Akce 2019  /  Veranstaltungen 2019


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, češi v zahraničí, krajané ve světě

Do nového roku přejeme všem rodičům a dětem z České školy a příznivcům spolku KuBiK hodně štěstí a zdraví a těšíme se na další setkání v roce 2020!

 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern der Tschechischen Schule und Unterstützern des Kubik Vereins einen guten Rutsch und freuen uns auf die nächsten Treffen im Jahr 2020!


SKLÁŘSKÝ WORKSHOP /  GLASKUNSTHANDWERK

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Atelier Durchblick, češi v zahraničí, české sklářství
V České škole KuBiK děti seznamujeme s českými tradicemi a mezi ně patří i sklářské umění. Při letošní poslední mimoškolní akci v atelieru Durchblick si žáci základní školy mohli vyzkoušet moderní sklářské techniky. 
Zu den tschechischen Traditionen gehört auch das Glaskunsthandwerk. Beider letzten außerschulischen Aktivität in diesem Jahr haben unsere Schüler im Atelier Durchblick verschiedene Techniken der Glasverarbeitung ausprobiert. 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY / WEIHNACHTSBASTELN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české vánoce, češi v zahraničí, české tradice

I Letos jsme se zůčastnili celonárodní akce Česko zpívá koledy. V sobotu 14.12. 2019 se při vánoční besídce nejenom zpívalo, ale hlavně i pilně tvořilo. Naše paní učitelky z České školy KuBiK měly opět připravený bohatý program a rodiče se postarali o pohoštění.  Všem moc děkujeme za krásný vánoční den!

 

Auch in diesem Jahr waren wir wieder bei der Aktion Tschechien singt Weihnachtslieder dabei. An diesen Samstag wurde nicht nur gesungen, sonder vor allem auch fleißig gebastelt. Unsere Lehrerinnen der Tschechischen Schule Kubik haben wieder ein vielseitiges Programm vorbereitet und die Eltern haben für ein leckeres Weihnachtstisch gesorgt. Vielen Dank an alle für den schönen Weihnachtstag!

 

 


MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA / NIKOLAUSFEIER

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, český Mikuláš, češi v zahraničí, české tradice
Já jsem malý čertíček, vystrkuji jazýček. Na hlavě dva růžky mám, k čemu? Ani nevím sám. Rameno mi pytel zdobí, na děti, co nejvíc zlobí. Do peklíčka hop a skok, přijdu zase příští rok. 

Nejen tato básnička zazněla v sobotu 7.12. 2019 v IB Langen. Zavítal k nám totiž Mikuláš, čert a anděl. 

 

Am Samstag den 7.12. 2019 war der Nikolaus mit der Begleitung bei uns. 


DIVADELNÍ KROUŽEK / THEATER UND FILM AG

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Dívčí válka, Staré pověsti české
Po velkém úspěchu zpracování symfonické básně "Vltava" od Bedřicha Smetany ke 100 výročí vzniku ČSR v minulém školním roce, se náš divadelně-filmový kroužek vrhnul na Staré pověsti české a Dívčí válku. Celý podzim jsme pilně nacvičovali a v sobotu 30.11. 2019 odpoledne proběhl první natáčecí den! 

 

Nach dem Erfolg mit der Interpretation der symphonischen Dichtung "Moldau" von Bedřich Smetana in dem letzten Schuljahr, hat sich unsere Theater- und Film AG mit den Alten Böhmischen Sagen und dem Mägdekrieg auseinandergesetzt. Den ganzen Herbst wurde fleißig geprobt und am Samstag den 30.11. 2019 hatten wir den ersten Drehtag!


PŘEDNÁŠKA - VÍCEJAZYČNÁ VÝCHOVA / VORTRAG - MEHRSPRACHIGE ERZIEHUNG

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vícejazyčasná výchova, mluvíme česky, bilingvní výchova, Spracherziehu
V sobotu 30.11. 2019 proběhla v IB Zentrum Langen přednáška o vícejazyčné výchově. Společnĕ jsme si vysvětlili její výhody i úskalí a v následné diskuzi probrali konkrétní příklady. Další cyklus přednášek proběhne v příštím roce.

Am Samstag den 30.11. 2019 fand im IB Zentrum Langen ein Vortrag über mehrsprachige Erziehung statt.  Zusammen erklärten wir uns die Vorteile und Schwierigkeiten und in der anschließenden Diskussion gingen wir  konkrete Beispiele durch. Weitere Vorträge finden im nächsten Jahr statt.


30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, dějepis, Sametová revoluce, listopad 1989
Cestovat, vyjádřit vlastní názor, mít právo rozhodnout se a nemít strach - to a mnohem víc znamená pro naše žáky svoboda. V rámci projektu "Moje Sametová" vyzpovídali starší žáci naší školy očité svědky listopadu 1989
a spolu s rodiči tak ve výuce oživili události před 30ti lety.
Reisen,  die eigene Meinung sagen,  sich frei zu entscheiden und keine Angst zu haben - dies und viel mehr bedeutet für unsere Schüler Freiheit.  Im Rahmen des Projektes "Meine Samtrevolution" befragten die älteren Schüler Zeitzeugen des November 1989 und belebten so mit den Eltern im Unterricht die Ereignisse vor 30 Jahren.

 MUZEUM UŽITÉHO UMĚNÍ - PROVÁZENÍ V ČESKÉM JAZYCE / MAK - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Museum Angewandte Kunst

V neděli jsme se opět sešli při prohlídce v českém jazyce. Čestným hostem letošního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem bylo Norsko a v Muzeu užitého umění se prezentuje  současným šperkem, fotografií a módou, ale na své si přijdou i milovníci klasického skandinávského nábytku a interiérových doplňků. Zaujalo nás hlavně umění národa Sámů a jěště nezveřejněné kresby slavného norského malíře Edvarda Muncha

 

Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse war Norwegen. Bei dieser Gelegenheit haben wir das Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt am Main  besucht. Wir interessierten uns besonders für die Kunst der Samen und die noch unveröffentlichte Zeichnung des berühmten norwegischen Malers Edvard Munch.

 


ČASOPIS KRAJÁNEK - ŘÍJNOVÉ VYDÁNÍ /  ZEITSCHRIFT KRAJÁNEK - AUSGABE OKTOBER

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Krajánek, časopis Krajánek, češi v zahraničí, krajané ve světě

Říjnové vydání časopisu Krajánek nás zavedlo opět  do Německa. Filip a Fany nás v rubrice "Krajánci na cestách" vzali do skanzenu Hessenpark a Leonie a Jana připravily chutný recept na křupavý chléb. Tématem celého říjnového čísla byla média a sdělovací prostředky. 

Kdo říjnové číslo ještě nečetl, tak ho najde na .... https://issuu.com/casopiskrajanek/docs/krajanek-2019-10

 

Die Oktoberausgabe des Krajanek brachte uns wieder nach Deutschland. Filip und Fany haben uns das Freilichtmuseum Hessenpark vorgestellt und Leoni und Jana bereiteten ein leckeres Rezept für Brot vor. 


NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY / BESUCH IN UNSERER PARTNERSCHULE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Vejprnice, základní škola Vejprnice

O podzimních prázdninách jsme navštívili naši partnerskou školu ve Vejprnicích. Žáci si během celého školního roku vyměňují projekty, kvízy a výtvarné práce. Dny společného programu věnovali učitelé hlavně hospitacím v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. Nejen pro pedagogy, ale i pro naše žáky byl tento týden velmi inspirativní. Děkujeme za týden plný zážitků a těšíme se na další spolupráci!      Obecní zpravodaj Vejprnice 

 

In den Herbstferien besuchten wir unsere Parnerschule in Vejprnice. Die Schüler tauschen während des gesamten Schuljahres Projekte, Arbeiten und Kunstwerke aus. Diese Woche Woche war nicht nur für Lehrer, sondern auch für unsere Schüler sehr inspirierend. Vielen Dank für eine Erlebnisreiche Woche und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!      Obecní zpravodaj Vejprnice


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu 14.09. 2019 proběhl v IB Bildungszentrum Langen seminář "Německý pracovní trh", ve kterém nám právník pan Helmut Becker LL.M., MBA  poskytl přehled nejdůležitějších aspektů německého pracovního práva. Přitom se zaměřil zejména na práva zaměstnanců a poskytl užitečné tipy také z pohledu zkušeného personalisty a dlouholetého čestného soudce.

 

Starten und Arbeiten im deutschen Arbeitsmarkt – Rechtliche Rahmenbedingungen und Tipps aus der Personalpraxis. Herr Rechtsanwalt Helmut Becker LL.M., MBA gab den Teilnehmern einen Überblick zu den wichtigsten Eckpunkten im deutschen Arbeitsrecht. Dabei ging er besonders auf die Arbeitnehmerrechte ein und gab hilfreiche Tipps auch aus der Sicht eines erfahrenen Personalpraktikers und langjährigen ehrenamtlichen Richters in der Arbeitsgerichtsbarkeit. 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Interkulturelle Wochen, Interkulturelle Wochen Langen

V pondělí 09.09. 2019 jsme se v městské knihovně Langen seznámili s jazyky z různých koutů světa, poslechli jsme si úryvky z cizojazyčných dětských knih. Český jazyk samozřejmě nechyběl. Krtečka znají děti po celém světě. Přečetli jsme krátký příběh o tom, jak krtek s ježkem a zajíčkem pomohli myšce přestát potopu, zachránili ji a ještě postavili nový domeček. Inu, kamarádi jak se patří.

 

Kinderbücher aus aller Welt für Kinder und Eltern. In Langen leben Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprachen zusammen. Gemeinsam sind wir auf eine Lesereise rund um die Welt gegangen und vorgestellt haben  welche Kinderbücher in anderen Ländern beliebt sind, gelesen oder vorgelesen werden. Es war eine spannende Lesezeit.  


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Spolu s ostatními se i náš spolek a česká škola KuBiK letos prezentovali v neděli 01.09.2019 na 27. ročníku trhů v Langenu. Především děti si v naší dílničce přišly i bez pomocí rodičů na své. Dospělí se při kávě a českých specialitách mohli nejen informovat o práci našeho spolku, ale i České republice a zahrát si obrázkový kvíz „Co nepatří k ČR?“

 

Zusammen mit anderen Vereinen hat sich im diesen Jahr am Sonntag den 01.09.2019 auch unser Verein und die tschechische Schule KuBiK auf dem 27. Langener Markt präsentiert. Vor allem Kinder kamen in unserer Bastelwerksatt auch ohne Mithilfe der Eltern auf ihre Kosten. Die Erwachsenen konnten sich dann bei Kaffee und ein paar tschechischen Spezialitäten nicht nur über unsere Vereinsarbeit, sondern auch über die Tschechische Republik informieren und an dem Bilderquiz „Was gehört nicht zu CZ?“ teilnehmen. 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Zástupci pedagogického sboru České školy KuBiK se zúčastnili XI. Mezinárodní konference českých škol v zahraničí konané v Praze.  V doprovodných seminářích si naši pedagogové dále rozšířili a prohloubili své odborné znalosti. Uskutečnila se řada podnětných setkání a výměna zkušeností se zástupci ostatních českých škol v zahraničí.  Konference byla velkou inspirací do naší budoucí práce. Tímto velmi děkujeme za perfektní organizaci a milé přijetí celému organizačnímu týmu. 

 

Vertreterinnen des pädagogischen Teams der tschechischen Schule KuBiK haben in Prag an der XI. Internationalen Konferenz der tschechischen Schulen im Ausland teilgenommen. In den Begleitseminaren haben unsere Pädagogen ihre Fachkenntnisse vertieft und erweitert. Es haben viele anregende Begegnungen und ein reger Erfahrungsaustausch mit Pädagogen anderer tschechischer Schulen aus dem Ausland stattgefunden.  Die Konferenz war eine große Inspiration für unsere künftige Arbeit. Hiermit möchten wir uns auch bei dem Organisationsteam für die freundliche Aufnahme und die hervorragende Organisation bedanken. 


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Máme prvního Olympionika! Česká škola KubiK se letos poprvé zúčastnila 45. ročníku Olympiády v českém jazyce v I. kategorii. Garantem této soutěže je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)Dvě naše žákyně si to namířily do školního a okresního kola, které probíhalo v Langenu pod dozorem tříčlenné komise. Žákyně obdržely zadání vždy až na místě, které se skládalo z gramatické a slohové části. Na obě jsme moc pyšné, že do toho bez velkého váhání s chutí šly. A jejich vytrvalost se vyplatila! Jedna z nich si zajistila postup do krajského kola, které proběhlo v květnu. Tyto výsledky byly zaslány ústřední porotě Olympiády do České republiky, která zhodnotila její výkon jako hodný postupu do kola celostátního. Finále proběhlo ve sportovním a rekreačním areálu Sportpark Kocanda, který se nachází v ČR nedaleko Humpolce ve dnech 19. až 25.června 2019. 

 

Wir haben eine erste Olympionikin! KuBiK hat zum ersten Mal in diesem Jahr am 45. Jahrgang des Wettbewerbs der tschechischen Sprache in der 1. Kategorie teilgenommen. Der Garant des Wettbewerbes ist das Nationalinstitut für Weiterbildung (NIDV) des tschechischen Schulministeriums. Unsere zwei Schülerinnen haben an der Schul- und Kreisrunde teilgenommen, die in Langen von einer dreiköpfigen Jury beaufsichtigt wurde. Die Aufgaben, die aus Grammatik und aus dem Verfassen eines Aufsatzes bestanden, haben die Schülerinnen erst vor Ort erhalten. Wir sind sehr stolz auf die Beiden, die sich dieser Herausforderung, ohne zu zögern und mit großer Begeisterung angenommen haben. Und ihre Standhaftigkeit wurde belohnt! Die Ergebnisse einer unserer Schülerinnen wurden der Zentraljury des Wettbewerbs in der Tschechischen Republik vorgelegt und diese hat sie als würdig für das Weiterkommen in die nationale Runde befunden. Das Finale fand in Tschechien im Sport- und Erholungspark Kocanda Nähe Humpolec zwischen dem 19. und 25. Juni 2019 statt. 


Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main, Museum Angewandte Kunst Frankfurt

Ještě než jsme se rozjeli na letní prázdniny, navštívili jsme muzeum užitého umění MAK ve Frankfurtu nad Mohanem. Tentokrát jsme si prohlédli kontroverzní a v tisku velmi diskutovanou výstavu Contemporary Muslim Fashion  https://www.museumangewandtekunst.de.  s odborným výkladem v českém jazyce od naší členky spolku paní Spijkers.

  

Bevor wir uns in den Sommerferien verabschiedet haben, haben wir uns im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu einer Führung in tschechischer Sprache getroffen. Durch die Ausstellung hat uns Frau Spijkers fachlich begleiten. Wegen des großen Erfolgs haben wir uns erneut eine Modeausstellung angeschaut. Diesmal ging es um die kontroverse und in den Medien rege diskutierte Ausstellung Contemporary Muslim Fashion https://www.museumangewandtekunst.de.   


Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main

Letošní rozloučení se školním rokem 2018/2019 české školy KuBiK se konalo 15.-16.06.19 v Marburg-Biedenkopf. Děti obdržely vysvědčení, dále nás čekala prohlídka zámku a samozřejmě i večerní taborák! Moc jsme si to všichni užili. 

 

Zu der diesjährigen Schulabschlussfahrt 2018/2019 sind wir am 15.-16.06.19 nach Marburg-Biedenkopf gefahren. Die Kinder haben ihre Zeugnisse erhalten, eine Schlossbesichtigung und natürlich auch ein abendliches Lagefeuer hat nicht gefehlt. Wir haben alle viel Spaß gehabt!

 

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 

Rückblick das Schuljahr 2018/2019


Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V zájmu české školy KuBiK je přiblížit dětem i ty české outdorové tradice, jako je třeba jízda na kanoji. Proto jsme se v sobotu dne 25.5.2019 vypravili k řece Lahn. Po večerním táboráku a mrazivém přespání v típí jsme se v neděli vydali na vodu.  9 lodí, 33 malých i velkých vodáků. 12-ti kilometrovou vodní trasu přírodní rezervací z Amenau do Runkel jsme zvládli zdárně a skoro všichni suší. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si ten den krásně užili. Vodě zdar! A příští rok zase Ahoj!     Voda 2019 video 

 

Im Interesse der tschechischen Schule KuBiK liegt es, auch die tschechischen Traditionen der naturnahen Aktivitäten den Kindern näherzubringen, wie beispielsweise Kanufahren. Daher sind wir am 25.05.19 zum Fluss Lahn aufgebrochen. Nach dem Lagerfeuer am Abend und der frostigen Übernachtung im Tipi haben wir am Sonntag die Boote zu Wasser gelassen. Die zwölf Kilometer lange Wasserstrecke durch das Naturschutzgebiet haben wir erfolgreich und trockenen Fußes bewältigt. Das Wetter hat gut mitgespielt und wir haben den Tag sehr genossen.  Ahoi(j)!”


Srdce s láskou darované, Česká škola KuBiK, Tschechische Schule Frankfurt, Ceska skola Frankfurt, KuBiK, kubik, ceska skola, srdce s laskou darovane

V pondělí 20.05.2019 jsme se v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR zúčastnili slavnostního předávání cen 5. ročníku projektu Srdce s láskou darované. Žáci naší 1. a 5. třídy se do soutěže zapojili se svým obrazem krásného srdce s českou trikolorou, dětmi, rodiči a lipovými květy, který vytvořili pod odborným vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel. Děti toto srdce věnovaly IB Bildungszentrum Langen, které nám pro naše sobotní setkání poskytuje krásné prostory. Za toto dílo jsme obdrželi Zvláštní cenu za šíření myšlenky projektu, za kterou jsme velmi vděčni. Naše děti, které se do sněmovny dostavily, byly ohromeny krásným a vznešeným prostředím, si při obdržení cen z rukou nejen hlavních iniciátorů akce, ale také přímo od předsedy PS PČR pana Radka Vondráčka uvědomily, jak je krásné udělat ostatním radost. Hrdě si pak odnášely medaile, skleněné přívěšky ve tvaru srdce, poukazy na knihy, ale i dřevěný certifikát pro celou školu. Pro naše malé žáky, ale i pro lektorky to rozhodně bylo nezapomenutelné odpoledne. Moc děkujeme za udělení této ceny!   Předání cen Srdce video

 

Am Montag den 20.05.2019 haben wir im Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik an der feierlichen Verleihung der Preise des 5. Jahrgangs des Projektes Srdce s láskou darované teilgenommen. Die Schüler unserer 1. und 5. Klassen haben sich an dem Wettbewerb mit ihrem Bild eines schönen Herzens mit dem Motiv der tschechischen Trikolore, Kindern, Eltern und Lindenblättern beteiligt, das sie unter fachlicher Aufsicht der Lehrerin Frau Miloslava Schwebel gezeichnet haben. Das Herz haben die Kinder dem IB Bildungszentrum Langen gewidmet, das uns für unsere samstägliche Begegnungen wunderschöne Räumlichkeiten bietet. Für dieses Werk haben wir den Sonderpreis für die Verbreitung des Projektgedanken erhalten, wofür wir sehr dankbar sind. Unseren Kinder, die im Parlament erschienen sind, von den schönen und erhabenen Räumlichkeiten beeindruckt, ist während der Verleihung der Preise aus den Händen der Hauptinitiatoren dieser Aktion, aber auch direkt von dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses Herrn Radek Vondráček bewusst geworden, wie schön es ist, jemandem Freude zu machen. Stolz haben sie dann Medaillen, Glasanhänger in Form eines Herzens, Gutscheine für Bücher, aber auch ein Zertifikat für die gesamte Schule entgegen genommen. Für unsere kleinen Schüler, aber auch für uns Lehrerinnen war es allemal ein unvergesslicher Nachmittag. Vielen Dank für diesen Preis!


goEast Festival -  FRANKFURT / WIESBADEN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, češi v zahraničí, goEast

V týdnu od 10.04. - 16.04. 2019 probíhal každoroční goEast festival, na kterém byly promítány i české filmy jako např. CHVILKY od Beaty Parkanové, JAN PALACH od Roberta Sedláčka, SMRADI od Zdeňka Tyce. Děkujeme a těšíme se na příští rok nejen na nové filmy v českém jazyce promítané ve Frankfurtu.

 

In der Woche von 10.04. - 16.04.2019 fand goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wiesbaden und Frankfurt statt. Auch tschechische Filme haben nicht gefehlt. Wir freuen uns auf nächstes Jahr.


Česká škola KuBiK Frankfurt nad Mohanem, Německo, Ceska skola Frankfurt, Ceska skola kubik, Kubik, KUBIK, DT-KuBik, DT-Kubik, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Deutschland, Frankfurt am Main
V sobotu 6.4.2019 měl KuBiK napilno. Zdobila se vajíčka, vyráběly se košíčky a přáníčka, pletly se pomlázky. Na velikonočním setkání si i mlsné jazýčky přisly na své.
Am Samstag waren wir fleißig. Ostern stand im Mittelpunkt. Wir haben traditionelle Osterruten geflochten, Ostereier bemalt und Körbchen aus Papier gebastelt. Natürlich hat auch etwas für Leckermäulchen nicht gefehlt. 

Noc s Andersenem, Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu 30. března 2019 navštívil Českou školu KuBiK sám Hans Christian Andersen. Vyprávěl dětem střípky ze svého života. Na starší žáky čekaly Tři zlaté klíče od Petra Síse a pověsti O Bruncvíkovi, O Golemovi a O Hanušovi.  Se setměním přišly na řadu báje a pověsti ze starého Řecka nádherně převyprávěné českým spisovatelem Eduardem Petiškou a loutkové divadlo a loupežníci Vlasando, Ušando a Nechtando.

Odpoledne a večer plný pohádek, příběhů a dobrodružství, to byla letošní NsA v České škole KuBiK. Děkujeme a těšíme se na příští rok.

 

Lesenacht "Nacht mit Herrn Andersen" -  eine gelungene Veranstaltung. Viele Märchen, Geschichten aber auch eine Übernachtung ... 

 


VÝSTAVA “MODERNE AM MAIN” - PROHLÍDKA V ČJ / "MODERNE AM MAIN" - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

Ceska skola Kubik, Ceska skola Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Tschechisch, Bauhaus, Moderne am Main, KuBiK, DT-KuBiK, Deutsch Tschechisch, Museum Angewandte Kunst
V neděli 17.03. 2019 se KuBiK vypravil opět za kulturou. Tentokrát do Muzea užitého umění ve Frankfurtu na výstavu "Moderne am Main" - umění a architektura meziválečného období. Prohlídka v českém jazyce samozřejmě nechyběla. Děkujeme opět paní Spijkers za krásný výklad.   

 

Am Sonntag den 17.03. 2019 haben wir uns im Museum Angewandte Kunst Frankfurt  zur Ausstellung  "Moderne am Main" getroffen. Der Höhepunkt war wieder die Museumsführung in tschechischer Sprache durch unser Vereinsmitglied Frau Spijkers.

 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Fasching, Masopust

Slavnostní období zvané masopust (neboli také fašank, voračky či karneval) má své místo i v našem kalendáři. V sobotu 23.02.2019 proběhla výuka v maskách a o velké přestávce nás všechny čekala pohádková diskotéka. 

 

Der Karneval - auch bekannt unter Fasching - fand am Samstag 23.02. 2019 bei uns auch statt .

 

 

 


Česká škola KuBiK  Tschechische Schule KuBiK www.dt-kubik.de Eissporthalle Frankfurt

Česko je zemí zimních sportů a tedy i tento aspekt české kultury nemůže zůstat opominut. Ani deštivé počasí nás neodradilo a KuBiK vyrazil opět bruslit.  

 

Wir waren wieder Schlittschuhlaufen. Auch das Regenwetter konnte uns davon nicht abhalten :-) 

 


DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Srdce s láskou darované

Připojili jsme se k projektu "Srdce s láskou darované". Tento projekt nám pomohl vyjádřit veliký dík a udělat radost milým lidem z IB Bildungszentrum Langen.  Kromě srdce, jsme  v našem obraze vyjádřili i symboliku školy a České republiky.  Do obrazu jsme zakomponovali postavy rodičů, dětí, českou trikoloru a lipové listy. 

Zde naleznete k projektu více a můžete i hlasovat - Srdce od KuBiKa

 

Dieses Herz haben wir gemahlt um einen Dank auszudrucken. Das Projekt Herz mit liebe geschenkt hat dazu motiviert. Beim IB Bildungszentrum Langen haben wir ein neues zu Hause gefunden und das schätzen wir sehr! Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Tschechische Schule Frankfut, Tschechische Schule Kubik, Kubik

Máme za sebou první pololetí školního roku 2018/2019 v České škole KuBiK. Leckdo se podivuje, co je to za zábavu chodit v sobotu do školy? Jakmile však vyprávíme, co všechno už jsme spolu v naší české škole zažili, tak pochopí.  Podívejte se ...

 

Wir haben das erste Schulhalbjahr 2018/2019  erfolgreich hinter uns gebracht. Wir alle haben  in der Tschechischen Schule KuBiK  viel gelernt , vieles erreicht und auf den Weg gebracht. Wir freuen uns auf die kommende Zeit.


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek