výstavu s odborným výkladem v českém jazyce od paní Hany Spijkers. Pro velký úspěch opět zařazujeme téma módy. Tentokrát si prohlédneme kontroverzní a v tisku velmi diskutovanou výstavu Contemporary Muslim Fashion  https://www.museumangewandtekunst.de.

Jako obvykle se sejdeme ve foyer muzea v 16.00 hod., tentokrát v neděli 23. června 2019. (Prosíme o krátké potvrzení Vaší účasti na info@dt-kubik.de.)

  

Bevor wir uns in den Sommerferien verabschieden, möchten wir Sie noch in das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu einer Führung in tschechischer Sprache einladen. Durch die Ausstellung wird uns Frau Hana Spijkers fachlich begleiten. Wegen des großen Erfolgs werden wir uns erneut eine Modeausstellung anschauen. Diesmal geht es um die kontroverse und in den Medien rege diskutierte Ausstellung Contemporary Muslim Fashion https://www.museumangewandtekunst.de.  Wie gewohnt treffen wir uns um 16:00 Uhr im Foyer des Museums, diesmal am Sonntag den 23.06.2019

 


Soutěžme s Krajánkem / Wettbewerb mit Krajánek

Soutěžme s Krajánkem ...

Nové kolo soutěže - termín: 10.7.2019

Čtete rádi? Krajánek připravil čtenářské listy. Pošlete zápisy z přečtených knik na čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů se pravidelně losuje. 

 

Čtenářské listy a nebo zápis z čtenářského deníku zašlete na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, město a stát, kde žijete a komunikační adresu v České republice pro zaslání cen. 

 

Čtenářské listy naleznete na www.krajanekvesvete.cz a nebo nám krátce napište, rádi vám je pošleme e-mailem


Školní rok 2019/2020 - Schuljahr 2019/2020 

 

Přihlášení na nový školní rok právě probíhá. Vyplněné přihlášky můžete zaslat  na e-mailovou adresu info@dt-kubik.de .

 

Die Anmeldungen für das neue Schuljahr laufen. Ausgefüllte Anmeldungen können Sie an die E-Mail-Adresse info@dt-kubik.de senden.


V zájmu české školy KuBiK je přiblížit dětem i ty české outdorové tradice, jako je třeba jízda na kanoji. Proto jsme se v sobotu dne 25.5.2019 vypravili k řece Lahn. Po večerním táboráku a mrazivém přespání v típí jsme se v neděli vydali na vodu. 12-ti kilometrovou vodní trasu přírodní rezervací z Amenau do Runkel jsme zvládli zdárně a skoro všichni suší. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si ten den krásně užili. Vodě zdar! A příští rok zase Ahoj!     

Video voda 2019 ...

Im Interesse der tschechischen Schule KuBiK liegt es, auch die tschechischen Traditionen der naturnahen Aktivitäten den Kindern näherzubringen, wie beispielsweise Kanufahren. Daher sind wir am 25.05.19 zum Fluss Lahn aufgebrochen. Nach dem Lagerfeuer am Abend und der frostigen Übernachtung im Tipi haben wir am Sonntag die Boote zu Wasser gelassen. Die zwölf Kilometer lange Wasserstrecke durch das Naturschutzgebiet haben wir erfolgreich und trockenen Fußes bewältigt. Das Wetter hat gut mitgespielt und wir haben den Tag sehr genossen.

Ahoi(j)!”  


Srdce s láskou darované, Česká škola KuBiK, Tschechische Schule Frankfurt, Ceska skola Frankfurt, KuBiK, kubik, ceska sko, srdce s laskou darovane

V pondělí 20.05.2019 jsme se v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR zúčastnili slavnostního předávání cen 5. ročníku projektu Srdce s láskou darované. Žáci naší 1. a 5. třídy se do soutěže zapojili se svým obrazem krásného srdce s českou trikolorou, dětmi, rodiči a lipovými květy, který vytvořili pod odborným vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel. Děti toto srdce věnovaly IB Bildungszentrum Langen, které nám pro naše sobotní setkání poskytuje krásné prostory. Za toto dílo jsme obdrželi Zvláštní cenu za šíření myšlenky projektu, za kterou jsme velmi vděčni. Naše děti, které se do sněmovny dostavily, byly ohromeny krásným a vznešeným prostředím, si při obdržení cen z rukou nejen hlavních iniciátorů akce, ale také přímo od předsedy PS PČR pana Radka Vondráčka uvědomily, jak je krásné udělat ostatním radost. Hrdě si pak odnášely medaile, skleněné přívěšky ve tvaru srdce, poukazy na knihy, ale i dřevěný certifikát pro celou školu. Pro naše malé žáky, ale i pro lektorky to rozhodně bylo nezapomenutelné odpoledne. Moc děkujeme za udělení této cen.     Video předání cen - Srdce

 

Am Montag den 20.05.2019 haben wir im Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik an der feierlichen Verleihung der Preise des 5. Jahrgangs des Projektes Srdce s láskou darované teilgenommen. Die Schüler unserer 1. und 5. Klassen haben sich an dem Wettbewerb mit ihrem Bild eines schönen Herzens mit dem Motiv der tschechischen Trikolore, Kindern, Eltern und Lindenblättern beteiligt, das sie unter fachlicher Aufsicht der Lehrerin Frau Miloslava Schwebel gezeichnet haben. Das Herz haben die Kinder dem IB Bildungszentrum Langen gewidmet, das uns für unsere samstägliche Begegnungen wunderschöne Räumlichkeiten bietet. Für dieses Werk haben wir den Sonderpreis für die Verbreitung des Projektgedanken erhalten, wofür wir sehr dankbar sind. Unseren Kinder, die im Parlament erschienen sind, von den schönen und erhabenen Räumlichkeiten beeindruckt, ist während der Verleihung der Preise aus den Händen der Hauptinitiatoren dieser Aktion, aber auch direkt von dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses Herrn Radek Vondráček bewusst geworden, wie schön es ist, jemandem Freude zu machen. Stolz haben sie dann Medaillen, Glasanhänger in Form eines Herzens, Gutscheine für Bücher, aber auch ein Zertifikat für die gesamte Schule entgegen genommen. Für unsere kleinen Schüler, aber auch für uns Lehrerinnen war es allemal ein unvergesslicher Nachmittag. Vielen Dank für diesen Preis!


Aktuální vydání časopisu Krajánek  /Aktuelle Ausgabe - Zeitschrift Krajánek