Akce 2018  /  Veranstaltungen 2018


 

Koncert - Vánoční písně z celého světa / Weihnachtliche Lieder aus aller Welt

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, pěvecký sbor Gybon, Reinheim

Ve středu 12.12. 2018 jsme navštívili vánoční koncert v Reinheim.  Český studentský pěvecký sbor "Gybon" z města Hradec Králové  pořádal na svém každoročním vánočním turné pod vedením sbormistra Jaromíra Schejbala koncert v kostele Dreifaltigkeitskirche. Moc se nám to libilo. 

 

Der tschechische Jugendchor „Gybon“ aus der Stadt Hradec Králové  (Königgrätz) hat bei seiner traditionellen jährlichen Weihnachtstournee wieder ein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche gehabt.  Unter Leitung von Jaromir Schejbal.  Es war sehr schön. 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen, český Mikuláš, češi v zahraničí, Česko zpívá koledy

I letos jsme se v rámci adventího matinée připojili k akci „Česko zpívá koledy“. Největší úspěch měla koleda „Vánoce, vánoce přicházejí“, kterou děti obohatily o divadelní vystoupení. Potlesk jim byl nadělen nejen od rodičů,  ale i od Mikuláše, čerta a anděla, kteří zavítali i letos na naši besídku.

Na besídce ani letos nechyběla vánoční dílna, kde si děti ozdobily perníčky, vanoční stromečky, ale vyrobily krásné svíčky a přáníčka. Přáníčka hned ten večer putovala do Prahy na Český rozhlas na projekt Ježíškova vnoučata. Doufáme, že se budou líbit a babičky a dědečky v domech seniorů potěší. Připomenutí si českých vánočních tradic jsme si všichni užili a už se těšíme na opakování opět za rok.  

Mikulášská besídka - video

 

 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Frankfurter Orchester Gesellschaft

V sobotu jsme navštívili generální zkoušku Frankfurter Orchester Gesellschaft v Dr. Hoch´ s Konservatorium ve Frankfurtu nad Mohanem. Na programu byly mimo jiné i symfonické básně Vyšehrad-Vltava-Blaník z cyklu Má Vlast od Bedřicha Smetany. Především Vltavu naše děti již dobře znají, neboť na motivy této symfonické básně natočily k letošnímu 100. výročí založení republiky krátký film. O přestávce měly děti možnost seznámit se s muzikanty a jejich hudebními nástroji.

Za pozvání a trpělivost všem muzikantům srdečně děkujeme. Nejenom děti, ale i my rodiče jsme si z koncertu odnesli nezapomenutelný zážitek.

 

Am Samstag hatten unsere Kinder mitsamt ihren Eltern das Privileg, die Generalprobe der Frankfurter Orchestere Gsellschaft in Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt am Main zu besuchen. Auf dem Programm standen unter anderem sinfonische Dichtungen Vyšehrad-Vltava-Blaník aus dem Zyklus "Mein Vaterland" von Bedřich Smetana. Vor allem das Stück Moldau kennen unsere Kinder sehr gut, denn gerade dieses diente ihnen als Leitmotiv für den Dreh eines Kurzfilms anlässlich der Gründung der Republik vor 100 Jahren. In der Pause hatten die Kinder dann die Möglichkeit, die Musiker und die Instrumente besser kennenzulernen. 

Für die Einladung möchten wir allen Musikern herzlich danken. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsene war es ein unvergessliches Erlebnis.”


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, MŠMT, české školy v zahraničí

V sobotu 17.11. 2018 navštívily Českou školu KuBiK zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Seznámily se s výukou školních i předškolních dětí. Následovala zajímavá a velice podnětná diskuze s kolektivem lektorek. Děti byly potěšeny českými knížkami a dalšími dárky, které jim zástupkyně MŠMT přivezly. Ze setkání si všichni odnášíme motivaci do další práce. Paní Mgr. Evě Tučkové a paní Mgr. Monice Slabé tímto srdečně děkujeme.

 

Am Samstag den 17.11. 2018 empfing die tschechische Schule KuBiK die Vertreterinnen des tschechischen Schulministeriums. Sie haben sich mit dem Vor- und Schulunterricht in unserer Schule vertraut gemacht. Die Kinder wurden von den Vertreterinnen des Ministeriums mit tschechischen Büchern und anderen Kleinigkeiten beschenkt. Das Treffen hat uns sehr für unsere weitere Arbeit motiviert. Hiermit möchten wir uns bei Frau Mgr. Eva Tučková und Frau Mgr.  Monika Slabá herzlich bedanken.


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Vejprnice, základní škola Vejprnice

V České škole KuBiK se uskutečnila slavnostní prezentace naší partnerské školy v České republice 

ZŠ Vejprnice. Svoji krásnou obec v plzeňském kraji a její pamětihodnosti nám představili ve svých pracích žáci druhé třídy ve Vejprnicích. Cílem tohoto projektu není jen blíže poznat partnerskou školu, ale hlavně navázat nová přátelství s dětmi žijícími v České republice.  Děkujeme všem  dětem a jejich paním učitelkám za milé dárky a hlavně čas věnovaný našim malým školáčkům žijícím v zahraničí.

 

Seit Sommer dieses Jahres arbeiten wir zusammen mit einer tschechischen Grundschule. Die Schüler unserer Partnerschule aus Vejprnice haben uns schöne Arbeiten geschickt in denen sie ihre Klasse, Schule und ihre Kleinstadt vorgestellt haben, zukommen lassen. Vielen Dank!


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, Historisches Museum

V neděli 4. listopadu 2018 se KuBiK vypravil opět za kulturou. Tentokrát do Historického muzeu ve Frankfurtu na výstavu "Damenwahl" 100 Jahre Frauenwahlrecht. Prohlídka v českém jazyce samozřejmě nechyběla.   

 

Am Sonntag den 4. November 2018 haben wir uns getroffen zur Ausstellung  "Damenwahl" 100 Jahre Frauenwahlrecht.  Der Höhepunkt war wieder die Museumsführung in tschechischer Sprache durch unser Vereinsmitglied Hana S.

(www.historisches-museum-frankfurt.de)

 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, IB Langen

V sobotu 27.11.2018  jsme společně oslavili 100. výročí založení Československa.  Říká se, že co Čech, to muzikant. A při dnešní oslavě se to potvrdilo. Starší žáci připravili časovou osu nejdůležitejších událostí od 28.října 1918. A společně jsme si vychutnali premiéru filmu Vltava, který k tomuto výročí na motiv symfonické básně Bedřicha Smetany natočily děti z České školy KuBiK. Pak následovalo malé občerstvení a příjemné posezení. 

 

Gründung der Tschechoslowakei vor 100 Jahren  -  DT-KuBiK hat einen frischen Filmbeitrag als Grußbotschaft anlässlich der 100 Jahre-Feier der Republik geschaffen.

 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, IB Langen

Poslední školní den před podzimními prázdninami nás žáci první třídy překvapili.

Myška Hrabalka, žabka Kuňkalka, zajíček Ušáček našli před mrakem Mráčkem a deštivým počasím úkryt v krásné budce. Pak přišel však i medvěd Hunáč. Ten se do budky ale už nevešel...

Všichni herci sklidili obrovský aplaus.

 

Am letzten Schultag vor dem Herbstferien hat auf uns eine Überraschung gewartet. Vielen Dank für eine tolle Theater Vorstellung. 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, IB Langen

V sobotu 1.září 2018 jsme se připojili k cyklistické jízdě městem Langen a prohlédli si jeho památky a zajímavá místa. Na závěr jsme navštívili školící středisko IB Bildungszentrum Langen, kde se v sobotu schází naše děti z české školy KuBik. Na cyklisty čekalo malé občerstvení a kvíz plný zajímavostí o České republice.  Děkujeme všem účastníkům, IB školícímu středisku Langen a městu Langen!

Am Samstag den 1. September 2018 haben wir an einer Radtour der Stadt Langen teilgenommen und dabei die schönen Langener Sehenswürdigkeiten, Einrichtungen und Plätze erkundet. Das Ziel unsere Tour war das IB Bildungszentrum Langen, wo sich am Samstag unsere Kinder aus der tschechischen Schule KuBiK auch treffen. Dort hat auf die Radfahrer hat eine kleine Erfrischung gewartet sowie ein interessantes Quiz,  in dem wir viele spannende Sachen über die Tschechische Republik erfahren könnten. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, dem IB Bildungszentrum und ganz besonders der Stadt Langen! 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, Porsche Muzeum

V rámci prázdninového putování jsme se vydali do Stuttgartu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o českém rodákovi Ferdinandu Porsche.

 

 

Im Rahmen unseres Sommerprogramm haben wir das Porsche Museum in Stuttgart besucht und viel Interessantes über den Tschechen Ferdinand Porsche gelernt.

 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, Eissporthalle Frankfurt

V sobotu 16.6.2018 jsme uzavřeli školní rok přenocováním na hradě Breuberg. Děti měly dopoledne výuku, odpoledne nejen na ně, ale i na dospělé čekala bojová hra. Večer za námi přišla bílá paní, která předala vysvědčení. A pak na nás už čekal táborák. lukostřelba a spousta písniček. Ranní rozcvička samozřejmě též nechyběla. Domů se v neděli nikomu nechtělo.  Prostě závěrečná besídka se nám povedla!  

Am Samstag, den 16. Juni 2018, haben wir unser Schuljahr mit einer Übernachtung  auf dem Schloss Breuberg abgeschlossen. Nach etwas Unterricht gab es Spiele nicht nur für Kinder sondern auch für die Eltern. Am Abend kam schließlich die weiße Schloßdame um den Kindern die Zeugnisse zu übergeben. Später warteten wir alle auf das große Lagerfeuer mit Bogenschießen und vielen Liedern. Nach der kurze Nacht hat am nächsten morgen ein kurzes Aufwärmtraining nicht gefehlt.  Am Sonntag wollte niemand nach Hause fahren. So toll fanden es alle!


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu jsme oslavili DEN DĚTÍ. Vypravili jsme se do lanového centra Fun Forest Offenbach, kde byly pro menší děti připraveny dva okruhy a ty větší čekalo přes jedenact různých tras a náročností. Odpoledne se nám vydařilo a všichni jsme si ho užili.

 

Am Samstag haben wir unseren Weltkindertag vorgefeiert und waren im Waldkletterpark Fun Forest in Offebach. Für die kleinen Kinder waren zwei Parcours vorbereitet. Auch die großen Kinder hatten viele Parcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zum Klettern. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. 

 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu 26.5.2018 byly dveře naší školy otevřené všem dětem a rodičům, kteří se rádi seznámili s Českou školou KuBiK. Kde? V prostorách naší školy na adrese  IB Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Str. 24, 63225 Langen.

 

Am Samstag, den 26.05.2018, haben wir den Tag der offenen Tür organisiert. Die Tür unserer Tschechische Schule KuBiK war für alle Kinder und Eltern offen.  Wo? Internationaler Bund, IB Bildungszentrum Langen, Robert Bosch Str. 24, 63225 Langen. 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Vypravili jsme se do malebného údolí Hasetal a navštívili jsme lázeňské město Bad Orb, prošli se gradovnou, která dříve sloužila k získávání soli z pramemů bohatých na sůl. Dnes slouží k inhalaci aerosolů, které vznikají v bezprostředním okolí. 

 

 

 

Wir haben das malerische Hasetahl und die Kurstadt Bad Orb besucht.In Bad Orb findet sich das größte noch bestehende Gradienwerk in Hessen. Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Včas k jarní obměně šatníku jsme se tentokrát sešli v neděli 29. dubna 2018 na výstavě módní návrhářky JIL SANDER v muzeu užitého umění ve Frankfurtu. Prohlídka v českém jazyce byla třešničkou na dortu.

 

Rechtzeitig zu einem Frühlingswechsel der Garderobe haben wir uns diesmal in der Ausstellung der Modedesignerin JIL SANDER am Sonntag, den 29. April 2018, im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt getroffen. Der Höhepunkt war die Museumsführung in tschechischer Sprache durch unser Vereinsmitglied Hana S. 

 

 

 

 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Noc s Andersenem, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,

Noc s Andersenem

Také KuBiK se letos připojil k mezinárodní akci Noc s Andersenem, která se každoročně pořádá na oslavu mezinárodního dne dětské knihy.

 

Eine Nacht mit Andersen

Auch KuBiK nahm an der diesjährigen Veranstaltung Eine Nacht mit Andersen teil, die anlässlich des Tages des Kinderbuches stattfindet.


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Osterbastenl, Velikonocni tvoreni

V rámci našeho posledního sobotního setkání před Velikonocemi si naše předškolní i školní děti mohly vyzkoušet pletení tradiční pomlázky, malování kraslic a vystřihování velikonočních figurek z papíru.

 

 

Im Rahmen des letzten Treffens der Tschechischen Schule vor Ostern hatten unsere Vorschul- sowie Schulkinder stand Ostern im Mittelpunkt. So wurden   traditionelle Osterruten  geflochten, oder  auch Ostereier bemalt  und Osterfiguren aus Papier  gebastelt.

 

 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Krajanek, Literarni soutez Frantiskovy Lazne

Festival Literární Františkovy Lázně - 20. ročník 

Proč jezdím ráda do Čech? 
Podívejte, co na to odovědela naše školačka Francesca.

 

Warum fahre ich gerne nach Tschechien?
Schauen Sie nach, was unsere Schülerin Francesca geantwortet hat.

 

 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Karneval, Fasching

Karnevalové veselí zavládlo i u nás...

A nebyl to jen obyčejný karneval. S pirátkou Matyldou jsme se vydali na dobrodružnou cestu za záchranou jejího pirátského synka Damiána. Najít ho a vysvobodit, ale nebylo vůbec jednoduché.....

 

 

Der Karneval - auch bekannt unter Fasching -fand auch bei uns statt ...

Und es war nicht nur ein gewöhnlicher Karnelval. Mit der Piratatin Matylda haben wir uns auf eine abenteuerliche Reise gemacht, um ihren Piratensohn Damian zu retten. Ihn zu finden und zu befreien war aber gar nicht so einfach ......


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Tschechische Schule Frankfut, Tschechische Schule Kubik, Kubik

Máme za sebou první pololetí - v České škole KuBiK jsme se toho naučili opravdu hodně a všichni na sebe mohou být patřičně hrdí. Těšíme se na další pololetí a plánované kutlurně-společenské akce. 

 

 

 

Wir haben das erste Schulhalbjahr erfolgreich hinter uns gebracht. Wir alle haben  in der Tschechischen Schule KuBiK  viel gelernt , Vieles erreicht und auf den Weg gebracht. Wir freuen uns auf die kommende Zeit und auf die Umsetzung unserer zahlreichen Projekte und deutsch-tschechische Kulturveranstaltungen von Kunst, Theater bis hin zu Musik.


Krajánek, časopis Krajánek, DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, kubik, KuBiK, Eissporthalle Frankfurt

Česko je zemí zimních sportů a tedy i tento aspekt české kultury nemůže zůstat opominut....

KuBiK se vydal na bruslení do Eissporthalle Frankfurt.

 

 

 

Tschechien ist ein beliebtes Wintersportland und daher kann dieser Aspekt der tschechischen Kultur nicht fehlen ....

KuBiK ging am Samstag in die Eissporthalle Frankfurt.


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Frau Architekt, DAM Frankfurt

V neděli 21.1.2018 se KuBiK vypravil za kulturou...

Výstava Frau Architekt a epozice SOS Brutalismus obohacené o český výklad byly pro všechny zúčastněné velkým zážitkem...

 

 

 

Am Sonntag, den 21. Januar 2018, hatten wir gemeinsam die Ausstellungen "Frau Architekt" und "Brutalismus" mit einer Führung in tschechischer Sprache besucht.


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek