Akce 2020  /  Veranstaltungen 2020


ADVENTNÍ TVOŘENÍ / ADVENTSBASTELN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české vánoce, češi v zahraničí

V sobotu 12. 12. 2020 jsme s dětmi vyráběli krásné vánoční věci. Jsou to opravdová umělecká díla. A kdybyste viděli ty dětské oči plné hrdosti a spokojenosti, když si nesly ta dílka domů. A co teprve na to potom doma řekli rodiče? V každém případě přinesly děti kousek vánočního kouzla domů. Nápady byly velmi kreativní a velmi pěkné přesvědčte se sami. 

 

Am Samstag 12. 12. 2020 haben wir mit den Kindern wunderschöne weihnachtliche Sachen gebastelt. Es sind richtige Kunstwerke geworden. Die Augen der Kinder leuchteten, wie die Sterne am Himmel, vor Stolz und Zufriedenheit, als sie die Ergebnisse nach Hause trugen. Und was erst, wenn es die Eltern sehen werden. Die Kinder haben auf jeden Fall ein Stück des Weihnachtszaubers nach Hause mitgebracht . Die Ideen und die Ergebnisse sind sehr schön geworden, überzeugt Euch selbst.

 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české vánoce, češi v zahraničí

I druhý adventní víkend jsme v KuBíKu  pilně tvořili. Ozdoby s andělíčky a svícínky dostanou rodiče našich školáků. A potom je budou moci všichni společně obdivovat na vánočním stromku nebo štědrovečerním stole. Určitě u srdce zahřejí.

 

Auch am zweiten Adventswochenende haben wir mit den Kindern fleißig gebastelt. Die Engel und die Kerzenständern haben die Eltern bestimmt schon bekommen. Sie werden sie dann gemeinsam alle am Weihnachtsbaum oder dem festlichen Tisch bewundern. Die Herzen werden dabei bestimmt aufgehen.

 

 

 


MIKULÁŠ / NIKOLAUS

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, český Mikuláš, české vánoce, češi v zahraničí

I přes ztížené podmínky nás Mikuláš, čert a anděl nenechali na holičkách. Ani letos na naši školu a hlavně naše děti nezapomněli.  Do školy přiletěli z nebeských a pekelných dálek a balíčky pro děti zaslali přímo nebeskou poštou. Tady je malý náhled do nebeského studia.

https://youtu.be/pxzCmZXAGLY

 

Trotz der schwierigen Bedingungen haben der Nikolaus, der Teufel und der Engel unsere Schule und hauptsächlich unsere Kindern nicht vergessen. Sie kamen aus den himmlischen und teuflischen Weiten in die Schule angeflogen, anders als sonst, aber die kleinen Geschenke haben sie an die Kinder per “himmlischer Post” geschickt. Hier ein kleiner Blick in das himmlische Studio.


ONLINE SEMINÁŘ  / ONLINE SEMINAR - KÜNDIGUNG:  WAS TUN?

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen

Výpověď - a co teď? Seminář, který jsme organizovali 7. listopadu 2020, nám poskytl přehled práv zaměstnanců a právní ochrany. Přednášející účastníky informoval, na co si dát pozor, když někdo obdrží výpověď a kde následně vyhledat pomoc a radu. 

 

Kündigung- was tun?  Herr Rechtsanwalt Becker zeigte am 7. November 2020 im Rahmen seines Online-Seminars auf, worauf zu achten ist, wenn jemand eine Kündigung bekommt. Er gab einen Überblick über die Arbeitnehmerrechte, über den Rechtsschutz und das arbeitsgerichtliche Verfahren und die damit verbundenen Kosten und Chancen.  


PŘEDÁNÍ CEN - SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ / VERLEIHUNG DER PREISE - EIN HERZ MIT LIEBE GESCHENKT 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  Srdce s láskou darované, základní škola Vejprnice

Ceny za letošní ročník Srdce s láskou darované jsme kvůli koronavirové pandemii obdrželi poštou. I když si je děti nemohly osobně převzít v Poslanecké sněmovně v Praze, měly velikou radost a rády zavzpomínaly na tvorbu skleněného srdce pro naši partnerskou školu v západočeských Vejprnicích. Děkujeme všem organizátorům za podporu a nasazení, se kterými soutěž pořádají!

 

Die Preise für den diesjährigen Jahrgang des Wettbewerbs Srdce s láskou darované (Ein Herz mit Liebe geschenkt) haben wir aufgrund der Corona Pandemie postalisch erhalten. Auch wenn die Kinder ihre Preise nicht direkt im tschechischen Abgeordnetenhaus in Prag abholen konnten, haben sie sich sehr gefreut und erinnerten sich zurück an die Herstellung des Glasherzes für unsere Partnerschule in westtschechischem Vejprnice. Wir danken allen Organisatoren für Ihre Unterstützung und für den Einsatz bei der Veranstaltung des Wettbewerbs!

 


DUŠIČKY / HALLOWEEN  

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Halloween, dušičky
Poslední říjnovou sobotu v České škole KuBiK zase strašilo. Děti si vyrobily hrůzostrašné dekorace a například i tyto malé mumie, které nám dnešní večer prozáří svým světlem a zároveň přispějí k výzdobě na Halloweena.
 
Heute haben wir kleine Mumien gebastelt, die uns den heutigen Halloween Abend erhellen werden.

SOBOTNÍ VÝUKA - TÉMA SLOVNÍ ZÁSOBA / SAMSTAGSUNTERRICHT - THEMA WORTSCHATZ

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, čeština v zahraničí, češi v zahraničí

V sedmé třídě jsme rozebírali slovní zásobu a její obohacování. A věřte, naši žáci jsou velmi kreativní. Ne všichni se mohli zúčastnit výuky přímo na místě, ale díky moderní technice a distanční výuce jsme byli v plném počtu.

 

Am Samstag haben wir uns mit dem Wortschatz und dessen Bereicherung beschäftigt. Und glaubt mir, unsere Schüler sind sehr kreativ. Nicht alle konnten direkt an dem Unterricht in Langen teilnehmen, aber dank der modernen Technik und Distanzunterricht waren wir doch alle da.


SOBOTNÍ VÝUKA - TÉMA PODZIM / SAMSTAGSUNTERRICHT - THEMA HERBST

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  české školy v zahraničí, čeština v zahraničí

V sobotní hodině jsme si v první třídě povídali o podzimu. Jak se příroda mění, jak vypadají stromy na podzim, která zvířata můžeme venku pozorovat a jak pouštět draka. Dále jsme se dívali nejen na obrázky v učebnici, ale povídali si o tom, co je ovoce a co zelenina a jaké ovoce sklízíme na podzim.

 

Am Samstag haben wir uns mit dem Thema Herbst beschäftigt. Wir haben uns die Natur mit ihren Veränderungen angeschaut und besprochen welche Tiere wir draußen beobachten können und wie wir einen Drachen steigen lassen können. Des weiteren haben wir uns nicht nur Bilder im Buch angeschaut und diskutiert, was Obst und Gemüse ist und welches Obst wir im Herbst ernten können.


MUZEUM UŽITÉHO UMĚNÍ - PROVÁZENÍ V ČEŠTINĚ / MUSEUM ANGEWANDTE KUNST - FÜHRUNG AUF TSCHECHISCH

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  Museum Angewandte Kunst Frankfurt

Ještě než jsme se rozloučili před podzimními prázdninami, navštívili jsme v neděli 27. září 2020 Muzeum užitého umění MAK ve Frankfurtu nad Mohanem. Tentokrát jsme si prohlédli výstavu módy "Life doesn't frighten me - Kdo se bojí módy"  s odborným výkladem v českém jazyce od naší členky spolku paní Spijkers.  Děkujeme za příjemné odpoledne!

  

Bevor wir uns in den Herbstferien verabschieden, haben wir uns am Sonntag den 27. September 2020 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main zu einer Führung in tschechischer Sprache getroffen. Durch die Ausstellung "Life doesn't frighten me" hat uns uns Frau Spijkers fachlich begleitet. Vielen Dank!

 


NOC S ANDERSENEM / LESENACHT MIT ANDERSEN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Noc s Andersenem, češi v zahraničí, české školy v zahraničí

Dne 26.09. 2020 proběhla v České škole KuBiK Noc s Andersenem. V pohádkovém domečku Hanse Christiana Andersena přivítala děti jeho slavná česká kolegyně Božena Němcová. Vyprávěla dětem o svém pohnutém životě a představila své nejznámější dílo „Babičku“. Děti z druhé a třetí třídy paní spisovatelku mile překvapily krásným loutkovým představením na motivy pohádky prince Bajaji. A v duchu českých pohádek probíhal celý večer. U chytré horákyně si děti potrápily své hlavičky nad spletitými hádankami. U Káči museli překonat svůj strach a ukázat jí, jak zatočit s čertem. S princeznou Ladou děti nakreslily vlastní ilustrace ke svým nejoblíbenějším pohádkám Boženy Němcové. Na závěr si paní spisovatelka pro malé pohádkové hrdiny připravila opravdovou zkoušku odvahy. Jako neohrožený Mikeš se každý malý hrdina vypravil sám do sluje, kde svým důvtipem zvítězil nad strašlivým drakem. Všichni si odnesli nevšední zážitky s krásnými českými pohádkami a už se těší na příští Noc s Andersenem.

 

Am 26.09. 2020 nahm die tschechische Schule KuBiK an der langen Lesenacht (Nacht mit Andersen) teil. In dem Märchenhaus von Hans Christian Andersen hie´ß die Kinder seine berühmte tschechische Kollegin Božena Němcová willkommen. Sie berichtete den Kindern über ihr bewegtes Leben und stellte ihr berühmtestes Werk "Die Großmutter" vor. Die Zweitklässler haben die Schriftstellerin mit einem wunderschön einstudierten Marionettentheater mit dem Thema des Märchens "Bajaja" überrascht. Der ganze Abend verlief im Sinne der tschechischen Märchen. Bei der klugen Bauerntochter mussten die Kinder verzwickte Fragen beantworten.Bei der Teufelskäthe mussten sie ihre Ängste überwinden und ihr zeigen, wie sie mit dem Teufel klarkommen. Mit der Prinzessin Lada haben die Kinder Bilder zu ihren Lieblingsmärchen von Božena Němcová gemalt. Am Ende mussten die Kinder jedoch ihren tatsächlichen Mut beweisen. Als furchtloser Mikes ist jeder Held alleine in die Drachengrotte aufgebrochen, wo er mit seiner Pfiffigkeit den furchtbaren Drachen besiegt hat. Alle Kinder sind mit den aussergewöhnlichen Märchenerlebnissen nach Hause gegangen und freuen sich schon jetzt auf die nächste Lesenacht.


PRVOUKA / SACHKUNDE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české školy v Německu, české školy v zahraničí

 

Nový školní rok je v plném proudu a naši školáci a předškoláci se nejen učí číst a psát. V prvouce se věnují hlavně rozvoji české slovní zásoby. Témata jsou různá, navazují hlavně na roční období, české tradice a svátky. V září se děti věnují bezpečné cestě do školy. Společně poznávají dopravní značky, jak se mají chovat na cestě do školy a na co dbát. Jen se podívejte jak jim to jde.

 

Das neue Schuljahr hat begonnen und unsere Schulkinder und Vorschulkinder lernen nicht nur Lesen und Schreiben. Gemeinsam lernen sie die wichtigsten Verkehrszeichen kennen und üben, wie sie sich auf dem Weg zur Schule verhalten sollen.  Schaut, was sie schon alles können.

 

 


DĚTSKÉ KNIHY Z CELÉHO SVĚTA / KINDERBÜCHER AUS ALLER WELT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Kinderbücher aus aller Welt, Stadt Langen

V pondělí 21. září 2020 v 17:00 hodin jsme se v Johannes Gemeinde v Langen seznámili s jazyky z různých koutů světa, poslechli jsme si úryvky z cizojazyčných dětských knih. Český jazyk přitom samozřejmě nechyběl. Četla se pohádka o Budulínkovi, kterou děti doprovodily loutkovým divadlem.

 

Am Montag den 21. September 2020 um 17:00 Uhr haben wir in der Johannes Gemeinde in Langen Sprachen aus aller Welt kennengelernt, es wurden Passagen aus fremdsprachigen Kinderbüchern vorgelesen. Die tschechische Sprache hat natürlich auch nicht gefehlt. Das Vorlesen das Märchens "O Budulínkovi" haben die Kinder mit einem Marionettentheater begleitet.

 


NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZAČAL / DAS NEUE SCHULJAHR 2020/2021 HAT BEGONNEN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české školy v Německu, IB Langen

Nový školní rok 2020/2021 se v české škole KuBiK již naplno rozjel. Motivovaní a pilní žáci se již těší, co nového se naučí a co si jejich lektorky pro ně připravily - třeba opět nějakou zábavnou celoškolní hru? Vítáme mezi námi i nové žáky a školkové děti a doufáme, že se jim u nás bude líbit!

 

Das neue Schuljahr 2020/2021 in der tschechischen Schule KuBiK ist bereits im vollen Gange. Motivierte und fleißige Schüler freuen sich schon, was neues sie wohl lernen werden und was sich die Lehrerinnen für sie vorbereitet haben- vielleicht wieder ein neues spannendes Schulspiel? Wir begrüßen die neuen Schüler und Kindergartenkinder unter uns und hoffen, dass es ihnen bei uns gefallen wird!


PŘEDNÁŠKA -  NÁJEMNÍ SMLOUVA A OCHRANA NÁJEMCE  / VORTRAG - MIETVERTRAG UND MIETERSCHUTZ

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen

V září proběhla další přednáška, tentokrát na téma - Nájemní smlouva a ochrana nájemce. Přednáška nabídla malou pomoc při orientaci pro všechny, kteří již podepsali nájemní smlouvu nebo tak teprv učiní. Přednášející nás imformovala o zásadách ochrany nájemců, výši nájemného, výpovědních lhůtách a vypořádání kauce. Děkujeme!

 

Mietvertrag und Mieterschutz - Die Veranstaltung hat geboten eine kleine Hilfestellung an die, die schon mal einen Mietvertrag unterschrieben haben oder werden dies tun. Die Referentin hat über die Grundsätze des Mieterschutzes, der Miethöhe, Kündigungsfristen und Kautionsabrechnung informiert. Vielen Dank!


PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN / ERSTER SCHULTAG

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen, češi v zahraničí, české školy v Německu
V sobotu 29. srpna 2020 jsme v České škole KuBiK zahájili nový školní rok. Děti i rodiče se těšili na setkání po prázdninách a všechny skupiny se hned vrhly na nové projekty, které pro ně naše lektorky a lektoři připravili.

 

Am Samstag, den 29. August 2020, haben wir ein neues Schuljahr an der tschechischen Schule KuBiK begonnen. Die Kinder und Eltern freuten sich auf das Treffen nach den Ferien und eilten sofort zu den neuen Projekten, die unsere Lehrer für sie vorbereitet haben. 

 

 


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 / SCHULJAHR 2020/2021

Ceska skola kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis  Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Česká škola KuBik, Ceska skola Frankfurt, DT-KuBik, KUBIK, kubik

Zápis do České školy a školky KuBíK je možné domluvit i běhěm školního rokuNeváhejte nás kontaktovat. Máme skupiny pro děti od 15-ti měsíců do 14-ti let. Scházíme se v sobotu v Langen (nedaleko Frankfurtu) v prostorách IB Bildungszentrum, Robert Bosch Str. 24.  Více informací naleznete zde ...   Rádi vám představíme náš koncept, naše lektorky a naše školní a mimoškolní aktivity. Přijďte k nám na zkušební hodinu, která je nezávazná a zdarma. Kvůli koronové pandemii platí hygienická pravidla platná v IB Langen. Prosím kontaktujte nás předem, rádi vás mezi námi přivítáme.  Kontakt: info@dt-kubik.de.  Těšíme se na vás i vaše děti. 

 

Die Anmeldung ist auch im laufenden Schuljahr 2019/2020 möglich. Wir bieten Tschechisch für Kinder und Erwachsene an. Treffpunkt ist  samstags im IB Bildungszentrum Langen, Robert Bosch Str. 24.   Kommen Sie zu uns und nehmen gerne an einer Probestunde teil. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten die im IB Langen gültigen Hygieneregeln. Sehr gerne heißen wir neue Freunde in unserem Kreis herzlich willkommen. Bei Interesse,  kontaktieren Sie uns unter info@dt-kubik.de.


MEZINÁRODNÍ TÝDNY V LANGEN / INTERKULTURELLEN WOCHEN 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen, Stadt Langen, Interkulturelle Woche
Spolek KuBiK se i letos zapojí do akcí v rámci mezikulturních týdnů města Langen. V sobotu 19.9. a 24.10. 2020 se můžete zůčastnit přednášek spolku v IB Langen a 21. 09. čtení v knihovně v Langen. Další informace k programu a přihlášení najdete na.....  

Vom 1. September bis Ende Oktober 2020 lockt die Veranstaltungsreihe rund um Integration und Vielfalt mit Vorträgen, Lesungen, Ausstellungen und mehr. Insgesamt zwölf Events stellt die städtische Fachstelle Migration. Alle Termine der Interkulturellen Wochen stehen im Veranstaltungskalender der Stadt unter www.langen.de


ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  /  ABSCHLUSSFEIER

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  IB Langen

Zakončení školního  roku letos sice proběhlo v rouškách, ale i přesto jsme si naší poslední sobotu před prázdninami všichni užili. Děti ze základní školy si odnesly nejenom vysvědčení, ale i krásné dárky,  které vyhrály ve finále celoroční hry "Cesta na Vyšehrad".

 

Ohlédnutí  za školním rokem 2019/2020 -  Rückblick Schuljahr  2019/2020

 

Dieses Jahr haben wir unsere Abschlussfeier in Masken verbracht, aber trotzdem mit guter Laune. Die Grundschulkinder haben nicht nur Zeugnisse bekommen, sondern auch schöne Geschenke, die sie in dem Finale des Spieles "Weg auf dem Vyšehrad" gewonnen haben.


ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ /  WEITERE ABSOLVENTIN 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  absolventi

Českou školu Kubik v Langen absolvovala v sobotu další deváťačka. Leonie se zapojovala úspěšně do mimoškolních aktivit a reprezentovala nás i v celorepublikovém finále olympiády z českého jazyka, jako jediná žákyně vyrůstající v zahraničí.

 

Tschechische Schule Kubik hat seit Samstag eine weitere Absolventin.  Leonie hat mit Erfolg auch an außerschulischen Aktivitäten teilgenommen und hat uns beim Finale der Olympiade in der tschechischen Sprache repräsentiert und war die einzige Schülerin, die außerhalb Tschechiens aufgewachsen ist.


OSVĚDČENÍ /  ZEUGNISSE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen
V sobotu 27. června 2020 jsme  v České škole KuBiK zakončili další školní rok. Všechny děti se radovaly ze známek na  záverečném osvědčení. A to zaslouženě! Jen tak dále!

 

Am Samstag den 27. Juni 2020 war es soweit. Die Schüler haben die wohlverdienten Zeugnisse bekommen. Nur so weiter!


PREZENČNÍ VÝUKA / PRÄSENZUNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, IB Langen
Hessenské školy konečně otevřely brány svým žákům a i česká škola KuBiK v červnu opět začala s prezenční výukou v IB Langen. Přísné hygienické podmínky jsou pro nás samozřejmostí. 
Die hessischen Schulen öffneten endlich die Tore für ihre Schüler und auch die tschechische Schule KuBiK fing im Juni wieder mit dem Präsenzunterricht im IB Langen an. Strenge hygienische Bedingungen sind für uns selbstverständlich.

 VZHŮRU NA VYŠEHRAD - NAŠE CESTA SE KRÁTÍ / JAHRESPROJEKT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  vyučování online
Jedním z dalších úkolů v našem celoročním projektu „Vzhůru na Vyšehrad“ bylo krátké vyprávění/sloh. Úkol zněl: Namaluj na papír ostrov, na kterém jsi ztroskotal/a. Popiš vše, co na ostrově uvidíš. Jaké tam rostou květiny, stromy, jaká zvířata tam žijí. Jestli je ten ostrov opuštěný. Vymysli si pro ostrov nějaké jméno. Pošli mi dopis s obrázkem ostrova, jako správný/á trosečník/trosečnice. Jen ho prosím nezavírej do láhve a neposílej po vodě. Ten dopis dej do obálky a pošli poštou. 

 SNAHA NAŠICH ŽÁKŮ BYLA OPĚT ODMĚNĚNA / DIE MÜHE WURDE ERNEUT BELOHNT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Srdce s láskou darované, Vejprnice
I v letošním roce se naši žáci zúčastnili soutěže Srdce s láskou darované společnosti Antecom pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ihned po loňském slavnostním předávání cen 5. ročníku přímo v Poslanecké sněmovně v Praze byli tak motivovaní udělat někomu dalšímu radost. Rychle jsme se shodli, že srdce věnujeme naši partnerské škole v západočeských Vejprnicích. Projektu se ujali žáci třetí třídy, kteří zároveň přišli s nápadem darovat dětem ve Vejprnicích něco na památku, co by jim připomínalo naši spolupráci a jejich přátelství. Díky tomuto projektu jsme mohli veřejně poděkovat ZŠ Vejprnice za pomocnou ruku a mnoho krásných zážitků, jak z vyučovacích hodin, či hospitace našich učitelek. A právě dětské ruce a jedno velké srdce, jakožto symbol společné myšlenky se objevili i u návrhu našich třeťáků. Výsledek nyní pyšně stojí v naší partnerské škole ve Vejprnicích. Bude tam na nás čekat, až se budou zase děti moci vrátit do školních lavic a děti z České školy KuBiK přejet hranice České republiky. Už se moc těšíme. Snaha, úsilí a láska s jakou žáci při projektu pracovali se vyplatily a jejich Srdce pro Vejprnice bylo porotou oceněno Zvláštní cenou za šíření projektu myšlenky v zahraničí. Moc si ocenění vážíme a děkujeme za něj! Bohužel nám ale koronavirová pandemie nedovolí se letos v Poslanecké sněmovně osobně potkat s ostatními srdcaři, organizátory a sponzory projektu. Naše společná myšlenka a naše nápady nás však spojují i na dálku. 

 

Auch in diesem Jahr haben unsere Schüler an dem Wettbewerb Srdce s láskou darované (Herz mit Liebe geschenkt) der Gesellschaft Antecom unter der Schirmherrschaft des Abgeordnetenhauses des tschechischen Parlaments teilgenommen. Gleich nach der feierlichen Übergabe der Preise des 5. Jahrgangs des Wettbewerbs direkt im Abgeordnetenhaus in Prag im letzten Jahr waren die Schüler dermaßen motiviert noch jemandem weiteren Freude zu machen. Schnell war klar, dass wir ein weiteres Herz unserer Partnerschule im west-tschechischen Vejprnice schenken möchten. Des Projekts haben sich die Schüler der dritten Klasse angenommen, die gleichzeitig mit der Idee kamen, den Kindern in Vejprnice etwas zu schenken, das an unsere Zusammenarbeit und Freundschaft erinnern würde. Dank dieses Projekts konnten wir der Schule in Vejprnice öffentlich für die helfende Hand und für viele schöne Erlebnisse, sowohl aus dem Unterricht, als auch von der Hospitation unserer Lehrkräfte einen Dank aussprechen. Und eben auch Kinderhände und ein großes Herz, als Symbol einer gemeinsamen Idee stellt das Werk der Drittklässler dar. Das Ergebnis steht nun stolz in unserer Partnerschule in Vejprnice. Es wartet auf die Kinder, wenn sie wieder auf ihre Schulbänke zurückkehren und auch auf die Kinder der tschechischen Schule KuBiK, wenn sie wieder die Grenze überqueren können. Wir freuen uns darauf. Die Mühe, die Anstrengung und die Liebe mit welcher die Kinder beim Projekt mitgearbeitet haben, wurden belohnt und ihr Herz für Vejprnice wurde durch die Jury mit einem Besonderen Preis für die Verbreitung des Projektgedankens im Ausland gewürdigt. Wir schätzen diesen Preis sehr und danken dafür!


 KRÁTKÉ PŘÍBĚHY A ILUSTRACE / KLEINE GESCHICHTEN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vyučování online
Online výuka pokračuje. Scházíme se pravidelně z dětských pokojů k naší výuce. Žáci šesté a deváté třídy vymýšleli svůj vlastní krátký příběh, ke kterému dělali ilustrace i texty. Žádný lehký úkol to nebyl, ale oni se mu postavili s chutí a dobrou náladou. Vzniklo několik příběhů, do kterých můžete nahlédnout.

 

Wir treffen uns weiterhin regelmäßig aus den Kinderzimmern zum Unterricht. Die Schüler der sechsten und neunten Klasse haben eigene kleinen Geschichten geschrieben und illustriert. Keine leichte Aufgabe, aber sie haben es mit Lust und guter Laune gemacht. Es sind einige schöne Geschichten entstanden, in die ihr hier einen Einblick bekommt.


ČERNOOČKO - PŘÍBĚH PSANÝ DĚTMI / EINE KINDERGESCHICHTE 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, Krajánek, krajané v zahraničí, češi v zahraničí

Nápad příběhu na pokračování vznikl ve snaze propojit české děti v zahraničí.  Na příhodách strašidýlka Černoočka a víly Pampelišky Elišky se autorsky opět střídavě vyřádili malí spisovatelé a ilustrátoři ze všech koutů světa. Letos jsme přispěli i my. Naši žáci 6. a 9. třídy nechali své fantazii volný spád. Nejenom, že vznikl napínavý příběh s krásnými ilustracemi, ale do děje vešel i nový “hrdina” čáp Zobal. Sami se o tom můžete přesvědčit v dubnovém čísle časopisu Krajánek

 

Die Idee zu der Geschichte entstand, um die tschechische Kinder im Ausland zu verbinden. Die Abenteuer des Černoočko´ s und der Löwenzahnelfe Elišky schrieben abwechselnd leine “Schriftsteller” aus aller Welt. Dieses Jahr haben auch wir dazu beigetragen. Die Schüler der 6-ten und der 9-ten Klasse haben der eigenen Fantasie freien Lauf gelassen. Entstanden ist nicht nur ein spannendes Abenteuer mit tollen Illustrationen, sondern auch eine neue Figur – “der Storch Zobal”, der in die Geschichte dazugekommen ist. Ihr könnt euch darüber selbst in der Aprilausgabe der Zeitschrift Krajánek überzeugen.


NEJEN ONLINE VÝUKA, ALE I DIVADLO  / NICHT NUR ONLINE UNTERRICHT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vyučování online, češi v zahraničí
I přes uzavření školy naši školáci nezahálí a pilně se novou látku učí virtuálně. Ale nejen to, naše nápadité učitelky si pro ně vymyslely například hraní divadla přes internet, vypracování a přednes referátu a prezentace. Děti to zvládají bravurně a jsou velmi rády, že své kamarády mohou vidět aspoň po internetu. I na prvního máje se virtuálně setkali například žáci třetí třídy. Nejprve si objasnili, co vůbec znamená první máj, proč se slaví a jaká známá česká báseň se k tomuto dni pojí. Po referátech a prezentacích o vybraných zvířatech, ke kterým spolužáci měli odpovídat na otázky, se dále zabývali vyjmenovanými slovy.

Držíme našim žákům palce, ať jim tato motivace i nadále vydrží!

 

Trotz der Schulschliessung gehen unsere Schüler nicht müßig und erlernen den neuen Stoff fleißig virtuell. Aber nicht nur das, unsere einfallsreichen Lehrerinnen haben sich für sie beispielsweise das Theaterspielen via Internet und die Erstellung und das Vortragen von Referaten und Präsentationen ausgedacht. Die Kinder meistern es bravourös und sind sehr froh, dass sie ihre Freunde mindestens über das Internet sehen können. Beispielsweise auch am ersten Mai haben sich unsere Drittklässler virtuell getroffen. Zuerst erläuterten sie, was der erste Mai für eine Bedeutung hat, warum es ein Feiertag ist und was für ein bekanntes tschechisches Gedicht man damit verbindet (Karel Hynek Mácha: Máj). Nach  den Referaten und Präsentationen über ausgewählte Tiere, zu dem die Mitschüler Fragen beantworten mussten, haben sie sich der tschechischen Grammatik gewidmet. Wir drücken unseren Schülern die Daumen, dass diese Motivation auch weiterhin anhält!


VESELÉ VELIKONOCE / FROHE OSTERN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české velikonoce, české tradice
Všem dětem a rodičům České školy KuBiK přejeme VESELÉ VELIKONOCE a doufáme, že se ve zdraví brzy opět všichni uvidíme!

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern der tschechischen Schule KuBiK FROHE OSTERN und hoffentlich sehen wir uns bald wieder!

 

Velikonoční pozdrav


ONLINE VÝUKA POKRAČUJE I BĚHEM VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN /

 ONLINE UNTERRICHT GEHT WEITER AUCH WÄHREND DER OSTERFERIEN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  vyučování online, češi v zahraničí
Pozitivní ohlasy od dětí i rodičů potvrzují úspěch přechodu na online výuku. Rozhodli jsme se proto v online výuce pokračovat i během velikonočních prázdnin. Děkujeme lektorkám i všem ostatním, kteří umožňují pokračování výuky v České škole KuBiK i v současné složité době, kdy se nemůžeme setkávat osobně.

 

Der Online Unterricht wurde von den Kindern und Eltern positiv angenommen, deswegen machen wir auch in den Osterferien weiter. Wir danken unseren Lehrerinnen und allen, die für uns den Unterricht in der Tschechischen Schule KuBiK in dieser komplizierten Situation weiterhin ermöglichen, bis wir uns wieder persönlich sehen dürfen.


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ / OSTERBASTELN

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, české velikonoce, české tradice, češi v zahraničí
Velikonoční tvoření jsme letos bohužel v České škole Kubik v Langen museli zrušit, naše děti ale vytvořily krásné velikonoční dekorace doma s rodiči a někteří se dokonce zapojili do tvoření živě přes Skype.

 

Leider mussten wir dieses Jahr unser Osterbasteln in der Tschechischen Schule KuBiK in Langen absagen, viele Kinder haben aber zu Hause mit den Eltern schöne Osterdekoration gemacht und einige haben sogar beim Live Basteln per Skype mitgemacht.


ČESKÁ ŠKOLA KuBiK - VÝUKA NA DÁLKU / UNTERRICHT ONLINE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, vyučování online, češi v zahraničí

Česká škola KuBiK pokračuje formou výuky na dálku! Moc nás mrzí, že jsme museli přerušit naše sobotní setkání v Langenu. Zdraví nás všech i našich blízkých má samozřejmě přednost. Těší nás, že se nám úspěšně podařilo zajistit pro školní děti pokračování výuky na dálku. Máme za sebou první setkání přes Skype. Na hodinách máme plnou účast, děti jsou připravené, mají vypracované domácí úkoly a ve výuce jsou aktivní. Děkujeme našim lektorkám, rodičům a hlavně dětem za jejich nasazení! Jako další doplněk výuky doporučujeme všem žákům sledování pořadů České televize Učí Telka. Jednotlivé díly jsou dostupné na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/.

 

Tschechische Schule KuBiK unterrichtet weiter virtuell! Leider mussten wir unseren Samstagsunterricht in Langen unterbrechen. Gesundheit von allen Eltern und Kinder geht natürlich vor. Wir unterrichten aber weiter erfolgreich via Skype. Die Klassen melden volle Anwesenheit,  die Schüler sind gut vorbereitet, machen die Hausaufgaben und an dem Unterricht beteiligen sie sich aktiv. Vielen Dank an alle Lehrerinnen,  Eltern und vor allem Kinder für den tollen Einsatz!


SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ /  HERZ AUS LIEBE GESCHENKT

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  Srdce s láskou darované, Vejprnice, základní škola Vejprnice
Právě probíhá hlasování dalšího ročníku soutěže Srdce s láskou darované. Letos dostala naše srdce ze skla Základní škola ve Vejprnicích, která nás jako partnerská škola už třetím rokem podporuje. Těšíme se na další spolupráci a vaše hlasy.

Více naleznete na www.srdce-management.cz

 

Die Abstimmung des Wettbewerbs "Herz aus Liebe geschenkt" hat begonnen. Dieses Jahr hat das Herz aus Glas unsere Partnerschule aus Vejprnice, die uns schon das dritte Jahr unterstützt, bekommen. Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit und auf eure Stimmen. 

Mehr unter  www.srdce-management.cz


BRUSLENÍ /  EISLAUFEN IN DER EISSPORTHALLE

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik,  Eissporthalle Frankfurt
V neděli 9.2. 2020 se nám opět potvrdilo, že Češi to na ledu umí. Počasí nám letos přálo a hojná účast žáků a přátel České školy KuBiK ukázala, že máme zímní sporty v krvi. Bruslení na zimním stadionu ve Frankfurtu si můžeme užít ještě do poloviny března. 

 

Am Sonntag den 9.2. 2020 hat sich wieder gezeigt, dass Eis und Wintersport auf jeden Fall zu den Tschechen gehören. Bei schönem Wetter kamen viele Schüler und Freunde der Tschechischen Schule KuBiK. Eislaufen in der Eissporthalle Frankfurt kann man noch bis in den März genießen. 


POLOLETNÍ OSVĚDČENÍ /  ZEUGNISSE 

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, češi v zahraničí
V sobotu 1.2. 2020 se děti v České škole KuBiK radovaly ze známek na pololetním osvědčení. A to zaslouženě! Jen tak dále!

 

Am Samstag den 1.2. 2020 war es soweit. Die Schüler haben die wohlverdienten Zeugnisse bekommen. Nur so weiter!


ČESKÁ ŠKOLA KUBIK JE POSKYTOVATELEM VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBČANY ČR - SMLOUVA S MŠMT ČR

DT-Kubik, Kubik, Deutsch-Tschechischer Kultur-und Bildungskreis Frankfurt, Česká škola Kubik Frankfurt, Česká škola Frankfurt, Tschechische Schule Frankfurt, Tschechische Schule Kubik, MŠMT, ministerstvo školství, češi v zahraničí

Česká škola KuBiK uzavřela s MŠMT ČR smlouvu o zajištění vzdělávání občanům České republiky v zahraničí. Smlouvu považujeme za významné ocenění kvality výuky na naší škole a zároveň za závazek udržení a dalšího zlepšování úrovně školy do budoucna.  Více na ....

 

Die Tschechische Schule KuBiK hat einen Vertrag mit dem tschechischen Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport unterschrieben, der die Bildung der Staatsbürger der Tschechischen Republik im Ausland offiziell anerkennt und der dem “Rahmenprogramms für Grundschulbildung“ entspricht. Den Vertrag betrachten wir als wichtige Auszeichnung unserer Unterrichtsqualität und gleichzeitig als Verpflichtung, das Niveau der Schule weiterhin zu halten und zu verbessern. Mehr unter ...


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek