Významným pilířem naší činosti jsou také kulturní akce. Pro malé i velké členy a nečleny spolku organizujeme návštěvy zajímavých výstav. muzeí, i divadelní a hudební představení. 

 

Kulturelle Veranstaltungen sind auch eine wichtige Säule unseres Kultur- und Bildungskreises. Für kleine und große Mitglieder und Fördermitglieder des Vereins organisieren wir Besuche zu interessanten Ausstellungen. Museen, Theater- und Musikaufführungen.