Akce 2022  /  Veranstaltungen 2022


VÁNOČNÍ PÍSNĚ Z CELÉHO SVĚTA – KONCERT / WEIHNACHTSLIEDER AUS DER GANZEN WELT - KONZERT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Sbor Gybon, Češi v Německu

Poslední mimoškolní akcí tohoto roku byla návštěva vánočního koncertu. Ve středu 7. prosince 2022 jsme se vypravili do Reinheimu na vystoupení školního pěveckého sboru Gybon z Hradce Králové. V kostele Nejsvětější Trojice zazněly adventní a vánoční písně z celého světa pod vedením sbormistra Jaromíra Schejbala. Tichou noc si na závěr zazpíval celý kostel a studenti z gymnázia Boženy Němcové sklidili bouřlivý potlesk.

 

Die letzte außerschulische Veranstaltung in diesem Jahr war einen Besuch bei einem Weihnachtskonzert im Reinheim. Am Mittwoch, den 7. Dezember 2022 haben wir den Auftritt des Jugendchor Gybon aus Hradec Králové (Königgrätz) in der Dreifaltigkeitskirche besucht. Auf dem Programm waren Advent- und Weihnachtslieder aus der ganzen Welt.


SVĚT KELTŮ A VÁNOČNÍ TRHY – RODINNÝ VÝLET / KELTENWELT UND WEIHNACHTSMARKT – FAMILIENAUSFLUG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Keltenwelt Glauberg, Keltové v Německu, Češi v Německu

V neděli 4. prosince 2022 jsme s rodiči, dětmi a přáteli spolku KuBiK navštívili muzeum Keltenwelt am Glauberg. S keltskými kulturami se v české (4. a 6. třída) i německé škole žáci setkávají v hodinách dějepisu, ale na své si přišli i mladší děti a dospělí. Společně jsme si prohlédli jak žili a pracovali naši předci a obdivovali krásné umělecké předměty z doby železné a římské. Poté jsme se přesunuli na vánoční trhy do nedalekého středověkého městečka Büdingen, kde jsme u svařeného vína zakončili náš vánoční víkend.

 

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022 haben wir mit dem Verein KuBiK das Keltenweltmuseum am Glauberg besucht. Zusammen haben wir uns die Exposition zu den keltischen Kulturen, die in der tschechischen wie auch in der deutschen Schule auf dem Lehrplan stehen, angeschaut. Unser Weihnachtswochenende haben wir auf dem Weihnachtsmarkt in dem mittelalterlichen Städtchen Büdingen beendet.

 


                                        MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A VÁNOČNÍ TVOŘENÍ / NICOLAUSFEIER UND WEIHNACHTSWERKSTATT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Mikulášská besídka, Češi v Německu

Po delší době jsme se opět mohli setkat při vánočních oslavách České školy KuBiK se všemi rodinami dohromady. V sobotu 3. prosince 2022 jsme společně oslavili Mikuláše a otevřeli vánoční dílnu. Pro děti i dospělé bylo připraveno několik stanovišť s vánočním tvořením, nechybělo české cukroví a další pohoštění. Samozřejmě za námi dorazil i Mikuláš s andělem a čertem a rozdával dětem za básničky a písničky mikulášské balíčky z Čech. Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy a zatančili si u českých šlágrů za doprovodu živé hudby. Děkujeme moc našim lektorkám a rodičům z české školy za přípravu a Mikulášovi s čertem a andělem za trpělivost. 

 

Am Samstag, den 3. Dezember 2022 haben wir für alle Kinder der Tschechischen Schule KuBiK eine Nikolausfeier mit Weihnachtswerkstatt organisiert. Die Lektorinnen haben verschiedene Bastelstationen vorbereitet und natürlich haben auch tschechische Weihnachtsplätzchen und andere Köstlichkeiten nicht gefehlt. Auch der Nikolaus, der Teufel und der Engel waren dabei und haben den Kindern für Gedichte und Lieder viele Geschenke verteilt. Zum Schluss haben wir noch zu tschechischen Weihnachtsliedern und Schlagern getanzt. Danke an alle aus dem Schulteam für die Vorbereitung.


ŠKOLENÍ LEKTORŮ / PÄDAGOGISCHE WEITERBILDUNG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Národní pedagogický institut, Nakladatelství HANAMI

I v listopadu jsme se dál vzdělávali a setkávali se alespoň online s kolegy z České republiky. Na programu bylo například školení Národního pedagogického institutu pro vyučující dějepisu, zeměpisu a vlastivědy „Dějepisné vzdělávání v českých zahraničních školách“ a „Zamyšlení nad výukou vlastivědy při výuce žáků žijících v zahraničí“. Naše další školení nakladatelství HANAMI „Vyjmenovaná slova krok za krokem“ nám osvětlilo, jak s lehkostí a bez zbytečných traumat dětem přiblížit tuto českou gramatickou specialitu.

 

Im November haben wir die pädagogische Weiterbildung online fortgesetzt. Unsere Lektorinnen der Sachkunde, Geografie und Geschichte haben eine Schulung zum Unterricht an den tschechischen Schulen im Ausland absolviert und die Lektorin der dritten Klasse hat sich mit den unregelmäßigen Wörtern der tschechischen Grammatik auseinandergesetzt.


PODZIM VE VÝUCE / HERBST IM UNTERRICHT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, tvoření podzim, škola hrou

Ve všech skupinách jsme také na podzim podpořili výuku češtiny různými výtvarnými aktivitami. V areálu České školy KuBiK v IB Zentrum Langen máme spoustu zeleně a můžeme si zde nasbírat nejen krásně zbarvené listy, ale i například šípky, jeřabiny, šišky a kaštany. Naši žáci si tak doplní slovní zásobu přímo v terénu a v hodinách pak lépe aplikují nabyté vědomosti.

 

Auch im Herbst unterstützen wir den Tschechisch-Unterricht mit unterschiedlichen kreativen Aktivitäten. Auf dem Areal der Tschechischen Schule KuBiK im IB Zentrum Langen haben wir viel Grünfläche und können somit für unser Herbstbasteln einiges sammeln. So erweitern wir unseren tschechischen Wortschatz und benutzen ihn sofort bei den Aufgaben im Unterricht. 


HISTORICKÁ VILA METZLER - PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ / HISTORISCHE VILLA METZLER - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Historische Villa Metzler, Museum angewandte Kunst Frankfurt

V neděli 9. října 2022 jsme se setkali při provázení v češtině v Historické vile Metzler ve Frankfurtu nad Mohanem. Prošli  jsme si zrekonstruované historické pokoje se zařízením z různých uměleckých epoch, dozvěděli se mnoho zajímavostí o společenském životě ve Frankfurtu 19. století a připomněli si historické osobnosti, které ve vile bydleli.

 

Am Sonntag, den 9. Oktober 2022 haben wir uns wieder zu einer Führung auf Tschechisch in der Historischen Villa Metzler in Frankfurt am Main getroffen. Wir besuchten die renovierten historischen Räume aus verschiedenen Epochen, erzählten uns über das gesellschaftliche Leben im  Frankfurt   des

19. Jahrhunderts und erinnerten uns an die historischen Persönlichkeiten, die in der Villa wohnten.

 


FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ - HANNAH - OBYČEJNEJ ŽIVOT / FILMVORSTELLUNG - HANNAH - GEWÖHNLICHES LEBEN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Hana Frejková, nakladatelsví Torst, Initiative 9. November

V sobotu 8. října 2022 jsme se zúčastnili přednášky, filmového představení a následné besedy s herečkou a autorkou Hanou Frejkovou. Akci zorganizovala společnost „Initiative 9. November e.V.“ v bunkru na místě zničené synagogy ve Frankurtu nad Mohanem.  Film Hannah – Obyčejnej život kombinoval hraný dokument s vyprávěním z hereččina života s divadelním představením, ve kterém se autorka vyrovnává se svým rodinným příběhem poznamenaným nástupem nacismu, holokaustem, komunistickými procesy v 50. letech i hledáním vlastních kořenů v době po revoluci.

 

Am Samstag, den 8. Oktober 2022 haben wir im Hochbunker am Ort der zerstörten Synagoge in Frankfurt am Main eine Filmvorführung mit einem Vortrag und einem moderierten Gespräch mit der Schauspielerin und Autorin Hana Frejkova besucht. Der Film Hannah – Gewöhnliches Leben kombinierte eine Dokumentar- und Theater-Vorstellung, in der sich die Autorin mit ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt hat. Organisator der Veranstaltung war der Verein „Initiative 9. November e. V.“. 


GRAFOMOTORIKA VE VÝUCE / GRAFOMOTORIK IM UNTERRICHT

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, grafomotorika, vícejazyčná výchova

V naší předškolní skupině cvičíme každou sobotu intenzivně grafomotoriku. Ta závisí na mnoha psychomotorických funkcích a vychází z motoriky celého těla. Proto podporujeme už ve školkových skupinách vývoj celkové hybnosti paží, rukou a nakonec prstů. K tomu cvičíme paměť, pozornost, prostorové vnímání, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci ruky a oka a samozřejmě i správné držení tužky. Vše budou naši budoucí školáci potřebovat při kreslení a psaní.

 

In der Vorschulgruppe üben wir jeden Samstag Grafomotorik. Diese ist abhängig von vielen psychomotorischen Funktionen und der Motorik des ganzen Körpers. Deswegen unterstützen wir schon in den Kindergartengruppen die gezielte Bewegung der Hände und insbesondere der Finger. Dazu trainieren wir Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Raumwahrnehmung, Fein- und Grobmotorik, Auge-Hand-Koordination und die richtige Stifthaltung, die sehr wichtig für Zeichnen und Schreiben ist.

 


VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ / PÄDAGOGISCHE WEITERBILDUNG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, HANAMI, vícejazyčná výchova

O letních prázdninách se naše lektorky opět pilně vzdělávaly, aby mohly školákům v České škole KuBiK i nadále poskytovat co nejkvalitnější výuku. Například lektorky předškoly a první třídy absolvovaly s kolegyněmi z české partnerské školy ve Vejprnicích školení nakladatelství HANAMI, které se zaměřilo na nové metody v osvojování češtiny, předčtenářské dovednosti a kombinaci nabyté slovní zásoby v doplňkových předmětech s gramatikou českého jazyka. Tyto metody a učebnice se obzvláště doporučují při vícejazyčné výchově.

 

Unsere Lektorinnen haben sich während der Sommerferien wieder fleißig um die pädagogische Weiterbildung gekümmert. In der Vorschule und der ersten Klasse haben die Lehrerinnen mit den Kolleginnen aus der Partnerschule in Vejprnice (CZ) eine Schulung des Verlags HANAMI absolviert, die sich auf neue Methoden im Tschechisch Unterricht spezialisiert hat. Die erworbenen Methoden und dazu entwickelten Lehrmaterialien wurden besonders für die mehrsprachigen Erziehung empfohlen. 


ZA GOETHEM DO WETZLARU - STUDIJNÍ POBYT / MIT GOETHE NACH WETZLAR - STUDIENREISE

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, Wetzlar

Každý školní rok se snažíme zakončit rodinným výletem na nějakém zajímavém místě. Letos jsme se o víkendu 16. - 17. července 2022 vydali na studijní cestu do Wetzlaru po stopách Johanna Wolfganga Goetheho. Při provázení městem jsme se seznámili nejenom s životem a dílem tohoto významného německého básníka a spisovatele, ale připomněli si i jeho cesty po Čechách. Starší školáci si přitom s lektorkami vlastivědy zopakovali i svoje znalosti uměleckých architektonických slohů na stavbách v historickém centru. Večer pak nechyběl tradiční táborák s českými písničkami, bojovka pro děti a teambuilding pro dospělé.

 

Jedes Jahr versuchen wir, mit einer Klassenfahrt zu einem interessanten Ort das Schuljahr abzuschließen. Dieses Mal haben wir am Wochenende 16. - 17. Juli 2022 eine Studienreise nach Wetzlar in den Fußstapfen von Johann Wolfgang Goethe unternommen. Bei der Stadtführung haben wir das Leben und das Werk des berühmten deutschen Dichters und Schriftstellers kennengelernt und auch seine Verbindungen mit Tschechien thematisiert. Danach haben wir einen traditionellen tschechischen Abend am Lagerfeuer verbracht.


ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU / SCHULJAHRESENDE

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

V sobotu 9. července 2022 jsme v České škole KuBiK ukončili další školní rok a ve všech třídách se rozdávalo osvědčení. Všechny žáky samozřejmě čekaly i dárečky za celoroční snažení. Naši mladší školáci sbírali během školního roku za odměnu drahokamy, za které si mohli „nakoupit“ spoustu českých sladkostí, her, knížek a materiálů do školy. A i naše lektorky dostaly krásné dárky a kytice od dětí i rodičů.  Děkujeme všem za úspěšný školní rok a těšíme se na další!

 

Am Samstag, den 9. Juli 2022 haben wir in der Tschechischen Schule KuBiK weiteres Schuljahr beendet und in allen Klassen die Zeugnisse verteilt. Die jüngeren Schüler haben während des Jahres als Belohnung Edelsteine gesammelt, mit denen sie sich dann tschechische Süßigkeiten, Spiele und Bücher „kaufen“ konnten. Auch unsere Lektorinnen haben viele Geschenke und Blumen von Kindern und Eltern bekommen. Wir danken allen für das erfolgreiche Schuljahr und freuen uns auf das nächste!


PROJEKT - VÝROBA LAPBOOKŮ / PROJEKT - LAPBOOK GESTALTUNG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik, lapbook

Jednou z možností, jak s dětmi vytvořit zábavnou formou přehled učiva, je výroba lapbooku. Lapbook je interaktivní 3D kniha, encyklopedie, gramatická tabulka i kreativní didaktická pomůcka v jednom. Ve třetí třídě České školy KuBiK žáci s lektorkou v tomto školním roce vytvořili takové lapbooky hned dva. Jeden jim pomáhá se záludnostmi českého pravopisu a druhý s rozšiřováním slovní zásoby. Během vystřihování, skládání, dopisování a vybarvování si tak nenásilnou formou procvičí český jazyk i témata z reálií a světa kolem nás. Děti si pak do dalšího ročníku odnesou ucelený soubor informací, ke kterému se mohou vracet a průběžně ho doplňovat.

 

Eine der Möglichkeiten, wie man mit den Kindern einen Lehrstoffüberblick gestaltet, ist ein Lapbook zu basteln. Es handelt sich um ein 3D Buch, eine Enzyklopädie, eine Grammatiktabelle und ein didaktisches Hilfsmittel in einem. Im dritten Jahrgang der Tschechischen Schule KuBiK hat man sofort mit zwei Lapbooks angefangen. Das erste soll mit der tschechischen Grammatik helfen, das zweite erweitert den Wortschatz in verschiedenen Themen. Während die Kinder schneiden, falten, ausfüllen und ausmalen, üben sie unauffällig Tschechisch und gleichzeitig auch die Themen, die sie in der deutschen Schule brauchen.

 


TÝDNY ČTENÍ DĚTEM / LESEWOCHEN

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, tschechisch lesen

Celorepublikovou akci „Týden čtení dětem v ČR“ jsme pojali v první a druhé třídě trochu jinak. Děti četly tentokrát paní učitelce a četlo se několik sobot v Německu, v naší České škole KuBiK v rámci výuky. Naši školáci nejenom četli, ale plnili i různé úkoly k textu, které měly prověřit, jestli vše také správně pochopili. Celý červen a část července jsme se tak věnovali čtení s porozuměním. Tématem byly hlavně české veršované pohádky a krátké texty z našich pracovních sešitů a slabikářů „Čteme a píšeme s Agátou“ od nakladatelství Nová škola.

 

Im Juni und Juli haben die Kinder der ersten und zweiten Klasse einige Samstage in der Tschechischen Schule KuBiK mit Vorlesen verbracht. Und nicht nur Vorlesen stand auf dem Programm, sondern vor allem auch verschiedene Aufgaben zu den Texten bewältigen. So kann man kontrollieren, ob man das Gelesene auch richtig verstanden hat. Das Thema waren tschechische gereimte Märchen und kurze Texte in unseren Arbeitsheften aus dem Nová škola Verlag. 


SKANZEN HESSENPARK – RODINNÝ VÝLET / FREILICHTMUSEUM HESSENPARK - FAMILIENAUSFLUG

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, Hessenpark

Mezinárodní den dětí jsme letos s Českou školou KuBiK oslavili ve skanzenu Hessenpark. Počasí nám přálo, a tak jsme  se tentokrá mohli sejít v muzeu pod širým nebem. Dětem i rodičům se líbily hlavně ukázky tradičních řemesel, jako jsou truhlářství, košíkářství nebo uhlířství.  Pro starší děti bylo zajímavé vidět přímo v zrekonstruovaných dobových interiérech, jak se žilo před více než 200 lety. Rodiče si mezitím prohlédli výstavu moderní vesnické architektury „Schön hier - Architektur auf dem Land“, kterou v jednom ze statků z 18. století prezentovalo frankfurtské muzeum architektury DAM.

 

Den internationalen Kindertag haben wir dieses Jahr mit der Tschechischen Schule KuBiK in dem Freilichtmuseum Hessenpark gefeiert. Die Eltern und Kinder haben die traditionelle Architektur und das Handwerk bewundert und sich das Leben in Hessen vor mehr als 200 Jahren angeguckt. Wir haben auch die Ausstellung „Schön hier - Architektur auf dem Land“ der Außenstelle des DAMs besucht. 


FILMOVÉ MUZEUM – ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ VLNA / FILMMUSEUM – TSCHECHOSLOWAKISCHE NEUE WELLE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum

V květnu zařadilo filmové muzeum ve Frankfurtu nad Mohanem do programu několik filmů československé nové vlny z let 1959 – 1969 a řadu přednášek k dílu Věry Chytilové. Kino muzea představilo díla Miloše Formana, Juraje Herze, Evalda Schorma a dalších i v zahraničí méně známých českých a slovenských režisérů. My jsme se v úterý 17. května 2022 rozhodli pro oskarovou klasiku režiséra Jiřího Menzela a navštívili se členy spolku představení filmu „Ostře sledované vlaky“ z roku 1966.

 

Im Mai hatten wir die Möglichkeit, im Filmmuseum in Frankfurt am Main einige tschechische und slowakische Filme der tschechoslowakischen Neue Welle 1959 - 1969 zu besuchen. Das Museumskino hat nicht nur die berühmten Werke von Regisseuren wie Milos Forman, Juraj Herz oder Evald Schorm vorgestellt, sondern auch einige noch nicht so bekannte Filme. Wir hatten uns am Dienstag, den 17. Mai 2022 für den Klassiker und Oscar Gewinner von Jiri Menzel - „Liebe nach Fahrplan“- aus dem Jahre 1966 entschieden.  


PROJEKT – PODCAST POHÁDKOVÝ GULÁŠ / PROJEKT – PODCAST MÄRCHENGULASCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Czech Association

Trendu podcastů jsme podlehli i my v České škole KuBiK. Lektorka druhého stupně se rozhodla  zapojit do podcastové akce organizace Czech Association, který podporuje projekty českých krajanů žijících v zahraničí. Dva z našich osmáků přispěli do podcastové řady „Pohádkový guláš“, kde děti vypráví svojí trochu popletenou verzi známé pohádky. Jejich „Perníková chaloupka“ tak zavedla Jeníčka a Mařenku do velkoměsta – Frankfurtu nad Mohanem a nechala je poradit si s prekérní rodinnou situací přímo v samém srdci města v obchodním centru My Zeil.

 

Der Podcast Trend hat auch die Tschechische Schule KuBiK erreicht. Die Lektorin der Oberstufe hat sich entschieden, bei einem Podcast Projekt „Das Märchengulasch“ der Czech Association mitzumachen. So haben zwei der Achtklässler das Märchen „Hansel und Gretel“ ein wenig moderner  umgewandelt und durcheinander gebracht. So wurden die Geschwister mit der komplizierten Familiensituation nach Frankfurt am Main in das Shopping Zentrum My Zeil geschickt. 


FRANKFURTSKÁ KATEDRÁLA - PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ / FRANKFURTER DOM - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Frankfurter Dom

K výročí dne vítězství jsme se v neděli 8. května 2022 sešli  při dalším provázení centrem Frankfurtu. Tentokrát jsme navštívili katedrálu sv. Bartoloměje, která je mimo jiné spjata i s českými dějinami a kulturou. Obdivovali jsme vrcholně gotickou architekturu, inspirovanou katedrálou sv. Víta v Praze a umělecká díla z různých epoch. Hlavním tématem byla volba a korunovace německých císařů, jejíž pravidla určil ve 14. století český král a německý císař Karel IV. Prohlédli jsme si volební kapli s ostatky sv. Bartoloměje a kapli Máří Magdaleny s olejomalbou od mistra vrcholného baroka, českého malíře Petra Brandla. Návštěvu nám zpříjemnilo vystoupení kostelního sboru.

 

Am Sonntag, den 8. Mai haben wir uns einer weiteren Stadtführung getroffen. Diesmal haben wir uns den Kaiserdom in Frankfurt am Main angeschaut. Die Kathedrale des Hl. Bartholomäus ist auch mit der Geschichte Tschechiens verbunden. Wir haben die von der Prager St. Vitus Kathedrale inspirierte gotische Architektur und Kunstwerke aus verschiedenen Epochen bewundert.  Das Hauptthema waren die Kaiserwahl und die Kaiserkrönung, die hier bis in das 18. Jahrhundert hinein stattgefunden haben. Dazu haben wir die Wahlkapelle mit den Reliquien des Hl. Bartholomäus besichtigt. Einer der Höhepunkte war das Barockgemälde des tschechischen Malers Petr Brandl in der Maria Magdalena Kapelle. Für eine schöne Atmosphäre hat der Kirchenchor gesorgt.


NOC S JOSEFEM LADOU A KOCOUREM MIKEŠEM / LESENACHT MIT DEM KATER MIKESCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Noc s Andersenem

V sobotu 7. května 2022 se třeťáci a čtvrťáci České školy KuBiK sešli na přenocování v kouzelném domečku Hanse Christiana Andersena. Přivítal je známý český malíř, ilustrátor a spisovatel Josef Lada. Vyprávěl jim o svém dětství, o strašidlech a předčítal úryvky z pohádkových knížek. Sám kocourek Mikeš poslal dětem zprávu. Nejdříve ji museli složit, aby se dozvěděli, kde najdou mapu, která je dovede do cirkusu Kludský, v němž je kocourek ve službě. Ředitel cirkusu si Mikeše cenní nad zlatou a slíbil ho propustit, jen když mu děti přinesou vzácné drahokamy. Na cestě za drahokamy potkaly děti v nočním lese strašidla z Ladových pohádek. U hastrmana museli zachránit dušičky z hrníčků, u hejkala prokázat kus pořádné odvahy, aby získali drahokam z bludného kruhu, hlídaný spícím strašidlem. Na vše dohlížela hodná bludička. Čarodějnici děti pomáhaly s vařením lektvaru znalostí slovních druhů. Vskutku těžký úkol, najít jen za svitu měsíce a svíček přísady a správně je rozdělit. Za odměnu získaly všechny skupinky další drahokam. Když je děti společně spočítaly, získané drahokamy právě tak stačily na propuštění kocourka Mikeše ze služby.  Všichni se mohli společně vrátit k panu Ladovi. Kocourek Mikeš nalezen a děti unavené se vydaly do snů. Zdalipak se jim zdálo o pohádkových strašidlech a mluvícím kocourkovi?

 

Am 7. Mai 2022 haben auch die dritte und vierte Klasse die diesjährige Lesenacht mit Andersen nachgeholt. Schwerpunkt der Veranstaltung waren die Abenteuer des Katers Mikesch im Zirkus Kludsky vom tschechischen  Schriftsteller,  Kinderbuchautor und  Illustrator  Josef Lada.


 PROJEKT - ČEŠTINA V OBRAZECH / PROJEKT - TSCHECHISCH IN BILDERN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, výuka češtiny v zahraničí

V projektu „Čeština v obrazech“ se žáci páté třidy společně zamysleli, jaké gramatické jevy už znají a jak dobře umí jistá pravidla používat. Aby si je zopakovali a ujasnili, zpracovali jejich opakování netradičním způsobem - do obrazů. Každý z nich  na plátno „schoval“ část známé gramatiky a napsal krátký text, co všechno můžeme v obraze objevit a proč. Díla jsou velmi povedená a některá z nich využíváme jako přehled přímo v hodinách.

 

Im Projekt „Tschechisch in Bildern“ haben die Fünfklässler gemeinsam nachgedacht, welche Grammatik sie schon kennen, und wie gut sie die Regeln beherrschen. Für das Wiederholen und die Festigung haben wir eine besondere Methode gewählt. Sie haben Bilder auf Leinwände gemalt und die Grammatik darin „versteckt“. Jeder hat zum Bild einen kurzen Text geschrieben, indem er erklärt, welche Grammatik wir im Bild entdecken können und warum dieses Thema gewählt wurde. Die Bilder sind alle sehr gut geworden und einige davon nutzen wir als Übersicht direkt im Unterricht.


DEN S JOSEFEM LADOU / LESEVERANSTALTUNG

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Noc s Andersenem, češi v Německu, češi v zahraničí

Letošní akci Noc s Andersenem jsme v České škole KuBiK strávili 2. dubna 2022 s panem Ladou. Jak dopoledne ve škole u mladších dětí, tak odpoledne a večer v terénu u těch starších, se vše točilo kolem tohoto významného českého ilustrátora a spisovatele.  Žáci se dozvěděli o jeho životě a díle spoustu nových informací, a to několika formami. Shlédli prezentaci, poslouchali ukázky, pracovali s knížkou „Dětem“, vyplnili nachystané pracovní listy a vše si zopakovali při klasické šipkované, kde řešili různé úkoly k danému tématu. Nechali se inspirovat i ilustracemi od Aleny a Josefa Ladových a vyrobili krásná velikonoční přáníčka a upekli makové koláče, které jakoby z knížky vypadly. A byly výborné. Celý den byl naplněn dobrou náladou a chutí se něčemu novému naučit. Už teď se těšime na příští rok. 

 

Am 2. April 2022 fand in der Tschechischen Schule KuBiK die diesjährige Leseveranstaltung mit Herrn Andersen statt. Unsere Schüler haben viel Neues über das Leben und über die Werke von dem tschechischen Illustrator und Schriftsteller Josef Lada erfahren. Sie haben eine Präsentation gesehen, haben mit dem Buch „Dětem“ gearbeitet und Arbeitsblätter bearbeitet. Draußen, bei der Schnitzeljagd, haben sie die Kenntnisse wiederholt und gefestigt. Sie haben sich auch beim Basteln der Osterkarten von den Illustrationen von Alena und Josef Lada inspirieren lassen. Auch die Mohnkolatschen, die sie gebacken haben, sahen wie in dem Buch aus. Sie schmeckten hervorragend. Der ganze Tag war mit guter Laune und mit der Lust, etwas Neues zu erfahren, gefüllt. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr. 


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / OSTERBASTELN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, velikonoční tvoření, češi v Německu

Všechny třídy České školy KuBiK se v sobotu 2. dubna 2022  zapojily do velikonočního tvoření. Děti i lektorky zdobily skořápky vajíček, zasely osení, malovaly oblázky s ptáčky, lepily zajíčky a ovečky a samozřejmě se pletly i pomlázky. A tak se rodiče i prarodiče v Čechách mohou těšit z krásných jarních dekorací, obrázků a přání k Velikonocům.

 

Am Samstag, den 2. April 2022 hatten wir in allen Klassen der Tschechischen Schule KuBiK wieder das beliebte große Osterbasteln. Alle Eltern können sich jetzt über schöne selbstgemachte Dekoration, Bilder und Wünsche zu Ostern freuen.


REFERÁTY VE VÝUCE / REFERATE IM UNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, výuka češtiny v zahraničí

V České škole KuBiK děti často a rády představují svoje nabyté vědomosti formou prezentací a referátů. V páté třídě tak v hodinách českého jazyka vznikla k tématu výuky „Co je to referát a jak se píše“, jedinečná díla. Žáci si připravili v rámci domácí přípravy různé referáty - o psech, medúzách, andulkách, pandě červené, ale i třebo o sportu jako je kickbox. Informace, které žáci zjistili a ostatním prezentovali, byly pro všechny velmi zajímavé a naučné a referáty byly velmi pečlivě vypracovány.

 

Zum Thema „Referate, was sind diese und wie bereite ich diese vor“, sind im tschechischen Unterricht unglaubliche Werke entstanden. Vorgestellt wurden Hunde, Quallen, Wellensitiche, der rote Pandabär, aber auch Kickboxen. Die Informationen, die die Schüler ausgearbeitet und den anderen präsentiert haben, waren sehr lehrreich und super gut vorbereitet. 


MUZEUM UŽITÉHO UMĚNÍ - PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ / MUSEUM ANGEWANDTE KUNST - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Museum Angewandte Kunst Frankfurt, krajané v Německu, češi a Frankfurt

V neděli 27. února 2022 jsme se opět sešli při provázení v českém jazyce. Společně jsme navštívili výstavu „Kunsthandwerk ist Kaktus“  – umělecké řemeslo 2. poloviny 20. století v Muzeu užitého umění ve Frankfurtu nad Mohanem a prohlédli si objekty stálé sbírky ze skla, keramiky, kovu a dřeva. Zvláštní pozornost jsme věnovali českým designérům a výtvarníkům, jako jsou např. Bořek Šípek, Václav Cígler, Pavel Hlava, Milan Pekař, Alena Willroth nebo Studio Olchoj Chorchoj.

 

Am Sonntag, den 27. Februar 2022 haben wir uns wieder zu einer gemeinsamen Führung in tschechischer Sprache getroffen. Gemeinsam haben wir die Ausstellung   „Kunsthandwerk ist Kaktus“  –  Kunsthandwerk der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts im Museum Angewandte Kunst Frankfurt am Main besucht. Wir haben uns Glas-, Keramik-, Metall- und Holz-Objekte aus der ständigen Sammlung angeschaut. Dabei standen die tschechischen Künstler*innen im Fokus.


LIDSKÉ TĚLO VE VÝUCE / DER MENSCHLICHE KÖRPER IM UNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české školy v zahraničí, české školy v Německu

V únoru jsme se v první a druhé třídě i nadále věnovali lidskému tělu. Po rozcvičce podle známé písničky s pohybem jsme si zopakovali části těla a naučili se lidské orgány. Pro názorné zobrazení jsme na velký arch papíru obkreslili spolužačku, z modelíny jsme vymodelovali orgány a pojmenovali části těla. Snad si to tímto znázorněním děti lépe zapamatují a my se příště budeme moci zabývat zdravou výživou.

 
Im Februar haben wir uns in der ersten und zweiten Klasse weiterhin mit dem menschlichen Körper befasst. Nach ein paar Übungen anhand eines bekannten Bewegungsliedes haben wir alle Körperteile wiederholt und menschliche Organe gelernt. Für bessere Darstellung haben wir eine Schülerin auf ein großes Blatt Papier nachgezeichnet, aus der Knete Organe geknetet und alle Körperteile benannt. Hoffentlich werden sich die Kinder das alles auf diese Weise besser merken und wir können uns nächste Woche der gesunden Ernährung widmen.


VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ / WEITERBILDUNG

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, MŠMT, MZV, DZS, Univerzita Karlova, české školy v zahraničí

Lektorky České školy KuBiK se pravidelně účastní mnoha školení a seminářů ke zvyšování kvalifikace. Již přes deset let sledují novinky na konferencích českých škol v zahraničí a využívají nabídky vzdělávacích projektů Ministerstva školství a Ministerstva zahraničních věcí. Pandemická doba umožnila velký rozvoj online akcí, a tak se můžeme zúčastnit virtuálních debat krajanů z celého světa, i pedagogických seminářů na dálku. Aktuálně dokončily dvě lektorky webinář „eTwinning“ podporující online spolupráci škol, lektorka školkových dětí absolvovala školení „Didaktika předškolního vzdělávání“, dvě lektorky druhého stupně mají za sebou letní intenzivní „Kurz metodiky výuky českého jazyka“ a jedna z nich teď v únoru dokončí semestrální online studium na UK v Praze k „Výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka“.

 

Lektorinnen der Tschechischen Schule KuBiK nehmen regelmäßig an pädagogischen Weiterbildungsmaßnahmen und internationalen Konferenzen zum Austausch zwischen den tschechischen Schulen im Ausland teil. Viele Institutionen bieten Projekte und Bildungsprogramme online an, somit kann man sich mit den Kollegen/innen aus der ganzen Welt verbinden und bei verschiedenen Kursen und Seminaren mitmachen. Die meisten Veranstaltungen werden vom tschechischen Schul- und Außenministerium sowie auch von der Karls Universität in Prag organisiert.


POLOLETNÍ OSVĚDČENÍ / HALBJAHRESZEUGNIS

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen, vícejazyčná výuka

Jsme rádi, že se nám v tomto školním roce zatím podařilo udržet prezenční výuku, a tak si v sobotu 29. ledna 2022 mohli všichni žáci České školy KuBik vyzvednout osobně pololetní osvědčení. Hodnocení dopadlo ve všech třídách výborně a paní učitelky měly pro školáky připravenou i sladkou odměnu.

 

 

Wir sind froh, dass wir in diesem Schuljahr bisher beim Präsenzunterricht bleiben konnten. Somit konnten am Samstag, den 29. Januar 2022 alle Schüler der Tschechischen Schule KuBiK ihr Zeugnis persönlich abholen. Die Noten waren in allen Klassen sehr gut und die Lehrerinnen haben für die Schüler auch eine kleine süße Belohnung vorbereitet. 


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ / LITERATURWETTBEWERB

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vícejazyčnost je bohatství, časopis Kamarád, vícejazyčná výuka

Žáci letošní osmé třidy se na podzim zúčastnili, s vlastním detektivním případem komisaře Lupy , soutěže

„Vícejazyčnost je bohatství 2021“,  pořádané časopisem Kamarád.  V tomto roce se soutěže zúčastnilo cca 754 dětí a 96 pedagogů ze  40 škol a dalších organizací z celé České republiky ale i zahraničí. Naši žáci získali s tímto příběhem cenu za vynikající účast v kategorii kolektivní práce od 13 do 16 let. Jejich příběh byl vybrán a zveřejněn v celé své délce na webových stránkách časopisu Kamarád.   

(https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2021/soutez/2021)

 

Die Achtklässler haben im Herbst mit einer eigenen Krimigeschichte „Kommissar Lupa“ am Wettbewerb „Vícejazyčnost je bohatství 2021“ teilgenommen.  Dieser Wettbewerb wurde von der tschechischen Kinderzeitschrift „Kamarád“ ausgerufen. In diesem Jahr haben an diesem Wettbewerb circa 754 Kinder, 96 Pädagogen aus 40 Schulen und aus anderen Organisationen aus Tschechien und auch aus dem Ausland teilgenommen. Unsere Schüler haben den Preis für eine herausragende Gruppenarbeit in der Kategorie der 13- bis 16-Jährigen gewonnen. Die Krimigeschichte wurde in der ganzen Länge auf der Website der Zeitschrift Kamarád veröffentlicht.

(https://www.zaedno.org/soutez-galerie/2021/soutez/2021)


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek