Akce 2021  /  Veranstaltungen 2021


VÁNOČNÍ TVOŘENÍ / WEIHNACHTSWERKSTATT 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české vánoce, češi v zahraničí, češi v Německu

Poslední vyučování roku 2021 jsme v České škole KuBiK zakončili vánočním tvořením, posloucháním koled a povídáním si o českých vánočních tradicích. V naší kreativní dílně tak vznikly krásné vánoční dekorace, svícínky, přáníčka a dárky pro celou rodinu.

 

Die letzten Unterrichtsstunden des Jahres 2021 haben wir in der Tschechischen Schule KuBiK  mit Weihnachtsbasteln, dem Zuhören der Weihnachtslieder und dem Erläutern der tschechischen Weihnachtstraditionen beendet. In unserem kreativen Weihnachtswerkstatt entstanden wunderschöne Weihnachtsdekorationen und Geschenke für die ganze Familie.

 

 


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / BESCHERUNG VOM NIKOLAUS

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, český Mikuláš, české vánoce, češi v zahraničí

Už v sobotu 04. prosince 2021 Českou školu navštívil Mikuláš  i se svými pomocníky andělem a čertem. Jelikož byly děti po celý rok hodné a pro tuto vzácnou návštěvu si připravily básničky nebo písničky, byly štědře odměněny. Školkové děti, které znaly tuto trojici pouze z obrázků, byly postavou čerta nejprve trochu zaskočeny, ale nakonec si pro své zasloužené dobroty zašly až přímo k Mikuláši.

 

Bereits am Samstag, den 04. Dezember 2021 hat Nikolaus traditionsgemäß zusammen mit seinen Helfern Engel und Teufel die tschechische Schule besucht. Da die Kinder das ganze Jahr über artig waren und für diesen wertvollen Besuch Gedichte und Lieder vorbereiteten, wurden sie dafür reichlich belohnt. Die Kindergartenkinder, die das Trio lediglich aus den Bildern kannten, waren zuerst stutzig, aber zum Schluss holten sie ihre wohlverdienten Leckerbissen direkt beim Nikolaus ab. 


17.LISTOPAD VE VÝUCE / 17.NOVEMBER IM UNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Sametová revoluce, vícejazyčná výuka

Výročí 17. listopadu - Den boje studentů za svobodu a demokracii- jsme si v první a druhé třídě připomněli povídáním o tom, co je to svoboda. K lepšímu znázornění jsme si pustili krátký animovaný film o událostech v roce 1989.

Za co byste demonstrovali vy? Na tuto otázku děti odpověděly malými vlastnoručně vyrobenými transparenty.

 

Jahrestag 17. November - Tag des Studentenkampfes für Freiheit und Demokratie- mit der Frage, was ist Freiheit, haben wir in der ersten und zweiten Klasse diesen Tag gewürdigt.

Wofür würdet ihr demonstrieren? Auf diese Frage haben die Kinder mit ihren selbst gestalteten Transparenten geantwortet.

 


HISTORICKÁ VILA METZLER - PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ / HISTORISCHE VILLA METZLER - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Villa Metzler Frankfurt, češi ve Frankfurtu, češi v Německu

K příležitosti oslav výročí republiky jsme se setkali v neděli 31. října 2021 tentokrát ve vile Metzler ve Frankfurtu nad Mohanem. Prohlédli jsme si zrekonstruované historické pokoje a pohovořili o dějinách a životu v klasicistním Frankfurtu. Děkujeme za další kulturní setkání v českém jazyce. 

  

Anlässlich der Feier der Gründung der Tschechischen Republik haben wir uns am Sonntag 31. Oktober 2021 in Villa Metzler in Frankfurt am Main getroffen. Wir besuchten die renovierten historischen Räume und sprachen über die Geschichte und das leben des klassizistischen Frankfurts. Vielen Dank für die Führung.

 


DUŠIČKY /  HALLOWEEN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Halloween, dušičky, češi v Německu

V sobotu 30. října 2021 jsme ve všech třídách vyráběli hallowenskou dekoraci. Starší žáci pracovali samostatně podle návodu, mladším dětem pomáhaly paní učitelky. Pavouci se svíčkou na stůl a strašidelné dýně ven na terasu se povedli. A že z nich jde strach.

 

Auch wir haben am Samstag, den 30. Oktober 2021 in allen Gruppen der Tschechischen Schule Halloweendekoration gebastelt. Kleine Spinnen für den Tisch und gruselige Kürbisse für die Terrasse. Schaut selbst. Gruselt ihr euch schon?

 

 


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM / TSCHECHIEN LIEßT DEN KINDERN 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Celé Česko čte dětem

Děti z České školy KuBiK se rády zapojují do různých celostátních akcí v Čechách i na dálku. Tentokrát jsme se zúčastnili předčítání v rámci projektu "Celé Česko čte dětem". V naší školkové a předškolní skupině dětem pravidelně čteme česky a i ve vyšších třídách děti seznamujeme s českou literaturou, nejen v rámci povinné četby.  Odkaz na projekt a akci najdete zde... celeceskoctedetem.cz/vase-akce/vase_akce786

 

Kinder der Tschechischen Schule KuBiK nehmen gerne an den verschieden Aktivitäten in Tschechien auch aus Deutschland teil. Diesmal haben wir bei dem Projekt "Tschechien ließt den Kindern" mitgemacht.  In unserer Kindergarten- und Vorschulgruppe lesen wir regelmäßig den Kindern vor und auch in den Grundschulklassen lernen die Schüler die tschechische Literatur kennen. 


NOVÉ STARÉ MĚSTO - VYCHÁZKA CENTREM FRANKFURTU S PROVÁZENÍM V ČEŠTINĚ / STADTFÜHRUNG DURCH FRANKFURT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Die Neue Altstadt, Frankfurt, češi ve Frankfurtu, češi v Německu

Pro velký zájem jsme zařadili do programu další provázení novým starým centrem Frankfurtu "Die immer neue Altstadt" ke stejnojmenné výstavě v muzeu architektury DAM. V neděli 19. září 2021 jsme se opět sešli na náměstí Römer a prošli si  uličky v centru města a ukázali si zrekonstruované i nově postavené domy a paláce.

 

Wegen großem Interesse haben wir am Sonntag, den 19. September 2021 eine weitere Führung durch die Frankfurter Altstadt "Die immer neue Altstadt" zur gleichnamigen Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum DAM angeboten.

 


PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN / ERSTER SCHULTAG
DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen, vícejazyčná výuka, čeština v Německu

V sobotu 04. září 2021 jsme v České škole KuBiK zahájili nový školní rok. Děti i rodiče se těšili na setkání po prázdninách a všechny skupiny se hned vrhly na nové projekty, které pro ně naše lektorky a lektoři připravili.

 

Am Samstag, den 04. September 2021, haben wir ein neues Schuljahr an der tschechischen Schule KuBiK begonnen. Die Kinder und Eltern freuten sich auf das Treffen nach den Ferien und eilten sofort zu den neuen Projekten, die unsere Lehrer für sie vorbereitet haben. 


DETEKTIVNÍ PŘÍPAD KOMISAŘE LUPY  / KRIMIGESCHICHTE KOMMISSAR LUPA

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Komisař Lupa, čeština ve světě, vícejazyčná výuka

Žáci sedmé třidy pracovali po celý školní rok na projektu „Hotel Winterhouse“. Tuto stejnojmennou knihu napsal  Ben Gutterson. A právě ona  se stala inspirací, dodala chuť a odvahu pustit se do vlastního díla. Že se bude jednat o detektivní případ bylo hned od začátku jasné, jelikož všichni měli rádi už od třetí třídy detektivní případy např. Komisaře Vrťapky, Detektiva Štiky a další.  Skvělé nápady, kreativita, ilustrace a samotný detektivní případ Komisaře Lupy a ztraceného Omáčky je samostatná a pilná práce našich žáků. Věnovali tomuto projektu spousta času v hodinách i mimo ně.  Případ se postupně a pomalu rozvíjel, až jsme ho na konci roku mohli zpracovat a vytisknout, jako malou knížku a přidat ji hrdě k osvědčením mladším žákům naší školy. Však se podívejte.

 

 Die Siebtklässler haben das ganze Schuljahr am Projekt „ Hotel Winterhouse“ gearbeitet. Dieses Buch hat Ben Gutterson geschrieben. Und gerade dieses Buch wurde zur Inspiration um eine eigene Geschichte zu schreiben. Das es eine kleine Krimigeschichte wird, war von vornherein klar, da alle Beteiligten bereits als Drittklässler die kleinen Krimigeschichten von Vrťapka und Detektiv Štika mochten. Gute Ideen, Kreativität, Illustrationen und die eigene Kriminalgeschichte von Kommissar Lupa und verlorener Omáčka ist die selbständige und fleißige Arbeit unserer Schüler. Sie haben in dieses Projekt viel Zeit in der Schule und auch in der Freizeit reininvestiert. Die Geschichte wurde mit der Zeit immer länger und am Ende des Jahres konnten wir sie stolz als Buch ausdrucken und zu den Zeugnissen an jüngere Schüler unserer Schule verteilen. Schaut selbst.


STARKENBURG DOBYT / STARKENBURG EROBERT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Starkenburg

Letos mohli žáci a rodiče z České školy KuBiK zakončit školní rok opět víkendem na hradě. Pro děti i dospělé byl připraven bohatý program. Nejmenší princezny a rytíři ovládli hradní příkop, starší děti obsadily věže hradu a společně absolvovaly bojovku s hledáním pokladu. Nechyběla ani  lukostřelba a zajímavé provázení k historii Starkenburgu a jeho okolí. Večer se tradičně opékaly špekáčky a do pozdních hodin se linuly Odenwaldem táborové písně za doprovodu kytary. A dokonce jsme viděli i bílou paní, která sice sebou neměla svého psa Melampuse - dobrého ducha hradu, ale rozdávala dětem osvědčení a dárky. Děkujeme všem lektorkám za krásný zážitek!

 

In diesem Jahr konnten die Schüler und Eltern der Tschechischen Schule KuBiK wieder einen Abschlussausflug auf eine Burg machen. Wir haben für alle ein interessantes Programm vorbereitet. Die kleinsten Prinzessinnen und Ritter haben den Burggraben besetzt, die älteren Kinder die Burgtürme. Zusammen hat man dann eine Schnitzeljagd mit Schatzsuche absolviert. Man konnte Bogenschießen lernen und auch eine Führung zu der Burggeschichte hat nicht gefehlt. Abends saßen wir beim Lagerfeuer und bis in die Morgenstunden konnte man im Odewald tschechische Lieder und den Klang der Gitarre hören. Den Schutzgeist der Starkenburg Melampus haben wir leider nicht gesehen, dafür aber die Weiße Frau, die den Kindern die Zeugnisse und Geschenke übergeben hat. Vielen Dank an alle Lektorinnen für das schöne Wochenende!


FILMOVÝ KROUŽEK - DÍVČÍ VÁLKA / FILMWORKSHOP - MÄGDEKRIEG

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, češi v Německu, Dívčí válka, české pověsti, Starkenburg
Ke konci školního roku se nám podařilo obnovit činnost divadelně filmového kroužku, a tak jsme mohli dokončit náš filmový projekt "Dívčí válka". Lektorky druhé, třetí a čtvrté třídy a jejich asistenti psali, zkoušeli, režírovali, natáčeli, šili kostýmy a do noci stříhali a upravovali záběry. A tak jsme se na konci školního roku mohli pokochat hereckým výkonem našich školáků. Slavnostní premiéra se konala hradě Starkenburg. Výborně jsme se pobavili a všichni obdivovali jak naše malé herečky a herce, tak práci filmového týmu. Velké poděkování všem!

 

Am Ende des Schuljahres gelang es uns noch, die Aktivitäten  der Theater-Filmgruppe wieder aufzunehmen, sodass wir  unser Filmprojekt  "Der Mägdekrieg" der Theater-Filmgruppe abschließen konnten.  Die Lektorinnen der zweiten, dritten und vierten Klasse und ihre Assistenten schrieben, probten, führten Regie, nähten Kostüme und schnitten und bearbeiteten die Aufnahmen bis in die Nacht. Und so konnten wir uns am Ende des Schuljahres über die schauspielerischen Leistungen unserer Schüler freuen.  Die feierliche Aufführung fand auf der Burg Starkenburg statt. Wir hatten eine tolle Zeit und alle bewunderten unsere kleine Schauspielerinnen und Schauspieler sowie die Arbeit des Filmteams. Vielen Dank!


NOVÉ STARÉ MĚSTO - VYCHÁZKA CENTREM FRANKFURTU S PROVÁZENÍM V ČESTINĚ / STADFÜHRUNG DURCH FRANKFURT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Neue Altstadt Frankfurt, Stadt Frankfurt, češi v Německu

V neděli 27. června 2021 jsme se po dlouhé době sešli při kulturní akci. V centru Frankfurtu už pomalu vládne turistický ruch, i přesto jsme si ještě v klidu užili prohlídku centra Frankfurtu a jeho nových částí s odborným výkladem v českém jazyce od naší členky spolku paní Spijkers. Děkujeme za příjemné odpoledne!

 

Am Sonntag, den 27. Juni 2021 haben wir uns nach lange Zeit bei einer Kulturveranstaltung getroffen. Durch die Neue Altstadt im Frankfurt hat  uns Frau Spijkers fachlich begleitet. Vielen Dank!

 


PREZENTACE - TÉMA EVROPA / PRÄSENTATION - THEMA EUROPA

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české školy v zahraničí, vícejazyčná výuka

Žáci sedmé třídy představovali v červnu své prezentace na téma Evropa, její podnebí, přírodní krajiny a obyvatelstvo. Žáci rozhodují sami, jak své téma zpracují. Pracovali s plakáty, prezentačními kartičkami, s Power Pointem a vyhledali si patřičné informace. Společně jsme se dozvěděli spousta nových informací.

 

Die Schüler der siebten Klasse stellten die Präsentationen zum Thema Europa und Einwohner, Klima und Naturgebiete Europas vor. Die Schüler entscheiden selbst, wie sie die Themen ausarbeiten wollen. Sie arbeiteten mit Plakaten, Moderationskarten und PowerPoint. Die Informationen suchten sie sich selbständig raus. Gemeinsam haben wir die Themen zusammengefasst und vieles Neues gelernt.

 


SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL VE SVĚTE 2021/ TREFFEN DER TSCHECHISCHEN SCHULEN IN DER WELT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, češi v zahraničí, české školy v zahraničí

O víkendu 05. - 06. června 2021 jsme se zúčastnili virtuálního setkání českých škol ve světě 2021. Děkujeme organizátorkám za perfektní přípravu a účastníkům za nové kreativní nápady. Všechny příspěvky najdete  zde.  

An Wochenende 05. - 06. Juni 2021 haben wir an einem virtuellen Treffen der tschechischen Schulen der Welt im Jahr 2021 teilgenommen. Vielen Dank den Organisatoren für die perfekte Vorbereitung und den Teilnehmern für neue kreative Ideen.  Alle Beiträge finden Sie hier ...  


ČASOPIS KRAJÁNEK/ ZEITSCHRIFT KRAJÁNEK

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik. Krajánek, krajané v zahraničí, češi v Německu

Žáci a lektorky České školy KuBiK pravidelně přispívají do časopisu Krajánek pro české děti žijící v zahraničí. Jejich nejnovější příspěvky najdete v rubrikách Putování za chutěmi a Krajánci na cestách v aktuálním červnovém čísle na https://issuu.com/casopiskrajanek/docs/krajanek-2021-06.

Schüler und Lehrer der Tschechischen Schule KuBiK schreiben regelmäßig in der Zeitschrift Krajánek für im Ausland lebende tschechische Kinder.  Ihre neuesten Beiträge finden Sie in der aktuellen Juni-Ausgabe unter.


8. KVĚTEN VE ŠKOLE / 8. MAI IN DER SCHULE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, čeština v zahraničí, vícejazyčná výuka, české školy v zahraničí

Poté, co jsme si ve škole připomněli, proč je 08. květen v České republice státní svátek, jsme v druhé a třetí třídě začali podrobně probírat novou kapitolu: slovní druhy. Samozřejmě jsme neopomněli ani nedělní Den matek, a tak děti vyráběly pro maminky přáníčka. A jelikož jsme se v gramatice seznámili s přídavnými jmény, měly děti na přáníčkách popsat maminky právě těmito slovy. Dozvěděli jsme se zajímavé věci!

 

Nachdem wir uns in der Schule daran erinnert haben, warum der 08. Mai in der Tschechischen Republik ein Feiertag ist, haben wir in der zweiten und dritten Klasse ein neues Kapitel gründlich angefangen:

die Wortarten. Natürlich haben wir auch den Muttertag am kommenden Sonntag nicht vergessen, daher haben die Kinder Wunschkarten gestaltet. Und da wir in der Grammatik gerade Adjektive kennengelernt haben, sollten die Kinder ihre Mütter eben mit diesen Worten beschreiben. Wir haben interessante Sachen erfahren!


SOBOTNÍ VÝUKA - DRUHÁ TŘÍDA / SAMSTAGSUNTERRICHT - ZWEITE KLASSE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, čeština v zahraničí, vícejazyčná výchova

Naším květnovým tématem ve druhé třídě byly slovní druhy. Žáci se s nimi seznámili a hned si mohli na tabuli procvičovat správné přiřazování. A kolik, že jich vlastně máme? Jen se jich zeptejte.

 

Unser Thema im Mai waren in der zweiten Klasse die verschiedenen Wortarten, mit welchen die Schüler sich intensiv beschäftigt haben. An der Tafel konnten sie das richtige Zuordnen üben. Aber wie viele Wortarten gibt es eigentlich? Fragen Sie doch mal unsere Schüler…


SOBOTNÍ VÝUKA - SEDMÁ TŘÍDA / SAMSTAGSUNTERRICHT - SIEBTE KLASSE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, čeština v zahraničí, vícejazyčná výuka

Evropská unie, byla na jaře tématem sedmé třídy. Žáci si připravili opět zajímavé prezentace, ze kterých jsme se dozvěděli spousta nových informací a také jsme společně diskutovali o výhodách a nevýhodách, které nám Evropská unie přináší.

 

Die Europäische Union, das war im Frühling das Thema der siebten Klasse. Die Schüler haben wieder sehr interessante Präsentationen vorbereitet und wir haben viele neue Fakten kennengelernt. Gemeinsam haben wir über Vorteile sowie Nachteile diskutiert.


PRVNÍ TŘÍDA A PŘEDŠKOLA / ERSTE KLASSE UND VORSCHULE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, čeština v zahraničí

V sobotu 24. dubna 2021 jsme si v prvouce   povídali o tom, kde co nakupujeme a jak bychom se měli při nakupování chovat a jak v obchodě požádat o pomoc. V praktické části výuky si děti „nakoupily“ dřevěné korálky a vyrobily si krásné náhrdelníky.

 

Am Samstag den 24. April 2021 haben wir gemeinsam im Sachkundeunterricht über das Thema Einkaufen gesprochen. Die Kinder wissen jetzt, wo sie was kaufen können, wie sie sich beim Einkaufen benehmen sollten und um wie man um Hilfe fragen kann. Im praktischen Teil des Unterrichts haben die Kinder kleine Holzperlen „eingekauft“ und dann wunderschöne Ketten gebastelt.


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / OSTERBASTELN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české velikonoce, češi v zahraničí, krajané v zahraničí

Do Velikonoc už nám mnoho času nezbývá a naši žáci už tradice v Čechách, na Moravě a v Německu dobře znají. Samozřejmě se na tyto svátky těší a doufají, že i v dnešní složité době budou mít čas na odpočinek a hlavně změnu, kterou všichni po dlouhé fázi distanční výuky potřebujeme. A abychom si zkrátili tu dobu čekání a těšení, vyrobili jsme si velikonočně - jarní aranžmá. Už jen ten pohled potěší.

 

Die Ostertage stehen vor der Tür. Die Schüler kennen schon sehr gut die Traditionen in Tschechien und in Deutschland. Selbstverständlich freuen sie sich auf diese freien Tage sehr und hoffen, dass sie trotz der schweren Situation und langen Phase des Distanzunterrichts die Zeit zum Ausruhen finden werden. Das brauchen wir alle. Um uns die Wartezeit zu verkürzen, haben wir Ostern-Frühlings-Gestecke gebastelt. Schon der Anblick erfreut.

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české velikonoce, češi v zahraničí, krajané v zahraničí

Ve druhé a třetí třídě jsme si popovídali o tom, proč a jak slavíme Velikonoce, a dozvědeli jsme se jak se jmenují všechny důležité dny kolem Velikonoc, napřiklad Škaredá středa. Podívejte se, jaké jsme vyráběli zajíčky a můžete zkusit hádat z jakého materiálu jsou.

 

In der zweiten und dritten Klasse haben wir darüber gesprochen, warum wir Ostern überhaupt feiern und wie alle Tage rund um das Osterfest heißen, z.B. Gründonnerstag. Schaut, was für schöne Osterhasen wir gebastelt haben. Ihr könnt gerne mal raten aus welchem Material sie gemacht sind.


SEMINÁŘ / VORTRAG - SPRACHFÖRDERUNG DER KINDER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vícejazyčná výchova, IB Langen

V sobotu 27. března 2021 se konal další seminář, z řady informativních akcí našeho spolku. Tentokrát jsme si poslechli o zajímavém tématu "Jak se děti učí jazyky a jak jim při tom můžeme pomoci". Byly představeny například konkrétní techniky podpory jazyka především u dvojjazyčně vyrůstajíchích dětí. Dále nám přednášející vyložila, jak děti podpořit při osvojování jazykových prvků nejen v předškolních zařízeních, ale i doma.

 

Eine weitere Veranstaltung aus der Informationsreihe unseres Vereins, die am 27. März 2021 stattgefunden hat, widmete sich dem Thema „Wie Kinder Sprachen lernen und wie wir sie dabei unterstützen können“. Beispielsweise wurden konkrete Sprachfördertechniken vor allem bei zweisprachig aufwachsenden Kindern vorgestellt. Die Vortragende hat uns weiterhin erläutert, wie wir Kinder bei der Aneignung unterschiedlicher Sprachelemente nicht nur in den Vorschuleinrichtungen, sondern auch zu Hause unterstützen können.


JARO VE VÝUCE / FRÜHLING IM UNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, čeština v zahraničí, češi v zahraničí

Žáci první třídy v březnu začali s tématem jaro. Popovídali jsme si o tom, jak se příroda kolem začne měnit a jaké jsou viditelné rozdíly mezi zimou a jarem. Potom jsme se naučili, co všechno rostlina má. Kořen, stonek, list a květ. Zopakovali jsme si jarní měsíce, udělali malou procházku po louce u školy a objevili jsme tam i skoro všechny rostliny z učebnice. Nakonec si každý žák zasel řeřichu a zasadil cibulku narcisu. Však se podívejte, jak jim to šlo. Teď mohou doma ty změny od cibulky až po květ pozorovat přímo v květináči. 

 

Die Erstklässler  haben im März mit dem Thema Frühling begonnen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Natur verändert und welche Unterschiede wir zum Winter sehen können. Dann haben sie gelernt, dass eine Pflanze aus Wurzeln,einem Stiel, Blättern und Blüten besteht. Wir haben die Frühlingsmonate wiederholt und haben einen kleinen Spaziergang auf der Schulwiese gemacht, wo wir fast alle Pflanzen aus unserem Schulbuch gefunden haben. Zuletzt haben die Schüler selbst ein Topf mit der Kresse und ein Topf mit der Narzisse bepflanzt. Schaut, wie sie es schaffen. Jetzt kann jeder zu Hause die Veränderungen von Zwiebel, bis zur Blüte selbst beobachten.


OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY / PRÄSENZUNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české školy v zahraničí

V sobotu 27. února 2021 jsme za přísných hygienických podmínek obnovili prezenční výuku v IB Zentrum Langen. A jak vidíte vůbec jsme nezaháleli. Českou republiku jsme ukončili našim projektem o krajích a zajímavostech, které v České republice najdeme a hned jsme se pustili dál. Teď nás čeká Evropa a žáci pilně  hledají různé informace, dělají plakáty a prezentace.

 

Am Samstag den 27. Februar 2021 haben wir mit dem Präsenzunterricht in der Tschechischen Schule KuBiK unter strengen hygienischen Bedingungen wieder begonnen.  Und wie man sehen kann, waren wir wie immer fleißig dabei. Das Thema Tschechien haben wir beendet und jetzt steht das nächste Kapitel an. Europa. Die Schüler recherchieren, machen Plakate und halten interessante Präsentationen.


ČESKÁ ŠKOLA KuBiK - VÝUKA NA DÁLKU / UNTERRICHT VIA SKYPE / Covid-19

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vyučování online
Moc nás mrzí, že jsme museli přerušit naše sobotní setkávání v Langenu. I přes uzavření školy v lednu a únoru naši školáci nezahálí a pilně se novou látku učí virtuálně. Nastudovali i další divadelní kousek  a 06. února 2021 si ho společně online zahráli. 

 

Es tut uns sehr leid, dass wir unser Samstagstreffen in Langen unterbrechen mussten. Trotz der Schulschließung der Tschechischen Schule im Januar und Februar sind unsere Schulkinder nicht untätig und lernen  fleißig virtuell. Sie inszenierten auch ein weiteres Theaterstück und spielten am 06. Februar 2021 zusammen online. 


OSVĚDČENÍ /  ZEUGNISSE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik

Sobotou 30. ledna 2021  skončilo první pololetí školního roku 2020/2021 a nastal čas hodnocení. Paním učitelkám bylo moc líto, že nemohly dětem pogratulovat a osobně předat osvědčení.  Proto ho děti obdržely alespoň elektronicky. A my také na dálku gratulujeme. Jen tak dále.

 

Am Samstag, dem 30. Januar 2021, endete die erste Hälfte des Schuljahres 2020/2021 und es war Zeit für eine Bewertung. Die Kinder erhielten die wohlverdienten Zeugnisse zumindest elektronisch. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Nur so weiter!


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek