Předškolní výuka

Výuka probíhá v sobotu v prostorách IB-Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Straße 24, 63225 Langen (Hessen).

 

V současné době nabízíme možnost výuky ve skupinách: 

 

- Naši nejmladší - děti do tří let v doprovodu rodičů. Výuka probíhá od 9:30 – 10:30 hodin. 

- Děti 3 - 5  let. Výuka probíhá od 9:30 – 11:30 hodin. 

- Předškoláci 5 - 7 let. Výuka probíhá od 9:30 – 12:30 hodin. 

 

Kontakt: info@dt-kubik.de

 

Vorschulunterricht

Der Unterricht findet samstags im IB-Bildungszentrum Langen, Robert-Bosch-Straße 24, 63225 Langen (Hessen) statt.

 

Gruppen:

 

- Unsere kleinsten - Kinder bis drei Jahren mit Eltern. Der Unterricht findet von 9.30 bis 10:30 Uhr statt.

- Kinder 3 - 5 Jahren. Der Unterricht findet von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. 

- Vorschulkinder 5 - 7 Jahren. Der Unterricht findet samstags von 9.30 bis 12.30 Uhrstatt. 

 

Kontakt: info@dt-kubik.de


Facebook KuBiK

Instagram KuBiK

Facebook Krajánek