Akce 2023  /  Veranstaltungen 2023


MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA / NIKOLAUSFEIER

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vícejazyčná výchova, dvojjazyčná výchova, češi v zahraničí, krajané, vánoční tvoření, Mikuláš

V sobotu 16. prosince 2023 jsme měli poslední setkání v tomto roce a všechny děti už se nemohly dočkat Mikuláše, který k nám letos zavítal trochu později. Po vyučování jsem se s rodiči a lektorkami sešli u vánočního cukroví a jiných českých dobrot a trochu rekapitulovali uplynulý rok. Mikuláš s andělem a čertem rozdali dětem dárky a poslechli si básničky a písničky, které si děti pro ně nacvičily. Zazpívali jsme si také známé české vánoční písně, a připojili se tak k akci Česko zpívá koledy.

 

Am Samstag, den 16. Dezember 2023 hat der Nikolaus auch die Tschechische Schule KuBiK besucht. Nach dem letztem Unterricht in diesem Jahr kamen wir bei tschechischen Plätzchen mit Eltern und Lektorinnen zusammen und haben das letzte Jahr ein wenig rekapituliert. Der Nikolaus begleitet von Engel und Teufel hat den Kindern traditionell Süßigkeiten überreicht und natürlich wurden auch bekannte tschechische Weihnachtslieder gesungen. 


VÁNOČNÍ TVOŘENÍ / WEIHNACHTSBASTELN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vícejazyčná výchova, dvojjazyčná výchova, češi v zahraničí, krajané, vánoční tvoření

V prosinci se ve všech třídách České školy KuBiK tvořily vánoční přání a dárečky pro rodiče i paní učitelky. Naši nejmenší malovali a lepili papírové i vlněné kouličky nebo knoflíky na vánoční stromky. Starší žáci a žákyně se pustili do malování na sklo, nebo vykrajování a zdobení pomerančů. Ve všech skupinách to poslední soboty tohoto roku  krásně vonělo a svítilo, a tak jsme se mohli společně těšit na Vánoce a vánoční prázdniny.

 

Im Dezember haben wir in allen Klassen der Tschechischen Schule KuBiK Weihnachtskarten und Geschenke für Eltern, aber auch für die Lektorinnen gebastelt. Die Kleineren haben mit Papier, Wolle oder Knöpfen Kugeln für den Weihnachtsbaum gestaltet. Die Älteren haben sich mit Glasmalerei oder dem Ausschneiden und Verzieren von Orangen beschäftigt. In allen Gruppen hat es jedenfalls die letzten Samstage dieses Jahres weihnachtlich geduftet und geleuchtet.   


NÁVŠTĚVA MŠMT ČR / BESUCH DES SCHULMINISTERIUMS 

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vícejazyčná výchova, dvojjazyčná výchova, češi v zahraničí, krajané, MŠMT, ministerstvo školství

První víkend v prosinci jsme měli v České škole KuBiK návštěvu z MŠMT České republiky. Zástupci ministerstva školství přijeli 1. - 2. prosince 2023 do Frankfurtu, aby zkontrolovali smluvní školy v Německu, které jsou oficiálním poskytovatelem vzdělávání pro české děti žijící dlouhodobě v zahraničí v období plnění povinné školní docházky. Paní Mgr. Burdková a pan Mgr. Pohořelý se věnovali nejenom kontrole dokumentů a formálnímu dodržování pravidel stanovených ministerstvem, ale hospitovali i při našem sobotním vyučování a vyčlenili si čas na diskusi s rodiči a pedagogickým sborem. Děkujeme za zpětnou vazbu a podporu naší práce.

 

Am 01. und 02. Dezember 2023 hatten wir offiziellen Besuch aus der Tschechischen Republik. Zwei Vertreter des tschechischen Schulministeriums haben uns in Frankfurt besucht, um die Einhaltung der Vertragsbedingungen in unserer Schule zu überprüfen. Nach Kontrolle aller Formalitäten haben sie auch in unserem Samstagsunterricht hospitiert und den Dialog mit Eltern und Lektor*innen gesucht.                                                                           Wir bedanken uns für die Rückmeldung und die Unterstützung unserer Arbeit.


PODZIM VE VÝUCE / HERBST IM UNTERRICHT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, tvoření, vícejazyčná výchova, dvojjazyčná výchova, češi v zahraničí, krajané

Podzimní tvoření se stalo hlavní náplní říjnové a listopadové výuky hlavně u našich nejmenších a školkových dětí. Naše česká škola má k dispozici rozsáhlý areál, kde si děti mohou nasbírat spoustu přírodního výtvarného materiálu, nejen barevné listí nebo šišky, z kterých pak vytváří krásné podzimní obrázky a další výtvory. I starší žáci a žákyně se rádi odreagují při tvoření s plody podzimu. A co nám zbyde, necháme naší školní veverce, nebo rovnou v české škole sníme.

 

Das Herbstbasteln war bei unseren Kleinsten das Hauptprogramm im Oktober und November. Im Areal unserer Schule konnten wir Einiges an Naturmaterialen einsammeln und schöne Herbstbilder und Dekorationen gestalten. Die Reste der Materialien mit Obst und Gemüse konnten wir unserem Schuleichhörnchen lassen oder sie sofort in der tschechischen Schule in der Pause aufessen.


PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ - FRANKFURTSKÁ KATEDRÁLA / FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH - FRANKFURTER DOM

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Frankfurter Dom, Kaiserdom, Frankfurt, češi v zahraničí, krajané

V neděli 12. listopadu 2023 jsme se sešli k podzimnímu provázení v češtině. Na přání rodičů a přátel školy jsme zopakovali prohlídku frankfurtské katedrály sv. Bartoloměje. Obdivovali jsme nejenom architekturu, inspirovanou pražskou katedrálou sv. Víta, ale také se dozvěděli jak to bylo s volbou císaře a co má všechno frankfutský dóm s Čechy společného. Nakoukli jsme také do kaple Máří Magdaleny s obrazem od Petra Brandla a do volební kaple s ostatky patrona dómu sv. Bartoloměje.

 

Am Sonntag, den 12. November 2023 haben wir uns zu einer weiteren Stadtführung getroffen. Wieder haben wir uns den Kaiserdom in Frankfurt am Main angeschaut. Die Kathedrale des Hl. Bartholomäus ist auch mit der Geschichte Tschechiens verbunden. Wir haben die von der Prager St. Vitus Kathedrale inspirierte gotische Architektur und Kunstwerke aus verschiedenen Epochen bewundert.  Zudem wurde die Kaiserwahl und Kaiserkrönung thematisiert. Zum Schluss haben wir noch in die Wahlkapelle mit den Reliquien des Hl. Bartholomäus reingeschaut.


NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V ČECHÁCH / BESUCH DER PARTNERSCHULE IN TSCHECHIEN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Vejprnice, češi v zahraničí, krajané

O podzimních prázdninách jsme navštívili naši partnerskou školu v západních Čechách. Místní základní a mateřská škola ve Vejprnicích u Plzně s námi spolupracuje už přes pět let. Paní ředitelky obou škol se opět setkaly ke vzájemné konzultaci a probrání programu druhé poloviny školního roku. Někteří naši žáci už po několikáté navštívili své kmenové třídy a úspěšně se zapojili do „normální" výuky. Pro některé to byla ve škole v Čechách premiéra. 

 

In den Herbstferien haben wir auch unsere Partnerschule in der Nähe von Pilsen besucht. Die Grundschule und der Kindergarten in Vejprnice arbeiten mit uns schon über fünf Jahre zusammen. Die Direktorinnen der beiden Schulen trafen sich zu einer Konsultation wegen dem nächsten Halbjahr. Einige von den Kindern haben zum ersten Mal, einige schon mehrmals bei dem „normalen“ Unterricht erfolgreich mitgemacht. 


KNIŽNÍ VELETRH FRANKFURT / FRANKFURTER BUCHMESSE

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, knižní veletrh, Buchmesse, češi v zahraničí, krajané

Po dlouhé přestávce jsme opět navštívili frankfurtský knižní veletrh, který se konal druhý říjnový týden. Kolegyně si prohlédly nejenom nejnovější novinky pedagogických nakladatelství z České republiky, ale neodolaly samozřejmě ani beletrii. Jako obvykle jsme také od vydavatelů a zástupců českého stánku v hale 4 dostali dárečky pro naše děti v České škole KuBiK.

 

Nach einer Pandemiepause haben wir in der zweiten Oktoberwoche wieder die Frankfurter Buchmesse besucht. Unsere Kolleginnen haben nicht nur die Neuigkeiten der tschechischen pädagogischen Verlage interessiert, sondern auch die belletristische Literatur stand auf dem Programm. Auf dem tschechischen Stand in der Halle 4 haben wir wieder auch einige Geschenke für unsere Kinder bekommen. 


LAPBOOKY VE VÝUCE - NAŠE VLAST / LAPBOOKS IM UNTERRICHT - UNSERE HEIMAT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Lapbook, češi v zahraničí, krajané

Naše oblíbené lapbooky nás provázejí i ve školním roce 2023/24. Pomáhají nám nejen s českou gramatikou, ale také při výuce reálií. Například ve vlastivědě. Jako názorná pomůcka děti provází dějinami naší vlasti a pomáhá jim pochopit státní symboly a vše kolem nich. Při výuce nezapomínáme samozřejmě ani na naši druhou vlast a formou srovnání si povídáme i o příkladech z Německa.

 

In der Tschechischen Schule KuBiK arbeiten wir auch in diesem Schuljahr mit den Lapbooks. Sie helfen uns nicht nur mit der tschechischen Grammatik, sondern auch mit den Themen der Realien Tschechiens. Zum Beispiel die Staatssymbole und alles rund um die Tschechische Republik kann man den Kinder so gut vermitteln. Zum Vergleich besprechen wir natürlich auch unsere zweite Heimat Deutschland. 


ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - NÁVRAT NA HRAD BREUBERG / SCHULJAHRESENDE - RÜCKKEHR AUF DIE BURG BREUBERG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Burg Breuberg, češi v zahraničí, krajané

Poslední předprázdninový víkend 15. - 16. července 2023 jsme se s dětmi z České školy KuBiK vydali na hrad Breuberg za rytíři a princeznami. Po prohlídce areálu hradu připravily naše lektorky z předškoly napínavou bojovku pro malé i velké.  Děti musely s pomocí pohádkových bytostí plnit různé úkoly, odpovídat na otázky a postupně získávat klíče k odemčení truhly s pokladem. Nakonec musely vysvobodit zakletého rytíře – ducha hradu Breuberg - a čekala je sladká odměna.  Večer nechyběl táborák s klasickými českými táborovými písničkami. A v noci pak někteří dokonce zahlédli  Bílou paní, která jim přinesla krásné sny.  Děkujeme lektorkám a rodičům za přípravu a krásný zážitek!

 

 Am letzten Wochenende vor den Ferien vom 15. bis 16. Juli 2023 haben wir mit den Kindern der Tschechischen Schule KuBiK die Burg Breuberg besucht. Nach einer Führung durch die Burganlage haben unsere Vorschullektorinnen für die Kinder eine Schnitzeljagd vorbereitet. Sie mussten verschiedene Aufgaben erledigen, um die Schlüssel zu einer Schatztruhe zu bekommen. Sie wurden von Märchengestalten begleitet und einige haben nachts sogar die weiße Frau gesehen, die die schönen Träume mitgebracht hat. Ein Lagerfeuer mit tschechischen Liedern hat auch nicht gefehlt. Wir danken allen Lektorinnen und Eltern für die Vorbereitung!


RODINNÝ VÝLET - RÖMERKASTELL SAALBURG / FAMILIENAUSFLUG - RÖMERKASTELL SAALBURG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vlastivěda, zeměpis, dějepis, Römerkastell Saalburg, češi v zahraničí, krajané

V neděli 25. června 2023 jsme nejen pro děti a rodiče z České školy KuBiK  zorganizovali rodinný výlet do římského vojenského ležení Römerkastell Saalburg. Antické civilizace a kultura jsou na programu českých i německých škol, proto jsme neváhali a využili příležitost aplikovat nabyté vědomosti přímo v terénu. S lektorkami jsme si prošli areál ležení s rekonstruovanými budovami a prohlédli si vystavené artefakty nalezené při vykopávkách. Děti se mohly zabavit u stanovišť s "antickým" tvořením, a nebo se s rodiči podívat na zápasy gladiátorů v  aréně.

 

Am Sonntag, den 25. Juni 2023 haben wir für die Tschechischen Schule KuBiK einen Familien Ausflug zu der römischen Militäranlage Römerkastell Saalburg organisiert.  Die Antike  erwartet unsere  Kinder  in der deutschen, sowohl auch in der  tschechischen Schule und  so haben wir die  Gelegenheit genutzt,  das Gelernte in der Praxis zu erleben. In dem Areal kann man in den nachgebauten Gebäuden viele originale   Artefakte  aus der  Römerzeit bewundern.   Die Kinder   konnten auch bei  vielen Ständen                                                                              basteln  oder  mit  den  Eltern  die  Gladiatoren Kämpfe  in der Arena anschauen. 


PRÁCE S MAPOU VE VÝUCE / ARBEIT MIT LANDKARTEN IM UNTERRICHT 

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vlastivěda, zeměpis

Při výuce vlastivědy a zeměpisu rádi používáme interaktivní mapy. Děti přitom člení Českou republiku do krajů i jednotlivých okresů, určují krajská města, poznávají na mapě památky, řeky a pohoří. Prostřednictvím obrázků na jednotlivých dílcích se žáci a žákyně naučí, co se kde vyrábí, těží, pěstuje, kde se nacházejí hrady a zámky, kde se   narodili    významné     osobnosti   našich   dějin   i   současnosti apod.  S poskládanou mapou si pak můžou zahrát hru upevňující nabyté vědomosti a  trénovat tak i postřeh a paměť.

 

Beim Sachkunde und Geographie Unterricht arbeiten wir auch mit den interaktiven Karten. Die Schüler*innen können dabei die Tschechische Republik besser und vor allem spielerisch kennenlernen. Dabei trainieren sie auch ihre Aufmerksamkeit und Gedächtnis.

 


NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V ČECHÁCH / BESUCH DER PARTNERSCHULE IN TSCHECHIEN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Vejprnice, ZŠ a MŠ Vejprnice, partnerská škola, kmenová škola

Před koncem českého školního roku jsme navštívili naší partnerskou školu ve Vejprnicích u Plzně. Paní ředitelka naše kolegyně provedla po budovách základní i mateřské školy a ukázala jim nejnovější vybavení a učební materiály. Také se probíraly všechny radosti a starosti vyučování v mateřském jazyce v zahraničí a to, jak můžeme navzájem ještě více vytěžit ze společné spolupráce. Naši žáci a žákyně si ve Vejprnicích také už několikrát vyzkoušeli zápis i vyučování v „pravé“ české škole.

 

Vor den tschechischen Sommerferien haben wir unsere Partnerschule in Tschechien besucht. In der Grundschule (1.-9. Klasse) und KiTa in Vejprnice in der Nähe von Pilsen haben wir die neueste Ausstattung der Klassen besichtigt und neue Möglichkeiten der gegenseitigen Zusammenarbeit besprochen. Einige unserer Schüler*innen haben dort sogar schon mehrmals selbst am Unterricht teilgenommen. 


VÝLET DO ZOO FRANKFURT NAD MOHANEM / AUSFLUG IN DEN ZOO FRANKFURT AM MAIN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Češi v Německu, ZOO Frankfurt, vicejazyčná výchova, česká školka Frankfurt

K mezinárodnímu dni dětí jsme pro naši školkovou skupinu zorganizovali odpoledne se zvířátky. Naši nejmenší navštívili s rodiči a sourozenci v neděli 4. června 2023  Zoologickou zahradu ve Frankfurtu nad Mohanem. Společně jsme si prohlédli nejen výběhy a pavilony se zvířaty, ale hlavně si zopakovali českou slovní zásobu k jarním a letním tématům. Výlet jsme zakončili sladkou odměnou pro děti i dospělé.

 

Für den internationalen Kindertag haben wir am Sonntag, den 4. Juni 2023 für unsere KiTa Gruppe einen Besuch im ZOO in Frankfurt am Main organisiert. Wir haben nicht nur die Gehege und Pavillons mit den Tieren besucht, sondern vor allem auch unseren tschechischen Wortschatz zu Frühlings- und Sommerthemen geübt. Am Ende des Ausflugs hat dann auf die Kinder und Erwachsenen noch eine süße Belohnung gewartet.

 


SETKÁNÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ V PARLAMENTU ČR / HERZ MIT LIEBE GESCHENK IM PARLAMENT - PRAG CZ

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, Češi v Německu, Srdce s láskou darované, Parlament ČR

V pondělí 29. května 2023 se zástupci České školy KuBiK zúčastnili slavnostního předávání cen vítězům soutěže Srdce s láskou darované v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. Osobně nám gratulovala i předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Markéta Pekarová Adamová, která se zajímala o činnost naší školy a spolku ve Frankfurtu  a okolí. Projekt naší 6. třídy - skleněná plastika pro restauraci Prager Botschaft ve Frankfurtu nad Mohanem – získal Zvláštní cenu poroty za šíření povědomí o projektu v zahraničí. Blahopřejeme lektorkám i dětem a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

 

Am Montag, den 29. Mai 2023 haben die Vertreter der Tschechischen Schule KuBiK in der Abgeordnetenkammer des Parlaments der Tschechischen Republik eine Ehrenurkunde für die Repräsentation des Projektes Herz mit Liebe geschenkt im Ausland erhalten. Unsere 6. Klasse hat mit einem Glasobjekt für das tschechische Restaurant Prager Botschaft in Frankfurt a. M. teilgenommen. Wir gratulieren den Lektorinnen und Kindern und danken für die Repräsentation unserer Schule!


VÝUKA REÁLIÍ / SACHKUNDE UNTERRICHT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, češi ve Frankfurtu, Češi v Německu, výuka reálií, vlastivěda, dějepis, zeměpis

V hodinách vlastivědy probíráme reálie Českých zemí. Sobotní výuku v české škole naši žáci a žákyně často zpestřují svými referáty a prezentacemi. A tak jsme společně např. probrali a virtuálně prošli  pražské památky, seznámili se s hmotným i nehmotným kulturním dědictvím pod ochranou UNESCO v České republice a zkusili si sami přeložit a přepsat do dětské češtiny Zlatou bulu sicilskou. Nápady do hodin bereme mimo jiné i na pravidelných školeních, kterých se online zúčastňují naše lektorky.

 

In den Sachkunde Stunden lernen unsere Schüler*innen die Realien Tschechiens kennen. Wir unterstützen den Unterricht mit Referaten und Präsentationen über Kultur, Sehenswürdigkeiten und geschichtliche Ereignisse. Die Ideen holen wir uns auch bei den online Schulungen, an denen unsere Lektorinnen regelmäßig teilnehmen.

 

 


SOUTĚŽ TVŮRČÍHO PSANÍ / SCHREIBWETTBEWERB

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, češi ve Frankfurtu, Češi v Německu, Moje česká škola, literární soutěž pro děti

V literární soutěži spolku Moje česká škola ABCD kam to vede jsme se úmístili na druhém místě v kategorii skupin – starší děti. Do soutěže bylo zasláno celkem 16 textů, a to jak z řad jednotlivců, tak i kolektivů z celkem 3 evropských zemí – Německa, Francie a Velké Británie. Vítězné příspěvky vybrala spisovatelka a autorka Eva Papoušková. Děti z druhého stupně měly za úkol pod vedením lektorky češtiny napsat krátký příběh, ve kterém věty začínají postupně na každé písmeno české abecedy. Ve strašidelném příběhu o vílách a obrech šlo o záchranu celé pohádkové země před samotným ďáblem. Nakonec samozřejmě všechno dobře dopadlo a my se můžeme těšit z krásných cen a diplomů. Více informací v tiskové zprávě: 9be9b5_e1d8aaa235c9495bb01c6153bc169c22.docx (live.com)

 

Im Literaturwettbewerb des Vereins Moje česká škola ABCD wohin führt es uns haben wir den zweiten Platz in der Kategorie Gruppenarbeiten – ältere Kinder belegt. Eingeschickt wurden 16 Texte aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die Preise wurden von der Autorin Eva Papoušková ausgewählt. Aufgabe der Schüler*innen aus der zweiten Stufe war es, unter der Leitung der Lektorin für Tschechisch, eine Kurzgeschichte zu verfassen, in welcher jeder Satz mit einem Buchstaben aus dem Alphabet beginnt. Die Schwierigkeit lag unter anderem darin, die Reihenfolge der Buchstaben zu beachten und trotzdem eine zusammenhängende Geschichte zu schreiben. Die Schüler*innen verfassten ein Gruselmärchen, in dem es um Feen und Riesen ging, die die gesamte Märchenwelt vor einem Teufel schützen mussten. Letztendlich ist alles gut ausgegangen und die Kinder können sich aufgrund ihrer Kreativität und hervorragenden Leistung auf großartige Gewinne freuen.


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / OSTERBASTELN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, češi ve Frankfurtu, Češi v Německu, Velikonoce, tvoření, české tradice v zahraničí

V sobotu 25. března 2023 se všechny třídy České školy KuBiK  zapojily do velkého velikonočního tvoření. Děti s lektorkami sázely jarní kytičky, zasely řeřichu, malovaly obrázky a přání k Velikonocům, lepily zajíčky a kuřátka a zdobily barevná papírová vajíčka. Někteří žáci a žákyně zkusili i zaplést pomlázku. Rodiče a prarodiče se i letos mohou těšit na krásné jarní a velikonoční dekorace a přání. A my se těšíme na zasloužené velikonoční prázdniny!

 

Am Samstag, den 25. März 2023 hatten wir in allen Klassen der Tschechischen Schule KuBiK wie jedes Jahr das beliebte große Osterbasteln. Alle Eltern und Großeltern können sich jetzt über schöne selbstgemachte Oster- und Frühlingsdekoration, Bilder und Karten mit Osterwünschen freuen.


PROJEKT - SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ  / PROJEKT - HERZ MIT LIEBE GESCHENKT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, češi ve Frankfurtu, Češi v Německu, Restaurace Prager Botschaft, Srdce s láskou darované

Po třech letech se opět účastníme soutěže Srdce s láskou darované. V tomto projektu se dětské kolektivy rozhodnou zajímavou formou poděkovat někomu ze svého okolí, který pomáhá ostatním, nebo pracuje pro dobrou věc. Česká škola KuBiK si letos vybrala českou restauraci Prager Botschaft ve Frankfurtu nad Mohanem. Ta svými kulinářskými výtvory šíří slávu české kuchyně v Německu. Děti ze druhého stupně jim v rámci sklářského workshopu vyrobily krásný skleněný reliéf svíčkové, na kterou do Prager Botschaft rádi chodíme.

 

Nach drei Jahren nehmen wir wieder an dem Wettbewerb Herz mit Liebe geschenkt  teil. Für unser Projekt haben wir diesmal das Restaurant Prager Botschaft in Frankfurt am Main, das den guten Ruf der tschechischen Küche in Deutschland verbreitet, ausgewählt.  Die Kinder der zweiten Stufe haben für das Restaurant im Rahmen eines Glaskunst Workshops ein Glasrelief des tschechischen Nationalgerichts gestaltet.

 


PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ - MUZEUM UŽITÉHO UMĚNÍ  / FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH - MUSEUM ANGEWANDTE KUNST

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, češi v Německu, češi ve Frankfurtu, Museum Angewandte Kunst Frankfurt

V neděli 5. března 2023 jsme se setkali v Muzeu užitého umění ve Frankfurtu nad Mohanem a zúčastnili se dalšího provázení v češtině. Společně jsme si prohlédli část sbírky bankéře a mecenáše barona Maximiliána Goldschmida-Rotschilda. Mimo nábytku, koberců, porcelánů a zlatnických prací, jsme mohli vidět i materiály a dokumenty k nelegálnímu získání sbírky. Také jsme se seznámili s působením Goldschmidů-Rotschildů v Čechách.

 

Am Sonntag, den 5. März 2023 haben wir uns zu einer weiteren Führung auf Tschechisch im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main getroffen. Wir haben uns die Sammlung des Bankiers und Mäzens Maximilian von Goldschmidt-Rothschild angeschaut. Neben Möbeln, Teppichen, Porzellan und Goldschmiedearbeiten haben wir auch die historischen Materialien zu den damaligen illegalen Ankäufen der Sammlung gesehen.  Wir haben zudem auch die Tätigkeiten der Familie Goldschmidt-Rothschild in Tschechien kennengelernt.

 


SKLÁŘSKÁ DÍLNA / GLASKUNSTWORKSHOP

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, tvoření, sklářská dílna, workshop pro děti, Češi v Německu, Atelier Durchblick Raibach

Sklářské umění je jedna z českých tradic, kterou jsme chtěli přiblížit i českým dětem žijícím ve Frankfurtu nad Mohanem a okolí. V sobotu 11. února 2023 se proto žáci a žákyně druhého stupně České školy KuBiK zúčastnili sklářského workshopu. V ateliéru Durchblick v Raibachu, kde jsme nebyli s dětmi poprvé,  jsme si s výtvarnicí Heike Jäger vyzkoušeli různé sklářské techniky. Společně jsme pak vytvořili krásný skleněný objekt, který vyšleme do soutěže projektu Srdce s láskou darované.

 

Am Samstag, den 11. Februar 2023 haben die Schüler*innen der Tschechischen Schule KuBiK an einem Glaskunst Workshop teilgenommen. Im Atelier Durchblick in Raibach, wo wir schon öfter zu Gast waren, haben wir mit der Künstlerin Heike Jäger verschiedene Glaskunsttechniken ausprobiert. Zusammen haben die Kinder ein Glasobjekt gestaltet, mit dem wir an dem Wettbewerb Herz mit Liebe geschenkt in der Tschechischen Republik teilnehmen.

 


POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ / HALBJAHRESZEUGNISS

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vícejazyčná výchova, KUBIK, kubik, učíme se česky, Češi v Německu

V sobotu 4. února 2023 si v České škole KuBiK slavnostně převzalo osvědčení přes třicet žáků a žákyň základní školy a předškoly. Většina z nich se radovala nejen z pozitivního slovního hodnocení, ale také z českých knížek, časopisů a sladkostí od lektorek, které si opět mohli zakoupit za motivační drahokamy. Ty sbírají v rámci celoročního projektu jako odměnu za dobře odvedenou práci v hodině.

 

Am Samstag, den 4. Februar 2023 haben über dreißig Schüler und Schülerinnen der Tschechischen Schule und der Vorschule KuBiK ihr Halbjahreszeugnis bekommen. Die meisten haben sich über eine positive schriftliche Bewertung gefreut. Im einem Ganzjahrprojekt sammeln sie für eine gute Leistung Motivationsedelsteine. Diese kann man dann für tschechische Bücher, Zeitschriften, Schulmaterialien und Süßigkeiten eintauschen. 

 

 


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ / KUNSTWETTBEWERB

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, vícejazyčná výchova, KUBIK, kubik, časopis Kamarád, Češi v Německu

Žákyně letošní deváté třidy se na konci minulého roku zúčastnila soutěže Vícejazyčnost je bohatství 2022, na téma „ Příroda ve spojitosti s různými státy a působení změny klimatu na přírodu“,  pořádané časopisem Kamarád.  Soutěže se zúčastnilo cca 788 dětí a 107 pedagogů ze  41 škol a dalších organizací z celé České republiky ale i ze zahraničí. Naše škola KuBiK se stala nejvzdálenější školou, která se této soutěže zúčastnila. Zaslali jsme pop up obrázek Pravčické brány, která byla vloni v létě zasažena ničivým požárem.  Přehled prací najdete na:  (https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2022/soutez/2022)

 

Eine Schülerin der neunten Klasse hat am Ende des Jahres an dem Wettbewerb Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung 2022, mit dem Thema „Natur in verschiedenen Staaten und dem Einfluss des Klimawandels auf die Natur“, teilgenommen.  Dieser Wettbewerb wurde von der tschechischen Kinderzeitschrift „Kamarád“ ausgerufen. Teilgenommen haben circa 788 Kinder, 107 Pädagogen aus 41 Schulen und aus weiteren Organisationen aus Tschechien sowie aus dem Ausland. Unsere Schule war die am weitesten gelegene Schule, die an dem Wettbewerb teilgenommen hat. Wir haben ein Pop up Bild vom Prebischtor eingeschickt. Dieses Tor wurde letztes Jahr im Sommer von Waldbränden stark zerstört. Die gesamte Übersicht der Arbeiten finden Sie hier: (https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2022/soutez/2022)


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek